1936-05-02 2e Ronde van Valkenburg

2e Grote Prijs van Valkenburg 1936

De eerste ronde in dit seizoen 1936 een waar succes.

Gommans wint bij de amateurs, Pellenaars bij de profs.

De 2e Ronde van Valkenburg, de “Grooten KAVEEWEE Prijs” is rijk geweest aan spannende momenten en bittere strijd. Wat hebben we Slaats bewonderd die gedurende 11 ronden de strijd alleen aangebonden heeft tegen het hele peloton en zich kranig weerde, doch toen hij merkte dat een klein ploegje los was zich wijselijk door deze liet inlopen en met deze samen doorging. Ook Marinus Valentijn en Ebeling die lange tijd met hun tweeën de strijd aanbonden en daarom vonden we het zo jammer dat Ebeling op het laatst zijn zwoegen door een lek bandje zag teloor gaan. Ook Muller moeten we bewonderen voor zijn taai volhouden, want reeds in het begin raakte hij om de een of andere oorzaak achter en heeft het grootste gedeelte alleen moeten rijden, hetgeen een zware strijd is.

Kees Pellenaars, die met veel overleg te werk ging heeft verdiend gewonnen en was geen ogenblik in moeilijkheden. v. d. Ruit en J. Braspennincx kunnen we tegelijk noemen, want beiden hebben hard gewerkt om zich bij de leider te voegen, terwijl op het laatst Middelkamp en Meerschaert zeer gevaarlijk kwamen opzetten en voor de leiders een groot gevaar werden. Onze Limburgse jongens Lambrichs, Vluggen, Clignet en Velraeds hebben zich met ere geweerd en leverden een schone koers. De Belgen die anders zo een belangrijke rol speelden hebben ditmaal niet veel gepresteerd en we kunnen met voldoening constateren dat de Hollanders hun ditmaal met hun eigen wapenen bestreden hebben en wel de onderlinge samenwerking, want het was zeer goed bezien toen Slaats weg was en daarna Pellenaars dat v. d. Ruit en Braspennincx kwamen opzetten om hun collega’s te helpen. Dat was mooi werk en indien ze bij de 2e  Kasteel Kermis Koers te Hoensbroek aanstaande hetzelfde systeem toepassen dan zijn we er van verzekerd dat ook daar de Belgen een toontje lager zullen zingen.

Ronde van Valkenburg 1936. beeld van de wedstrijd op het grasgedeelte van het parcours, op kop zo te zien Sjaak Sijen.

Voorbeschouwingen

Limburgsch dagblad 9 april 1936

Limburger koerier 9 maart 1936: De Ronde van Valkenburg Het parcours wordt verbeterd. Valkenburg, dat het vorig jaar het wielerseizoen op den weg op zoon schitterende wijze sloot, valt de eer te beurt het wielerseizoen op den weg 1936 op gelijke wijze te openen, want de ronde van Valkenburg is de eerste, die onder de NWU bepalingen in Zuid-Limburg wordt verreden, namelijk op Zaterdag, 2 Mei a.s. Met de voorbereidende werkzaamheden is de vereniging „Valkenburg’s Belang” reeds druk bezig en de secretaris der organisatie dhr. Sjir Pisters deelde ons mede, dat in het parcours een kleine wijziging zal komen en dat voorts enige verbeteringen zullen worden aangebracht. Het is een verblijdend teken, dat zich nu reeds meerdere renners hebben opgegeven. De ronde wordt wederom verreden voor nieuwelingen, amateurs en, beroepsrenners niet onafhankelijken in omloop van 1700 meter, thans echter respectievelijk over 35, 55 en 100 kilometer. Bij de nieuwelingen en amateurs worden enkel Nederlandse deelnemers toegelaten, namelijk 30 nieuwelingen en 40 amateurs. Voor de profs met onafhankelijken bedraagt het maximum aantal 50. Deze klasse wordt met internationale deelname. 

Limburgsch dagblad 9 maart 1936

Vorig jaar reden elf Belgen mede en een Duitser. Voor dit jaar wordt liet aantal Belgen nog ingekrompen en gebracht op hoogstens zes, zonder daardoor echter een mindere klas Belgen te brengen. Onder de deelnemende Belgen zullen we de faire winnaar van 1935 Juul Schepers aantreffen. Zat dit jaar een Valentijn, Pellenaars, van Oers of de Groen of een stoere Limburger in faire strijd de Belgen van de eerste plaatsen doen wijken? De kansen zijn iets verhoogd, door vermindering van het getal Belgen, doet daarom wordt niet in een mindere klasse naar renners uit België gezocht. Getracht wordt een Duits team hier te krijgen. Zoals gezegd, worden de wedstrijden onder de NWU bepalingen verreden en zonder in het bezit te zijn van een NWU licentie behoeft men zich dus niet op te geven en zonder dat de licentie getoond kan worden, wordt geen aanmelding aangenomen. Hieraan wordt de hand gehouden ter voorkoming van onaangenaamheden voor organisators en ook voor renners. In totaal wordt dit jaar voor ƒ 850.— aan prijzen gegeven.

Bij de amateurs een koersrijwiel als 1e prijs
Bij de nieuwelingen een koersframe als 1e prijs
Bij de beroepsrenners is de 1e prijs ƒ 150.—, 2e prijs ƒ 120.—, 3e prijs ƒ 100.—, 4e prijs ƒ 75.—, 5e prijs ƒ 60.—, 6e prijs ƒ 50.—, 7e prijs ƒ 40.— en zo vervolgens iedere lagere prijs iets minder, totaal 20 prijzen.

Met het oog op de te verwachten vele inschrijvingen, want velen van het vorige jaar willen gaarne terugkomen naar Valkenburg, wordt de renners in overweging gegeven met hun aanmelding niet te lang te wachten, temeer waar — naast de komende wegwedstrijden in België — ook de Ronde van Valkenburg wel in aanmerking zal komen om onze Hollandsche jongens aan de slag te zien, waarvan er ook gaarne aan de Ronde van Frankrijk zouden willen deelnemen. Ter voorkoming van teleurstelling wacht men dus niet te lang. Een mooie plaats in de Ronde van Valkenburg, zo vroeg in het seizoen, is zeker een goede reclame voor de rest van het seizoen. Het mooie feest, dat Valkenburg het vorig jaar in oktober beleefde, zal dus nu hopelijk in nog grotere drukte op 2 Mei — dus in het voorseizoen — plaats hebben, sport en nering ten voordele. Het secretariaat is gevestigd Walramplein 13 te Valkenburg.

Limburgsch dagblad 1 mei 1936:

Nederlands beste renners komen

Sterke Limburgse vertegenwoordiging

Pellenaars favoriet

Wij constateren het met genoegen, dat de z.g. „rondes”‘ – in het Vlaamse land worden zij populair „kermiskoersen” genoemd – in Zuid-Limburg burgerrecht hebben verkregen, sterker gezegd, dat zij het hart hebben gestolen van alles wat zich met de schone wielersport pleegt op te houden, in welk opzicht ook. Dit is een verblijdend teken, waar algemeen de klacht wordt geuit, dat de belangstelling voor deze sport dalende is. De verovering heeft niet veel moeite gekost, zonder slag of stoot gaf de grote massa zich gewonnen, toen op initiatief van burgemeester Martin in Eygelshoven, bij gelegenheid van de Oranjefeesten aldaar de eerste ronde in Zuid-Limburg werd georganiseerd, in navolging van België, waar bijna elk plaatsje zijn „kenniskoers” heeft. Het Eygelshovense voorbeeld werkte aanstekelijk, in verschillende plaatsen stak men de koppen bij elkaar, men voegde de daad bij ’t woord en thans zijn wij zoo ver, dat wij elk jaar van een zeker aantal, rondes verzekerd zijn.

Valkenburg, het schone Geulstadje, heeft dit jaar de primeur. Morgen, Zaterdag 2 mei 1936, wordt de tweede Ronde van Valkenburg verreden en na de ervaringen welke men in die eerste heeft opgedaan belooft dit wielerfestijn er een van de grootste betekenis ie worden. De dagen van voorbereiding zijn voor de Valkenburgse organisatoren onder leiding van Sjir Pisters achter de rug, alles is tot in de puntjes geregeld; de deelnemers zijn allen bekend en het wachten is nu op de publieke belangstelling en op schoon weer, want zonder de medewerking hieraan kan de tweede Ronde het niet stellen om aan de algemene verwachtingen te voldoen.

Limburgsch dagblad 1 mei 1936

We krijgen als voorspel een 55 K.M. wedstrijd voor amateurs

Dat voorspel , met veertig deelnemers, zal wel eerder een grote slag worden, want als de voortekenen niet bedriegen zal de amateurwedstrijd in alle hevigheid betwist worden.. Veertig amateurs, het getal zegt niks, maar wie nemen er allemaal deel? En dat zegt alles!

Zuid-Limburg is vertegenwoordigd door Sjaak Sijen, de winnaar van 1935, Lebon, Jansen, Derij van Maastricht, van Loo en Lemmens uit Gulpen, Da Silva, Hugo Peters en Kleintjes uit Heerlen, van Ommeren Amby, Juul Beckers Heer, Victor Reynaerts Valkenburg, Jeuf Hendriks Sibbe, H. Knarren Vaals, J. Bastings Mechelen-Wittem, G. Verschueren Schinnen, Ramaekers Hoensbroek, Meijer Kerkrade, van Oosterbosch Schinveld en Vinken te Geleen.

Noord-Limburg komt naar Valkenburg met Hoffman, Motké en Schemen (Roermond), Gommans Reuver, Beulen Swalmen en Smits (Tegelen).

Noord-Brabant zal vertegenwoordigd zijn door Hein Janssen, de kampioen van Nederland 1935, Schipper, van Est, Dinteloord, Hendriks (Tilburg), Scherens (Hilvarenbeek), Tilburgs, van den Heuvel en Sanderse (Helmond)

Gelderland zakt af met Heuting, Gemonde, Montfrooij en Janssen (Arnhem), Pieper Dieren en van Swelm te Nijmegen.

De overwinnaar van het vorige seizoen, Sijen vindt dit jaar een heel sterk veld tegen zich geplaatst en zal zich danks zijn Belgische routine niet gemakkelijk gewonnen geven. Naast Sijen kunnen we als de zwaarste concurrenten voor de erepalm aanduiden van Zuid-Limburg Bastings uit Mechelen-Wittem, van Loo uit Gulpen. Deze won vorig jaar met voorsprong het traject in Valkenburg bij de nieuwelingen. Verder de plaatselijk favoriet Victor Reynaerts, welke echter zijn ogen goed de kost zal moeten geven, want men wint niet enkel met duwen op de pedalen. Voorts als v. Ommeren het zal uithouden, 55 K.M. lang en bij de hoofdgroep zal kunnen blijven, is hij allicht in staat de besten in de sprint te kunnen vloeren. Met dit vijftal zal Zuid-Limburg ’n goed figuur slaan, alhoewel al de anderen onmiddellijk achter hen als outsiders beschouwd moeten worden.

Noord-Limburg stuurt ons zes afgevaardigden waarvan weer blijkt dat Gommans, die het vorige jaar een eervolle tweede plaats bezette wel de kopman zal zijn. Ch. Hofman was verleden jaar 2e bij de nieuwelingen en klopte een hele groep in de sprint, waaronder Toontje Pijnenburg (Tilburg). Hij zal zich dus zeker in deze klasse weten te onderscheiden. Het bewijs dat hij bij de amateurs op zijn plaats is, heeft Hofman enige maanden geleden geleverd, door Gommans in Noord-Limburg op een trainingsrit te kloppen. De vier anderen zullen echter aan dit tweetal evenmin toegeven.

Noord-Brabant, de bakermat van de wegrenners in Nederland. Acht afgevaardigden, waaronder Hein Janssen de landskampioen 1935 der amateurs en Schipper, de afgevaardigde naar de wereldkampioenschappen 1935 te Floreffe.

Hein Janssen uit Breda, Nederlands kampioen op de weg 1935

Beiden zijn de laatste tijd flink op dreef, getuige de laatste uitslagen, zodat wij ook hen onmiddellijk bij de favorieten moeten plaatsen. De amateur Scherens heeft veel in België gereden en ook voldoende ereplaatsen behaald om in Valkenburg een goed figuur te kunnen slaan. De anderen zijn wel minder bekend doch zullen alles in het werk stellen om onze pronostiek met de pedalen te vergruizelen

Gelderland: De bestbekende is Willy Kleijnen, welke verleden jaar 7e werd hij de amateurs in Valkenburg. Maar zijn stadgenoot van Swelm, die in Vlaanderen in de leer is bij Middelkamp en zijn form heeft bewezen in de laatste ronden in Nederland, is ook niet een van de minsten. Het zou ons dan ook helemaal niet verwonderen, mocht van Swelm als overwinnaar uit de strijd komen. Wij aarzelen dan ook niet met van Swelm als favoriet te geven. Verder verschijnt Arnhem met 5 afgevaardigden van de wielerclub „Reto” te Arnhem, allemaal flinke renners, waarvan ons de prestaties op den weg echter niet genoegzaam bekend zijn en waarover wij na de Ronde zullen kunnen oordelen.

Men dient verder niet uit het oog te verliezen dat dit jaar de wedstrijd 55 km zal zijn. De KAVEEWEE schonk een prachtbeker als nimmer te voren in Valkenburg is uitgeloofd. Een andere milde gever schonk een prachtige plaquette terwijl nog een tiental andere prijzen, totaal 15, alle bestaande uit renmateriaal, te halen zijn.

Later, wij hopen op een sportleven eerlijke strijd tussen het sterke amateurpeloton.

De Profs en Onafhankelijken

De profs en onafhankelijken zijn in ploegen ingedeeld. Eerstens de Oranjeploeg (de Nederlanders van buiten Limburg die allen in een Oranjetrui starten. Dan de Limburgse ploeg. Vervolgens de Belgische ploeg (de Belgen in rode trui) en de Duitse ploeg (in witte trui)

Het eerste zullen we de Oranjeploeg de revue laten passeren. Het is de inrichters gelukt alles wat Nederland aan wegrenners kan presteren in de Ronde van Valkenburg zal zitten. Zodat de Oranjeploeg niet alleen in aantal of kwantiteit, doch ook in kwaliteit er het sterkste voor staat. Te beginnen met onzen landskampioen 1932 en 1935 Marinus Valentijn, welke in de Ronde van Valkenburg als eerste Nederlander de 4e plaats bezette, en ook dit jaar een van de hoofdkluiven zal willen meenemen.

Middelkamp, Stuijts en Heeren, de afgevaardigden van de N.W.U. op de “wereldkampioenschappen 1935 te Floreffe. Alle drie en bijzonder Middelkamp hebben zowel in België als in Nederland hun sporen op de weg verdiend. En wie zou het verwonderen als „de oude” Braspenninx eens het veld te Valkenburg murw reed. Braspenninx immers is zijn loopbaan op de weg begonnen en die oude liefde tot de weg keert steeds terug, ondanks de verlokkelijke baancontracten. Wie verdedigde de Oranjekleuren in 1932 op den Rocco di Papa, bij gelegenheid der wereldkampioenschappen in Italië’? Braspenninx, Bogaert en Valentijn! Kees Pellenaars heeft ons zelf verklaard, dat hij de vorige ronde in 1933 had moeten winnen en Pellenaars, de anders gemoedelijke Brabander, doch in koers een harde duivel en taaie tegenstander, zint thans op wraak. Het Z.-Limburgse publiek kent slechts één favoriet onder de Oranjeploeg en dat is onze Kees. De Groen liet het vorig jaar in Valkenburg een stevige indruk achter evenals Kees Valentijn en de jonge Braspennincx in dit trio zal zeker vechten om een oranjetrui het eerst over de meet te zien bollen. De jonge Braspennincx zit reeds in vorm, getuige zijn overwinning in de ronde van het Haarlemmermeer en zijn goed rijden in Purmerend en Oss. Een nieuw gezicht voor Valkenburg geeft Verveer en Peters, met Gommers en Louis Reynen (kampioen onafhankelijken 1935). Verveer en Ger. Peters deden reeds in internationale wegwedstrijden van zich spreken. Eerstgenoemde kwam voor enige weken met een schitterende 19e plaats uit de strijd in Parijs-Brussel, 380 K.M. uit circa 150 deelnemers en waarop veel Belgische renners hun slagveld vonden. Peters (Eindhoven) eindigde al enige oranjetrui in de Ronde van Vlaanderen (250 K.M.) een ware afvalwegwedstrijd vanwege het gure en zware weer. Beiden zullen in Valkenburg bij hun eerste debuut een joyeuzen entree willen doen.

Louis Reynen, de kampioen der onafhankelijken 1935, zal zeer zeker zijn beste beentje willen voorzetten, terwijl Gommers al goed presteerde op de ronde van Oss. Martens van Tilburg vormt ook een nieuwe verschijning in ’t Zuiden en het zal ons benieuwen wat deze trainingsvriend van Frans Slaats zal bereiken. Resten ons nog Jan van Hout en Frans Slaats. Beiden hebben hun sporen op de binnen- en buitenlandse wielerbanen dubbel en dwars verdiend. We zijn dan ook zeer benieuwd wat hun prestatie te Valkenburg zal worden. Jan van Hout zal allicht plaatselijk favoriet zijn, want in zijn geboorteplaats Valkenburg heeft men de werelduurrecordhouder nog niet op de weg aan het werk gezien. Een renner die ausdauer heeft om een wereldrecord op de baan op zijn naam te brengen heeft toch ook macht genoeg in zijn lijf om in een 100 K.M. wegwedstrijd een goed figuur te slaan. Frans Staats, die ook zijn debuut op de weg begonnen is in Noord-Brabants doch zich langzamerhand tot een wereldkracht op de baan heeft geopenbaard, zal zeker proberen om in het zog van Braspennincx en Pellenaars te blijven. En tenslotte krijgen we nog de jonge Gijsen, die de ronde van Purmerend en Oss heeft gewonnen. Alle commentaar is hier overbodig!

Limburger koerier 1 mei 1936

 Ontegenzeggelijk een zeer sterk „veld”.

Summa summarum zal het toch wel iedereen met ons eens zijn, dat deze Oranjeploeg bijna niet versterkt kan worden. Dat zowel de Limburgse ploeg evenals de twee buitenlandse ploegen, hieraan de handen vol zullen hebben, wie zal het durven ontkennen? Als favorieten uit den Oranjeploeg durven we naar voren te schuiven Marinus Valentijn, Kees Pellenaars en Theo Middelkamp, mits deze laatste zijn form reeds ver genoeg gevorderd is. Een en twintig stoere Limburgers vormen de Limburgse ploeg. Het zijn Piet Vluggen, Velraedts, Gebroeders Vroomen, Muller, Clignet. Savelsberg, Le Haen, Lambrichs, Koumans, E. Hermans, Pietje Ramakers, Piet Kersten, Arn. Vaessen. Scholten, Pisters, Hermans (Banholt), Kuipers, Krol, Gerritsen en Kortis.

Al dezen hebben hun naam hoofdzakelijk te danken aan de wielerbanen, doch hij het opkomen van de wegronden in Limburg (waarvan burgemeester Martin de geestelijke vader is), hebben velen zich speciaal op de weg voorbereid en niet zonder succes.

Speciaal voor wegwedstrijden lijken ons Vluggen, Velraedts en Willy Vroomen (winnaar Eygelshoven 1934) Muller (winnaar Roermond 1935), Le Haen. P. Ramaekers, Giel Hermans en Kortis de besten. Kortis was in 1935 te Valkenburg de eerste Limburger.

Ramaekers was vorig jaar door een valpartij een ronde achter geraakt en maakte zich erg populair door de wijze waarop hij Pellenaers weer op den hoofdgroep sleepte. Bovendien hebben de laatste tijd in België aan allerhande wegwedstrijden deelgenomen, hoofdzakelijk met het doel om zich de form op de weg te verzekeren en zich in de z-Limburg ronden te onderscheiden: Piet Vluggen, Velraedts, Muller, Ramaekers en Giel Hermans. Van deze vijf maken we dan ook de Limburgse kopstukken.

Piet Vluggen

Onze buitenlandse gasten.

De Duitse ploeg zal bestaan uit Rudi en Toni Reinländer, Alfred Ebeling, Gerh. Esser en Fritz Heitzer. Van deze zijn Ebeling en de oudste Reinlander de beste. Ebeling reed het vorig jaar in de Ronde van Roermond als een van de besten doch had in Valkenburg met onkans af te rekenen. Voor het laatst hebben wij de Belgische ploeg bewaard. Hij zal beslaan uit de winnaar van 1935 Juul Schepers, Louis Duerloo (in ’35 2e in de ronde van Valkenburg) en vier nieuwe renners, die nog niet in Valkenburg reden. In de eerste plaats noemen we Eloi Meulenberg, de glorierijke overwinnaar van Parijs— Brussel, die Bonduel en Hardiquest in de sprint wist te vloeren. Meulenberg is zeker een van de besten, want het selectie commitée heeft hem aangewezen als lid van de Belgische landsploeg voor deelname aan de a.s. Ronde van Frankrijk.

Verder krijgen we Flander Horemans, die zijn grote naam in de Vlaanderens ere zal willen aandoen en een flink debuut maken in de ronden van Limburg.

Rest ons nog Toon Loncke, de Belgische Limburger, welke eveneens in den hoofdgroep te vinden zal zijn, doch over te weinig sprint beschikt en het zal moeten hebben – wil hij tenminste de erepalm behalen – van zich los te rukken. Doch, daarmede is Loncke niet gewonnen, want de sterke Ernst Muller heeft ons gezworen een weggelopen Belg zolang te gaan halen en zo dikwijls het peloton weer bij de roden trui te brengen, al moet hij er zelf na halve koers bij neervallen. Dat is rennerstaal !

Memoreren we nu nog even de diverse favorieten Valentijn, Pellenaars, Middelkamp, Vluggen, Velraets, Willy Vroomen, Muller, Ramaekers, Guill. Hermans, Ebeling en Rudi Reinlander dan moeten we van de Belgen er bij voegen Juul Schepers, Duerloo en Meulenberg.

Deze veertien kleppers houden ons inziens de winnaar zeker in. Wij zijn er zeker van overtuigd, dat Juul Schepers, die het parcours op zijn duimpje kent (kwestie van verzet, enz.) zijn overwinning van 1935 graag zal willen herhalen, maar wij geloven niet dat hij z’n zege nogmaals kan bevestigen, doch wel een ereplaats zal behalen. Duerloo zal thans trachten, daar hij vorig jaar beweerde bij verrassing geklopt te zijn, allemaal zijn achterwiel te laten zien, waartoe hij zeker in staat is, doch indien de samengepakte spierbundels van de Limburgers en van de sterke Oranjeploeg uit elkaar vliegen, dan is het nog niet zo heel zeker dat het een Belgische zege zal worden. Voor Meulenberg vrezen wij, dat de 100 K.M. wat licht wegen. Deze renner heeft blijk gegeven op den lange afstand, wanneer alle renners op de knieën zitten, niet alleen nog uithoudingsvermogen te hebben, doch ook nog zo veel reserve om een sprint af te dwingen van een Bonduel en Hardiquest, welke beiden bekend staan als zeer sterke sprinters na een zware wegwedstrijd. Beide Duitsers achten we voor een eindoverwinning te zwak. Wanneer zulks toch zou gebeuren zouden we het meer als een verrassing kunnen beschouwen.

Van onze Limburgers menen wij dat Giel Hermans de overwinning nog wat zwaar zal zijn, Willy Vroomen te veel baanrenner, terwijl Velraets nog wel eens met inzinkingen te kampen heeft, welke hem wel eens noodlottig kunnen worden voor een eindzege. Pietje Ramaekers komt nog wat macht te kort, hetgeen hij echter aanvult met twee lepe ogen, toch wij hem toch ook niet tot een eindzege vasthouden. Resteert ons nog Piet Vluggen en Ernst Muller. Van beide weten wij dat het zeer taaie en van geen opgeven wetende renners zijn. Muller bewees zulks met de ronde van Roermond en een zeer goede plaats in Purmerend. Piet Vluggen plaatste zich voor kort nog 10e in de Ronde van Belgisch Limburg in een weer nog te slecht om een hond naar buiten te jagen, want de Belgische renners gaven met bosjes op verkleumd van de koude. Wie echter de ronde van Valkenburg wil winnen zal over pure macht moeten beschikken en in dat geval lijkt het ons, dat Ernst Muller, de sterke Canera, de meerdere is van Piet Vluggen. Dit zware parcours met zijn afstoppen en in gang sleuren is meer naar de tand van Muller dan van Piet Vluggen en Muller houden we dan ook over als de Limburgse favoriet!

De favorieten van den Oranjeploeg waren Valentijn, Pellenaars en Middelkamp en onomwonden durven we zeggen dat hier Pellenaars het beste in staat is om zelfs de landskampioen Valentijn en de sterke Middelkamp achter zich te houden. Vorig jaar kwam Pellenaars wat laat op de hoofdgroep en werd daardoor door Valentijn geklopt en Middelkamp heeft verleden jaar bewezen op het laatste van het seizoen de besten niet te duchten, maar wij vrezen dat voor hem het seizoen nog niet ver genoeg gevorderd is om een zege af te dwingen.

Houden we dus over Duerloo, Muller en Pellenaars. Mocht de zege in een eindsprint betwist worden, dan staat het onomstotelijk vast dat Pellenaars zijn sprintkwaliteiten zal lonen. Mocht het anders uitvallen, wie zal het dan zijn, die ’s avonds de ovatie in ontvangst moet nemen. Zal het de faire Duerloo zijn of zal het zich Muller moeten laten welgevallen?

Wedstrijdverslagen

Limburgsch dagblad 4 mei 1936

 

Prachtige zege van de Nederlandse renners

Gommans wint bij de amateurs

Onder geweldige belangstelling, er waren naar schatting meer dan 10.000 toeschouwers, is Zaterdag de Ronde van Valkenburg verreden. Het stemt werkelijk tot genoegen, dat de overwinning ditmaal niet in Belgische handen is gekomen, maar dat de zege bij een onzer landgenoten is beland en wel bij Kees Pellenaars. De eerste daarop volgende vier plaatsen werden ook door landgenoten bezet, hetgeen het succes van de Nederlandse rijders des te groter maakte. Bij de Amateurs zegevierde Gommans, die zelfs enige krachten van naam achter zich liet.

De start van de 2e Ronde van Valkenburg 1936

Om 1.30 uur wordt ’t vertreksein gegeven aan 43 Amateurs. De eerste ronde afgelegd in 2 min. 37 1/5 sec. met Hein Janssen aan het hoofd, doch de groep zit gesloten bij elkaar. De 2e ronde wordt in 2 min. 29 1/5 sec. afgelegd en het is Smits die voor Sijen als eerste over de meet gaat. Ramaekers en Beulen raken iets achter. In de 3e ronde heeft zich een groep los gemaakt en is het Motké die hier de leiding heeft. Sijen en Brauns volgen even later. De 4e ronde wordt door Tilburgs geleid, doch de groep blijft gesloten. Brauns en Sijen zijn weer bijgelopen. In de 5e ronde passeert Smits weer het eerst de streep, gevolgd door Sijen, v. Loo, Tilburgs en een hele groep, even later volgt Kleintjes en daarna een groep getrokken door Heyting, Brauns Megen en enkele anderen. In de 6e ronde komt v. Swelm met enkele meters voorsprong voorbij, gevolgd door Pieper, Scherens, Reynaerts, Schipper en een hele groep; dan volgt Kleintjes, even later Sanders, Meyer, Brauns, Beulen, Ramaekers en Peters. In de 7e ronde heeft Smits de leiding, gevolgd door v. Swelm, Pieper, Reynaerts en een hele groep. Bij de 8e ronde beeft Gommans een 30 Meter voorsprong op het peloton, dat aangevoerd werd door Smits, Reynaerts, Tilburgs en daarna volgen Kleintjes, Sanders, Meyer Heyting, Ramaekers, Beulen, Peters; Hendriks en Ramaekers zijn 1 ronde achter. Ook in de 9e ronde weet Gommans zijn voorsprong te handhaven, gevolgd door Sijen en Jansen, die een kleine voorsprong op de groep hebben, die geleid wordt door v. Loo, terwijl een tweede groep volgt waarin Kleintjes, Sanders, Heyting, Meyer en Ramaekers, die reeds een ronde achter zijn. Brauns geeft op. Gommans wordt door Sijen en Jansen ingelopen en in de 10e ronde passeert Sijen als 1e, op 25 Meter volgt de hoofdgroep, getrokken door Banken. Peters komt te vallen. In de 11e ronde hebben Gommans, Jansen en Sijen 30 meter voorsprong op de groep, die geleid wordt door v. Ommeren, Schipper en Banken In de 12e ronde hebben de 3 leiders 5 sec. voorsprong op het peloton dat onder leiding van Banken flink jacht maakt. Verschillende renners zijn reeds een ronde achter en anderen hebben de strijd gestaakt. Ook in de 13e ronde en 14e ronde is de stand hetzelfde, doch dan moeten de leiders hun voorsprong afgeven en weet de groep te vervoegen, waarin vooral Schipper en Banken een groot aandeel hebben gehad. Baetsen komt te vallen en moet van verdere strijd afzien. In de 16e ronde is het Schipper die de groep leidt. Scherens en van Loo zijn verachterd. Daarna zien we N. Jansen het peloton aanvoeren, maar Schipper zit in de groep, evenals de overige favorieten. De 18e en 19e ronden worden weer door Schipper geleid. Vinken raakt een ronde achter, ook v. Loo is verachterd en volgt op 2 min. Steeds zien we de gesloten groep voorbij komen en telkens zijn het Schipper H. Jansen, Smits, Sijen, Gommans, Banken en Reynaerts die aan de kop zitten, v. d. Brink geeft op. Dan valt de groep in twee delen. De eerste wordt geleid door Smits, Sijen, Gommans, enz., terwijl de tweede groep bestaande uit 10 renners en getrokken door Lemmens op 45 sec. volgt. N. Jansen verachterd. Er zijn dan 22 ronden gereden en de stand blijft tot aan de 30e ronde ongewijzigd. Groep 2 maakt echter flink jacht en bij de 3e ronde zijn de groepen hervormt, v. Loo en Hendriks hebben opgegeven. Gommans komt met 40 meter voorsprong voorbij en weet deze voorsprong te behouden; de groep wordt geleid door Kleijnen. Het einde nadert, maar Gommans bluft steeds met een 40-tal meters voor de groep uitrijden. We raken aan de laatste ronde en Gommans weet zijn voorsprong nog iets te vergroten, niettegenstaande in de groep flink gejaagd wordt, waarbij vooral Smits, H. Jansen, Schipper en Banken zich onderscheiden. Met de overwinning in zicht stormt Gommans vooruit en weet met 100 Meter voorsprong te zegevieren. In de sprint welke door de hele groep betwist wordt weet Smits te zegevieren voor H. Jansen, Schipper, Banken enz.

Winnaar bij de amateurs, Reuvenaar Piet Gommans wordt gefeliciteerd door burgemeester Hens van Valkenburg

Hier volgt de uitslag:

 1. Piet Gommans, Reuver, in 1 uur 36 min.
 2. Piet Smits, Tegelen, op 100 Meter.
 3. Hein Jansen, Breda.
 4. P. Schippers, Amsterdam.
 5. Banken, Eygelshoven.
 6. H. Sijen, Maastricht.
 7. J. v. Swelm, Nijmegen.
 8. W. v. Ommeren, Maastricht.
 9. L. Motké, Roermond.
 10. E. de Silva Heerlerheide.
 11. Oosterbosch.
 12. V. Reynaerts, Valkenburg.
 13. J. Scherens.
 14. W. Lemmens.
 15. Tos. Bastings.
 16. G. Verschuren.
 17. H. Montfrooy.
 18. J. Pieper.
 19. P. v. d. Heuvel.
 20. J. Schemen.

Pellenaars passeert als eerste de finish

Om 4 uur wordt het startschot gelost voor de Profs. 48 renners stormen de baan op, die een verwoede strijd leveren. Het is Willy Vroomen die de eerste ronde de leiding heeft en de eerste ronde aflegt in 2 min. 31 3/5 sec. De groep is spoedig compleet, doch dit duurt niet lang, want reeds in de tweede ronde is Kuypers achter geraakt, welk voorbeeld spoedig door Krol gevolgd wordt. In de 5e ronde wordt een record gereden en is het Emile Hermans die in den tijd van 2 min. 25 1/5 sec de ronde aflegt en tevens de premie van ƒ 5 door burgemeester Hens geschonken in de wacht sleept, In de 6e ronde komt hij met 50 Meter voorsprong op het peloton voorbij maar Pellenaars weet zich bij de vluchter te voegen en de volgende ronde zien we deze twee met 50 Meter voorsprong op het peloton voorde groep getrokken wordt voor Gijzen en Kees Valentijn. In de volgende ronde is de groep, die door Pellenaars getrokken wordt, weer intact. A. Braspennincx zit iets achter, maar weert zich flink. Kuypers, die gevallen is, geeft op. Ook Scholten geeft de strijd op en meerdere volgen. Krol raakt een ronde achter. Van de beroemde Belgen blijkt nog niet veel uit te gaan en alleen in de 9e ronde is het Jules Schepers die de groep leidt, doch die zien we later opgeven. Bij de volgende ronde is het Muller en Le Haan die de groep leiden. Het is een felle strijd en we zien Velraedts en Ebeling zich van de groep losmaken en met een 50-tal Meter voorsprong voorbij komen, maar de groep weet onder leiding van de Groen een flink tempo er in te zetten, zodat de vluchtelingen weer gehaald worden. Ramaekers raakt een ronde achter en zal later opgeven. Kortis die gevallen is geeft ook op, evenals Krol, die een ronde achter is. Jan van Hout is bij de Bras terecht gekomen en samen volgen ze op 50 sec. van de kopgroep, welke enkele ronden door M. Valentijn en Ebeling geleid wordt. Deze twee weten dan een 100 Meter voorsprong te nemen en deze voorsprong een tiental ronden lang vol te houden, maar dan weten Slaats en Lambrichs zich bij dit tweetal te voegen en komen in de 22e ronde met een kleine voorsprong op de groep, die door Stuyts geleid wordt, voorbij. Tijdens deze jacht onderscheidt zich vooral Ebeling, die met M. Valentijn het grote werk doet. In 1 uur zijn afgelegd 38.8 K.M., zodat er niet geslapen wordt. Braspenning heeft de strijd gestaakt, v. Hout volgt op 1 min. 11 sec. en zal later ook opgeven. Reynen en Willy Vroomen staken, evenals Le Haan, die door een val opgeeft In de 20e ronde heeft een valpartij plaats gehad en raken er nog enkele rijders uit de strijd. Gommers, Ramaekers en Koumans geven op. Stuyts komt enkele malen aan de kop voorbij. Muller raakt iets achter en volgt op 100 Meter. Hij weet echter weer iets in te lopen, maar dan gaat Peters er van door en komt enkele malen met een 40-tal Meter voorsprong voorbij, zodat de groep moet gaan jagen. Hierdoor raakt Muller weer iets achter. De 50 km worden afgelegd in 1 uur 18 min. Heeren en Velraedts doen flink kopwerk en weten de vluchter weer bij te brengen. De groep valt in twee stukken. Voorop leiden Heeren, Velraedts, Slaats, Peters, Vluggen en K. Valentijn. Daarna passeert Groen alleen en dan volgt het peloton getrokken door Kees Pellenaars. Slaats gaat er dan alleen vandoor en neemt 40 meter op de groep, die door Velraeds getrokken wordt, terwijl groep 2 onder leiding van Pisters op 80 Meter volgt. Kersten, die 2 ronden achter ligt, geeft de strijd op, evenals Reinlander. Slaats vergroot zijn voorsprong geregeld en trapt er flink op los. Op 22 sec. volgt groep 1 onder leiding van J. Braspennincx en Heeren. Op 30 sec. Pellenaars en Lambrichs. Op 40 sec. Hooremans, Martens, Klignet, Stuyts en M. Valentijn. M. Vroomen, die gevallen is, komt samen met Muller voorbij. In de 36e ronde heeft Slaats 30 sec. op groep 1, geleid door K. Valentijn en hierbij is Pellenaars en Lambrichs gekomen. Groep 2 onder leiding van v. d. Ruit en Toon Loncke. Pellenaars weet zich uit de groep los te maken en volgt op 30 sec. van Slaats, terwijl de groep die weer bij elkaar is gekomen op 47 sec. volgt. Muller en M. Vroomen zitten nog steeds achter. Er begint enige tekening te komen, want in de 39e ronde hebben we de volgende stand. Op kop Slaats, op 32 sec. Pellenaars, op 42 sec. v. d. Ruit en J. Braspennincx en daarna C. Heeren, waarna de groep, onder leiding van Peters, Lambrichs, Velraedts, de Groen, Vluggen, enz.

Slaats weet zijn voorsprong te behouden maar Pellenaars wordt door v. d. Ruit en Braspennincx ingelopen en volgen op 31 sec. Op 54 sec. de groep, onder leiding van de Groen en Velraeds. M. Vroomen heeft opgegeven en Muller volgt op 1/2 ronde. Slaats ziet het nutteloze van alleen aan de kop te gaan in en laat zich door v. d. Ruit, Pellenaars en Braspennincx inlopen en deze 4 hebben 42 sec. voorsprong op de groep, die door Meerschaert geleid wordt. De 4 vluchters weten hun voorsprong geleidelijk te vergroten en brengen deze op 1 min. 12 sec. op groep Middelkamp, Heeren, Lambrichs, Verveer, Meerschaerts, enz. In de 51e ronde wordt Muller door de 4 vluchter ingelopen en gaat met deze verder. Deze 5 hebben 1,09 sec. op Middelkamp en Meerschaerts en 1,26 sec. op groep Stuyts, Heeren, Lambrichs, Clignet, v. d. Leur, Duerloo, Gijzen, enz.

Het wordt thans een verwoede strijd, want Middelkamp en Meerschaerts komen geweldig opzetten en bedreigen de leiders. In de groep weert zich Stuyts los te maken en gaat alleen er vandoor. Ook Lambrichs en Heeren maken zich uit de groep los, evenals Peters, terwijl de groep bestaat uit de Groen, Velraedts, Clignet, v. d. Leur, Vluggen, Verveer, Hooremans, Duerloo en Ebling.

In de 59e ronde is de stand als volgt: Op kop: v. d. Ruit, Pellenaars, Slaats, Braspenning en Muller. Op 27 sec. Middelkamp en Meerschaert. Op 1 min. 25 sec. Lambrichts, Stuyts en Heeren. Op 1 min. 40 sec. K. Valentijn. Op 1 min. 45 sec. Peters. Op 1 min. 50 sec. Velraeds. Vluggen, v. d. Leur, Klignet, Duerloo. de Groen, Gijsen, Ebeling, Hooremans en M. Valentün.

Dan komt de laatste ronde met een flinke strijd en weet Pellenaars met gering verschil voor v. d. Ruit te zegevieren.

Kees Pellenaars, winnaar van de 2e Ronde van Valkenburg wordt gehuldigd door burgemeester Hens , Foto Jo Hendriks (Het epos van wielerstad Valkenburg deel 1)

De uitslag luidt:

 1. Kees Pellenaars, in 2 uur 37 min. 30 sec, gem. 38.200 meter
 2. Gerrit v. d. Ruit, op 1/2 lengte
 3. Frans Slaats, op 1 lengte
 4. John Braspennincx
 5. Theo Middelkamp, op 25 sec
 6. L. Meerschaerts (B.), on 25 sec
 7. Cees Heeren, op 1 min. 20 sec
 8. Alfons Stuyts
 9. Jan Lambrichs, 1e Limburger
 10. Kees Valentijn, op 1 min. 40 sec.
 11. Albert Gijzen
 12. Piet Vluggen
 13. Marinus Valentijn
 14. Joep Klignet
 15. Verveer
 16. Louis Duerloo
 17. Laurens de Groen
 18. Math. Velraedts
 19. Fl. Hooremans (B.)
 20. A, Loncke (B.)
 21. v. d. Leur
 22. G. Peters
 23. A. Ebeling (lekke band)
 24. E. Muller, op 1 ronde.

Limburgsch dagblad 4 mei 1936

Limburger koerier 4 mei 1936

Kees Pellenaars, winnaar van de 2e Ronde van Valkenburg

1935-06-22 1e KKK Ronde van Hoensbroek

De Kasteel Kermis Koers in Hoensbroek 

Belangrijkste wielergebeurtenis van het jaar 1935.
Meer dan honderd renners aan de start.
Radio-reportage van Han Hollander.
Filmopnames van Polygoon

Het eerste Limburgse beroepsrenners criterium werd gehouden in Eygelshoven in 1934. De belangstelling was aldaar van dien aard dat spoedig meerdere wedstrijden van dit soort volgden. Het in 1935 volgende mega evenement was de eerste KKK van Hoensbroek met meer dan 100 renners aan de start, welke voor de organisatoren met burgemeester Martin aan het hoofd een groot succes is geworden.

Naar schatting waren ongeveer 20 a 23.000 toeschouwers langs het schitterende parcours samengestroomd, die eerst getuigen waren, hoe de Belgische amateurs de prijzen weghaalden voor de neuzen van hun Nederlandse collega’s terwijl zij later eveneens tot de ervaring moesten komen, dat ook de Belgische profs een voor een onze landgenoten de baas waren. Onze landgenoot Theofiel Middelkamp was met zijn 5e plaats de eerste Nederlander.

De Belg Frans Dictus won onbedreigd in den tijd van 3 uur en 20 minuten, gevolgd door zijn landgenoot Louis Duerloo, met wie hij na de 20ste ronde was uitgelopen, waarin zij samen met de regelmaat van een klok hun voorsprong op het peloton vergrootten. Zij waren toen voor de anderen onbereikbaar en slechts pech of ongeval had voor dit tweetal de eerste twee plaatsen verloren kunnen doen gaan. In de laatste ronde beschikte Dictus nog over voldoende reserves om met een grote spurt als eerste over de finish te gaan.

Het is niet onbekend meer wie de grondlegger van de eerste grote Limburgse wielercriteriums is geweest. Het eerste criterium werd gehouden in Eygelshoven (1 september 1934, klik hier en lees). De belangstelling was aldaar van dien aard dat spoedig meerdere wedstrijden van dit soort volgden. De Edelachtbare Heer J. H. Martin, toentertijd burgemeester van Eygelshoven, was de initiatiefnemer van dien koers. Het valt dus niet, te verwonderen dat, toen Burgemeester Martin van gemeente veranderde en in Hoensbroek zijn intrek nam, aldaar door hem ook spoedig de idee geopperd werd eenzelfde wedstrijd in het leven te roepen. Gezien het resultaat van Eygelshoven had dhr. Martin spoedig ook in Hoensbroek mensen bereid gevonden, deze onderneming — ook voor de ingezetenen van niet te onderschatten waarde — te steunen. Reeds in Oktober 1934 stond het vast dat in 1935 de ”K.K.K.” van Hoensbroek er zou komen, dank zij Burgemeester Martin. Nauwelijks was de winter voorbij of er werd begonnen met de voorbereidingen, want wil een dergelijk criterium in alle opzichten goed slagen, dan moet alles tot in de puntjes verzorgd worden, vooral daar het in de bedoeling ligt de K.K.K. ieder jaar te houden.

De Limburgers aan de start van de eerste Ronde van Hoensbroek

Allereerst werd een vergadering gehouden, waarin een zestal werkcommissies werden gekozen. Een financiële opzet werd gemaakt, waarbij bleek, dat de voorbereidingen rond f 3000.- zouden kosten. Hieruit volgt al direct, dat niets nagelaten is ter perfectionering van deze koers. Het laat zich begrijpen, dat in den aanvang bij niet ingewijden enig pessimisme ontstond, want om f 3000.— zomaar bij elkaar te trommelen is in den tegenwoordige tijd geen peulenschilletje. De laatste dagen is dit pessimisme echter grotendeels verdwenen, daar de belangstelling ten top is gestegen.

 

Om 2.30 uur wordt door Pastoor Röselaers het startschot gelost voor een groep van 60 amateurs Limburger Koerier 24 Juni 1935Voorbeschouwing:

Limburger Koerier 12 Oktober 1934

Algemeen Dagblad 3 Mei 1935

Limburger Koerier 3 Mei 1935

Limburgsch Dagblad 23 Mei 1935:

De groote internationale „Burgemeester Martin”

Zaterdag 22 Juni.

klik en lees de krant

Na vele moeilijkheden te hebben overwonnen is Hoensbroek er in geslaagd een „Ronde van Hoensbroek” te organiseren. Deze wedstrijd zal plaats hebben op Zaterdag 22 Juni a.s. op een bij uitstek gunstig traject n.l. rond het Kasteel van Hoensbroek. Deze prachtige weg met een novomac dek en een flinke breedte, op sommige plaatsen zelfs 13 Meter, is 2.8 K.M. lang. Een mooier parcours is haast niet denkbaar. Bij de startplaats worden honderden zitplaatsen ingericht. Duizenden toeschouwers hebben een ruime blik op de renners. Er worden 2 categorieën  toegelaten namelijk Prof & Onafhankelijken en Amateurs. De prijzen voor de eerste categorie zijn van f 250 (5000 francs) 1e prijs tot f 10 (200 francs) de 22e prijs, in totaal meer dan f 1000 aan geldprijzen. Voor de amateurs zijn de prijzen eveneens groot, zoals rijwielen enz. De amateurs starten om 2 uur n.m. en rijden 70 K.M. en de profs om 4.30 uur en hebben 125 K.M. af te leggen. Inschrijfgeld bedraagt voor profs f 1 en voor amateurs f 0.50, hetgeen voor de start moet worden gestort. De inschrijving staat open tot en met 3 Juni 1935. Inschrijvingen te richten aan P.J. van Els Prinsenstraat 13 Heerlen met duidelijke opgaaf van Categorie, adres en licentienummer. De renners zullen goed doen zich spoedig op te geven, aangezien de mogelijkheid niet is uitgesloten dat inschrijvingen zullen worden afgewezen, wegens beperkt aantal deelnemers. Wij verwijzen de renners naar de advertentie in dit blad, waarin de prijzen zijn vermeld en tevens het adres van inschrijving. Na ontvangst van hun adres, zal hun een contract worden gezonden, zodat iedere renner vooraf wordt gecontracteerd. De renners gelieven niet te vergeten hun licentie-nummer te vermelden en categorie profs, onafhankelijk of amateur.

Limburgse renners met verzorgers, v.l.n.r: vier renners: Clignet, M. Kisters, J. Pisters en Bern. Koumans

Limburger Koerier 4 Mei 1935

reglementenboekje 1e KKK Ronde van Hoensbroek, 22 juni 1935, klik en bekijk het complete boekje

reglementenboekje 1e KKK Ronde van Hoensbroek, 22 juni 1935, klik en bekijk het complete boekje

Limburgsch dagblad 23 Mei 1935:

DE GROOTE RONDE VAN HOENSBROEK.

De neringdoenden krijgen een goeden dag.

Klik en lees de krant

Weer is meer dan een week voorbij gegaan, zonder dat we iets van de Ronde van Hoensbroek vernamen. De organiserende commissie had het erg druk, vandaar dat zo weinig nieuws werd doorgegeven, zodat wij zelf op zoek gingen om een en ander te vernemen. Met de hele commissie werd het te rijden traject nog eens in studie genomen en wij moeten zeggen, dat dit circuit als ’t ware speciaal voor dit doel werd aangelegd. De mensen die hier een kijkje gaan nemen, zullen dien dag genieten van eerste klas wielersport, terwijl de entrees voor iedereen toereikend zijn gesteld. De verdere inrichting van het parcours bespreken wij nog nader, wanneer de grote mannen die reeds hebben ingeschreven, bekend worden gemaakt. Wij mogen gerust thans reeds aannemen, dat Hoensbroek een tweede „Brasschaet” zal worden, die telken jaren in grotere omvang zal worden verreden.  Voor de plaats zelf, voor de neringdoenden in Hoensbroek en omstreken is deze opzet van grote waarde, vooral wanneer men weet, dat de autoriteiten van Hoensbroek alle medewerking verlenen om die dag ook den middenstand ten volle te laten profiteren. Na afloop van de course zullen alle zaken in Hoensbroek geopend blijven tot 12 uur en de café’s tot 1 Uur ’s nachts. Hierbij komt nog, dat „De Ronde van Hoensbroek” alle vorige gehouden wedstrijden zal overtreffen. Ook vernamen wij nog, dat talrijke premies beschikbaar zijn gesteld, die de wedstrijd spannend zullen maken. Op ruim 500 M. voor de finish — de breedte van dien weg is daar 13 M. macadam — worden de premies aan de renners bekend gemaakt door „Janssen met de witte vlag” de bekende term van de Ronde van Eygelshoven. Wij maken de renners er nog op attent, dat de inschrijving op Maandag 3 Juni a.s. sluit en nadien geen enkele aanmelding meer kan worden aanvaard.

Limburger Koerier  7 Juni 1935:

De groote ronde van Hoensbroek.

klik en lees de krant

Nadat de inschrijving geopend werd, regende het contract-aanbiedingen bij de commissie. Deze is nu tot schifting overgegaan en heeft bereids met diverse grote mannen gecontracteerd. Wie? Veel liet de commissie niet los. Toen wij er naar vroegen, lachte de secretaris geheimzinnig, maar wij hadden toch gelegenheid uit het dikke dossier enige namen te noteren.

Dictus, de winnaar van de Zondag j.l. verreden ronde van Roozendaal, Billiet, de winnaar van Amstenrade, „Don Fredo” ofwel Haemerlinck, de Koning der kermiskoersen, enz. Van de Nederlandsche renners was ook het keur genomen, zoals Valentijn, gebroeders Vroomen, Muller. Clignet, terwijl met nog eenige renners onderhandeld wordt

Tevens is de commissie bezig met het afsluiten van een contract met een renner uit het land van Mussolini. Meer konden wij niet los krijgen.

Wat het traject aangaat, ook dit is nog eens herzien. Op deze prachtige wegen is een Belgische zege niet te voorspellen, immers onze Limburgse jongens zullen zich hier niet de kaas van het „wielerbrood” laten eten. Zij hebben met de winnaars van Amstenrade een zuur appeltje te schillen. Een Belgische zege is niet 100 pct.

Wielerclub Nuth, geheel rechts Jan Pisters

 De dag voor de koers:

programmaboekje 1e KKK Ronde van Hoensbroek, 22 juni 1935, klik en bekijk het complete boekje

Limburger Koerier  20 Juni 1935:
Bezoekt op 22 Juni de Groote KKK Ronde van HOENSBROEK, de Limb. Brasschaet

Deelname van renners van wereldvermaardheid.
Grootste sportevenement van dit wielerseizoen.
Aanvang Amateurs (54) om 2.00 uur; Professionals en Onafhankelijken (59) om 4.30 uur.

WEDSTRIJD VOOR IEDER TE VOLGEN. RECHTE STUKKEN VAN 200, 600 en 800 M.
VLAKKE, BREEDE WEGEN EN GEEN HELLINGEN. SNEL TEMPO
POLYGOON FILMT.  A.V.R.O. REPORTAGE.

De heer HAN HOLLANDER naar HOENSBROEK.

De uitzending van de A.V.R.O. geschiedt op Zondag.

Klik en lees de krant

Thans staan wij aan de vooravond van een groot wielergebeuren. Groter dan ooit in Limburg of Nederland werd georganiseerd. Ook belangstelling voor dezen wedstrijd bleef niet in een klein kringetje rondom Hoensbroek, doch de naam K.K.K. werd de laatste dagen ook besproken tot ver over onze grenzen.

HET DOEL VAN DEZE KOERS.

Dat de initiatiefnemer niet alleen de wielersport bij de organisatie voor ogen had, laat zich begrijpen. Hij combineerde twee belangrijke factoren, nl. de wielersport en de charitas. Het werd dus geen opzet, om ten eigen bate winst te maken. Het overschot, dat van deze wedstrijd zou komen, komt ten goede aan Armbestuur, Crisis-Comité enz. in de gemeente Hoensbroek en wij hopen van harte, dat dit overschot heel groot mag zijn. De sportieve opzet wordt daardoor meer dan 100 pct. Uit dit oogpunt alleen is een woord van hulde aan Burgemeester Martin hier niet misplaatst.

PARCOURS EN INRICHTING.

Reeds bij onze eerste berichten hebben wij vermeld. dat het uitgezochte circuit zich bij uitstek leende voor een dergelijke koers. De lengte van het parcours is 2800 meter lopende over snelle novomac- en macadamwegen, met vier zeer goed te nemen bochten. De start en finish liggen op een 600 meter recht stuk met een breedte van 13 meter.. zodat ieder renner zich volkomen kan geven in premie- en eindspurt. Zodra zij de finish voorbij zijn volgt op 100 meter een zeer grote bocht, met een spiraal breedte van 40 meter. Weer 100 meter voorbij deze bocht is een grote ruimte voor de verzorging der renners, hetgeen uitsluitend op deze plaats is toegestaan. In het traject zijn twee, voor een renner onbeduidende hellingen. In de Overbroekstraat, waar de weg het smals is, namelijk  4 a 5 meter, wordt, geen publiek toegelaten; dit met het oog op het gevaar voor de renners. In de bocht voor de Heerbaan, plusminus 600 meter  voor de finish, staat “Janssen met de witte vlag”, die de renners de premies zal aankondigen. Op de Heerbaan, tegenover de finish, zijn grote tribunes opgebouwd, waarop ongeveer 1000 personen kunnen plaats nemen. Nabij deze plaats zal door twee muziekkorpsen, nl. de “Harmonie”  van Hoensbroek en het muziekkorps van de Staatsmijn Emma worden geconcerteerd. Het verloop van den wedstrijd wordt doorlopend bekend gemaakt door middel van 6 grote en enkele kleine luidsprekers. De controle is zo scherp georganiseerd, dat onregelmatigheden uitgesloten moeten worden geacht. Over het gehele traject zijn geheime controleurs, speciale boetecommissarissen, verzorginscontrole enz. terwijl voor iedere 2 renners een rondeteller is aangewezen met speciale ronde-tel-staten. Deze controleurs zitten op een verhoging, zodat zij de deelnemer tot 100 meter kunnen volgen. Deze methode is onmisbaar gebleken, aangezien het meermalen is voorgekomen dat renners 1 of meer ronden uit de strijd bleven. Verder zijn voor de regeling van het verkeer 60 politieambtenaren aanwezig, benevens een groot aantal padvinders. Men ziet hieruit, dat de regeling van de wedstrijd zeer goed is verzorgd. Groote parkeerplaatsen zijn rondom het parcours in ruime mate aanwezig.

DE RENNERS-DEELNEMERS.

Wanneer wij in deze voorbeschouwing alle renners hier zouden gaan bespreken, zou deze pagina te klein zijn, want het grootste aantal der renners zijn mannen van naam en specialisten op dit gebied. Er schreven 178 renners in, waarvan 78 amateurs en 117 profs en onafhankelijken. Hoe ongaarne ook, moesten de organisators noodgedwongen tot schifting overgegaan, zodat de besten in aanmerking kwamen. Er zullen thans starten 55 amateurs en 59 profs. Bij de amateurs starten 44 Nederlanders, 9 Belgen en 2 Duitsers en bij de profs 38 Nederlanders, 16 Belgen en 5 Duitsers.

De Amateurs: 25 ronden of 70 K.M. start om 2 uur.

Profs en onafhankelijken: 45 ronden of 126 K.M Start 4.30 uur.

 

Twee Limburgse kampioenen, Piet Kersten en jan Pisters (1934)

Wij achten het overbodig om deze renners individueel te bespreken, want het is ene onmogelijkheid te voren, zelfs niet bij benadering, een overwinning van deze of gene te voorspellen. Het, is met de wielrenners niet meer zoals enige jaren terug, toen er maar enkelen waren die voor zo’n overwinning in aanmerking kwamen. Toen kon men ongeveer zeggen, wie zou zegevieren. Thans is het anders. Het groots leger van renners heeft de laatste jaren zulke verrassingen gebracht, dat er thans 10-, 20-tallen renners zijn, die in zo’n koers onderling op èèn lijn gesteld kunnen worden.

Deelnemende amateurs

Deelnemende Profs en Onafhankelijken

DE KANSEN VAN DE NEDERLANDERS.

De amateurs brengen meestal de grootste verrassingen. Wie had b.v. vóór 1934 gehoord van een Pellenaars? De Wereldkampioenstitel maakte hem met een slag populair. Onder een groot aantal jonge krachten, schuilen altijd van die grootheden, die plotseling naar voren komen en een meesterstuk uithalen. Ook bij deze deelname verwachten wij een Nederlandsche verrassing. Wij hebben een goede hoop op Wolfhagen. Brouns, Buyck. Rulkens, Hermans, Lammerts, Smolenaars, Buijzen of Braspennincx. Bij de Belgische deelnemers zijn zeer goede krachten, o.a. Segers, Ignoul, Staeren, Loncke en Thielens, doch de bovengenoemde Nederlanders achten we zeker zo sterk.

Jan Wauters; Raes

P. van Nek; Wolfhagen

Muller; Duerloo

Profs en onafhankelijken. Valentijn is een onzer meest bekende wegrenners, die ook in deze koers een der beste van de onzen zal zijn. Toch gaat onze hoop nog meer uit naar onze Limburgers, nl.: W. Vroomen, Clignet, M. Vroomen, Bockkom, Muller, van Wunnik, enz. Juist het bijna geheel vlakke traject, komt ten goede aan de snelle renners, waar de kracht der Belgen veel zal worden tegengegaan. Ook de afstand nl. 126 km ligt juist in de lijn van onze baanrijders die ook reeds voorheen hebben getoond de wegwedstrijden onder de knie te hebben. Volgens aan ons verstrekte gegevens mogen wij ook den naam noemen van Middelkamp. Deze renner is woonachtig in België, doch is Nederlander, die zich speciaal toelegt op wegwedstrijden en criteriums en daarin zeer goede plaatsen heeft bezet tegen de beste Belgen.

Bockum; Billiet

Clignet; Hamerlinck

Van Wunnik; Valentijn

Dat voor België goede krachten aanwezig zijn is bekend, namen, zoals Haemerlink, Dictus, Billiet, Duerloo, Wauters, Horemans, Peers, Mertens, Leemans spreken voor zich zelf. Wij kunnen aannemen, dat deze mannen zullen trachten de Hollanders van zich af te schudden, zoals zij dat in Amstenrade klaar speelden. Dit zal hun in Hoensbroek echter niet zo glad zitten. Wij geven de Limburgers een zeer goeden raad om als een man bij de Belgen te blijven, d.w.z. dat wanneer de Limburgers ieder een Belg voor hun rekening nemen, deze geen kans krijgen om los te komen. In ieder geval dient hiervoor te worden gewaakt, om niet te worden verschalkt. Van de Duitsers noemen wij Esser en Reilander als de besten, doch geven hun weinig kans op een overwinning, daar het overige veld te sterk is.

Kisters; Plantaz

Tacken; Beckers

Wagenaar; Renzen

Wij zullen het hierbij laten, voor wat betreft de kansen. In ieder geval kan worden aangenomen, dat er vinnig en hard gestreden zal worden, om de ƒ 250.— in de wacht te slepen.

Voor de Profs is in totaal ƒ 1220.— aan geldprijzen aanwezig, verdeeld over 22 prijzen. De deelnemers zijn allen contractueel verplicht, zodat men kan rekenen dat de lijst zo als in dit blad aangegeven, zonder uitzondering compleet is. De prijzen voor de amateurs, zijn in vergelijking met de profs zeer hoog te noemen. De eerste prijs is een race-flets ter waarde van ƒ 85.—.

Quax; Castermans, Cober; Vinders; Bertram; Bindels

j. Aerts; K. Wildschut

M. Vroomen; W. Vroomen

DE PREMIE-REGEN

Bij de profs zowel als bij de amateurs, zijn tot heden per 2 en 3 ronden vaste premies, waarbij als voornaamste premie 2 diamanten ringen (van de North State sigaretten). Verder: geldpremies. fototoestellen, vulpennen, enz. enz. Niet alleen de renners, maar ook het publiek zal met premies worden verrast. De bekende North-Stateman zal zich tussen het publiek begeven, om aldaar rijkelijk te doen blijken van de mildheid der fabriek-directie.

HAN HOLLANDER AAN DE MICROFOON.

Het is gelukt dhr. Han Hollander, de bekende sportreporter van de A.V.R.O. bereid te vinden de microfoon te bedienen. De wedstrijd zal tevens worden opgenomen op grammofoonplaten, welke na afloop en des Zondags door de A.V.R.O. ten gehore zullen worden gebracht. Verder komt de filmmaatschappij Polygoon om de “K.K K.” te verfilmen, zodat het verloop van den wedstrijd enkele dagen na afloop, op het witte doek kan worden gehoord en gezien. Men ziet dus dat de organisators niets hebben nagelaten om den K. K. K. tot een der beste wedstrijden te maken, die ooit in Limburg werden gehouden.

Han Hollander aan het werk tijdens de Ronde van Hoensbroek 1935

DHR. ADRIAN NAMENS N. W. U. AANWEZIG.

De Nedederlandse Wielren Unie zal worden vertegenwoordigd door het hoofdbestuurslid dhr. Adrian.

Het traject biedt voor 50.000 personen plaats. Er is voor gezorgd dat het publiek een ruime blik heeft over de wedstrijd. Op de Heerbaan waar 12000 mensen kunnen staan, zijn de renners tot 500 meter ver te zien. Na afloop van den wedstrijd blijft het tot 1 uur ’s nachts feest in Hoensbroek. Alle zaken blijven tot 12 uur open en de café’s tot 1 uur.

VAN ACHTER DE SCHERMEN. „Hoe wordt een „Ronde in elkaar gezet? Ziet hier het recept. Men neme een traject, een groep renners, wat publiek, enige prijzen, en het succes is verzekerd, mits… degenen, die het verder organiseren, het menu zo smakelijk weten te maken, dat het eenieder aanstaat. Deze zijn de koks, die in de stilte werken, waarvan de gasten niets merken. Het zijn ook de koks, die nooit lof uitingen: dat het smaakt, dat het goed bevallen is horen. Mag ik de harde werkers, „de koks van dit rondenmenu” vanaf deze plaats hartelijk dank zeggen voor de vele uren van moeite, opoffering en inspanning. Naast deze woorden van dank een opwekking,  „tot het volgend jaar”. Hoensbroek’s middenstand zal het weten te waarderen.” H. MARTIN, Burgemeester.

Uw sportredacteur. z’n lach en z’n traan. De zaak is maar: Hoe krijg je zo gauw vijfentwintig duizend mensen bij elkaar, die het de moeite waard vinden, om eens te komen kijken. Zijn zij er een keer geweest, dan zijn zij klant voor alle volgende jaren, daar kan men veilig op rekenen. Als je op een regenachtige Dinsdagmiddag in Hoensbroek komt, je ziet een stuk of wat mensen bezig met den bouw van een grote tribune, je hebt bovendien gemerkt, dat de hele Mijnstreek volgepakt is met allerlei aanplakbiljetten en je maakt een globaal berekeningetje van wat dit gevalletje wel kosten zal, dan krijg je lichtelijk de rillinkjes over het vege lijf bij de gedachte, die de burgemeester van Hoensbroek al menig stukje gemoedsrust zal hebben gekost: Hoe krijg je zo gauw vijf en twintig duizend mensen bij elkaar. Als je de uitvinder bent van een artikel, dat erin gaat als keek, een artikel, dat, omdat men er nu eenmaal geen patent op krijgen kan al door verschillende anderen op meer of minder goede wijze werd geïmiteerd, dan moet je je klanten goed bedienen, en wanneer het dan een artikel is, dat in de buitenlucht moet worden genuttigd, terwijl je gelijks tot je ergernis ondervindt, dat moeder natuur ongezouten met de crisis meedoet, dan denk je toch in beve aan de angstaanjagende nachtelijke uren die burgemeester Martin den laatsten tijd moet hebben doorgemaakt. Als je dan een ambtswoning hebt, die mijnschade vertoont als je het hart hebt, om in je bed te rillen kan men zich voorstellen, met hoeveel geest drift Zaterdagmiddag den burgemeester van Hoensbroek feliciteren als we maar een beetje zonneschijn hebben. Er heerst hoogspanning in Hoensbroek. Bakkers, kruideniers en kasteleins durven het hardop te zeggen, maar eigenlijk is het zo dat ze er allemaal op rekenen, dat ze er een slaatje uit kunnen slaan. En als het een beetje wil, lukt dat ook… D’r zijn al bakkers geweest, die gevraagd hebben om langer te mogen werken, allemaal vanwege verse kadetje, dat naar we hopen, lichter verteebaar zal zijn dan dat van de ronde van Amstenrade waar een wielrenner met meer succes vijf-en-twintig gulden aan premies won, dan dat men op de perstribune een broodje met kaas verwerken kon. De zaak is dus dat dhr. Martin de uitvinder is van de „Ronden”. Het vorig jaar in Eygelshoven zei men: nou ja… laten we maar eens afwachten… En toen het op afwachten aankwam, bleek, dat geen enkele bakker van het dorp, en geen slager, en evenmin de brouwerij, het kon bijhouden. De uitvinder had succes gehad, en hoe ! Aangezien een burgemeester van Hoensbroek moeilijk een ronde van Eygelshoven kan gaan organiseren, is dhr. Martin het dit jaar met de ronde van Hoensbroek gaan proberen, de grote K.K.K.-wedstrijd, hetgeen beduidt, dat het de „Kasteel-Kermis-Koers” is. Ik weet niet, in hoeverre men met plezier burgemeester van Hoensbroek is, maar dit is zeker, nergens in Limburg kan men met zoveel succes een ronde van dit formaat in elkaar zetten, als juist rondom het oude kasteel, en dit is dus voor een sportief burgemeester een stokpaardje… Laten we maar eerlijk afspreken, dat als we er niet van zagen gebeuren, dat dit ’t jaarlijks terugkerend wielersportgebeuren zal gaan worden van het allergrootste formaat voor ons land, wij er ons niet zo druk over zouden maken. Maar nu het een keer zo is, sla ik ook op den trommel en steek de trompet, of hoe zeggen ze dat ook weer, omdat zo iets niet alle dagen voor komt. „Polygoon” komt het geval verfilmen, en Han Hollander komt, om de gebeurtenis op de AVRO-grammofoonplaat vast te leggen, en daarmee hebben we het beste van het beste. Het feit, dat het in Amsterdam de moeite waard wordt gevonden, om er Hollander op af te sturen, zegt al voldoende voor de betekenis van dezen wielersportzaterdagmiddag, dunkt, me zo. Het wachten is op het startschot

Hollands trio aan de start (foto WK 1935) Middelkamp, Stuyts en C. Heeren

Wedstrijd verslag

Limburgsch Dagblad 24 Juni 1935:
DE RONDE VAN HOENSBROEK DE BELGEN TOONEN ZICH WEER ONWEERSTAANBAAR DE STERKSTEN.

DE EERSTE ELF PLAATSEN, UITGEZONDERD DE 5de DOOR BELGEN BEZET.

DICTUS WINT DEN KOERS IN DEN TIJD VAN 3 UUR 20 MINUTEN, GEVOLGD DOOR ZIJN LANDGENOOTEN DUERLOO EN VERHAGEN.

DE NED. RENNER MIDDELKAMP EINDIGT OP DE 5de PLAATS.

20.000 à 23.000 TOESCHOUWERS WAREN AANWEZIG.

Klik en lees de krant

Onder buitengewoon grote belangstelling is Zaterdag de eerste ronde van Hoensbroek verreden, welke voor de organisatoren met burgemeester Martin aan het hoofd een groot succes is geworden. Naar schatting waren ongeveer 20 a 23000 toeschouwers langs het schitterende parcours samengestroomd, die eerst getuigen waren, hoe de Belgische amateurs de prijzen weghaalden voor de neuzen van hun Nederlandse collega’s terwijl zij later eveneens tot de ervaring moesten komen, dat ook de Belgische profs een voor een onze landgenoten de baas waren. Uitgezonderd de 5de plaats welke voor onzen landgenoot Middelkamp was, bezette de Belgen de eerste 11 plaatsen. Dictus won onbedreigd in den tijd van 3 uur en 20 minuten, gevolgd door Duerloo, met wie hij na de 20ste ronde was uitgelopen, waarin zij samen met de regelmaat van een klok hun voorsprong op het peloton vergrootten. Zij waren toen voor de anderen onbereikbaar en slechts pech of ongeval had voor dit tweetal de eerste twee plaatsen verloren kunnen doen gaan. In de laatste ronde beschikte Dictus nog over voldoende reserves om met een grote spurt als eerste over de finish te gaan. De prestaties van de Ned. profs doen daartegenover wel wat min aan, maar daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat de meesten hunner als zuivere pistiers den strijd moesten aanbinden tegen mannen van de weg. De 5de plaats werd zoals gezegd door Middelkamp, waarna de Groen en Heere op de 12e en 13e plaats volgden, terwijl Valentijn als no. 14 arriveerde. Onze Limburgse jongens is het dezen koers niet voor den wind gegaan. Ofschoon zij goed het tempo tot het einde hebben volgehouden — er werd zeer snel gereden — konden zij het tegen het geroutineerde rijden van de Belgen niet bolwerken en moesten zij zich ten slotte met de laatste plaatsen tevreden stellen. Vluggen, W. Vroomen, Bockom, Muller en Clignet waren jammer genoeg genoodzaakt den strijd te staken. De Ned. renners stonden van meet af aan reeds voor een moeilijke taak. Zij moesten de strijd aanbinden tegen geroutineerde wegrenners, als Dictus, Billiet Hamerlinck, Duerloo en Raes, kerels, die de knepen van het vak kennen, die al zijn mogelijkheden door en door verstaan en weten wat er in een wegwedstrijd te koop is. Daarom stond het voor ons reeds bij voorbaat vast, dat de zege voor de Belgische kopstukken zou worden. Na de 20ste ronde was het een uitgemaakte zaak, dat de eerste twee plaatsen, behoudens onvoorziene omstandigheden, voor de Belgen Dictus en Duerloo zouden worden, die gesteund door hun moreel overwicht langzaam maar zeker hun voorsprong op het peloton opvoerden en tenslotte onbereikbaar meer waren. De spanning om de twee eerste plaatsen was toen feitelijk reeds verdwenen, waarna aller interesse uitging, voor wie de volgende plaatsen zouden zijn. De derde plaats bezette glansrijk Verhagen, ook weer een Belg, die tegen het einde van den koers kans zag zich van t peloton los te werken. Hij zette onweerstaanbaar door om tenslotte als no. 3 met 40 sec. achterstand op Duerloo te arriveren. Ook de volgende 8 plaatsen waren voor de Belgen, die elkaar braaf gezelschap bleven houden, met Haemerlink aan het hoofd, die er deze middag niet altijd even sportieve praktijken op na hield, waarvoor hij van de jury enige malen werd gewaarschuwd. Onmiskenbaar hebben de Belgen dus weer hun superioriteit op de weg aangetoond, al waren alle omstandigheden voor hen gunstig om dat op zulk een grootse wijze te doen.

Theofiel Middelkamp, met een 5e stek de beste geplaatste Nederlander

Perfecte organisatie.

De organisatoren zullen ongetwijfeld met grote tevredenheid op deze eerste ronde van Hoensbroek terugzien. Daartoe hebben zij alle reden. Het weer heeft prachtig meegewerkt, een stralend zonnetje, dat het verblijf op de perstribune, niet altijd even aangenaam maakte, begunstigde deze koers, iets wat we na de regenachtige dagen van den laatste tijd niet hadden durven hopen. De publieke belangstelling overtrof alle verwachtingen. Zoals gezegd waren er over 20.000 toeschouwers, waaronder, naar men ons vertelde, er 16.000 betalenden waren. Er werden door de meisjes van de KJV 3000 programmaboekjes verkocht, zodat alles bij elkaar genomen na aftrek der onkosten een mooie som aan het plaatselijk crisiscomité van Hoensbroek Konï worden afgedragen, ten behoeve waarvan deze ronde was ingericht. De organisatoren hadden voor een perfecte regeling gezorgd. Gemeentepolitie, rijksveldwacht en marechaussee, hielden toezicht langs het parcours, padvinders bewezen allerlei diensten, het Rode Kruis bood haast altijd gewaardeerde hulp, waar nodig aan, de pers werd vertroeteld, jury en wedstrijdcommissie zorgden, dat de wedstrijd naar goede orde verliep. En daar tussen door hield burgemeester Martin, van wie het initiatief tot deze ronde was uitgegaan, een waakzaam oog op het geheel, opdat alles naar wens zou marcheren. Burgemeester, met behulp van Uw stad medewerkers, was alles perfect in orde, het was model en daarvoor onze hulde!

De start der amateurs, Nieuwe Tilburgsche Courant 24 juni 1935

In deze opsomming zouden wij nog haast vergeten, dat de Radiocentrale van Brunssum op verschillende plaatsen langs het parcours luidsprekers had aangebracht, zodat naast de mededelingen voor het publiek „Jansen met de witte vlag” telkens op tijd een sprint gewaarschuwd kon worden. Over muziek hebben wij ook niet te klagen gehad. De Harmonie van de Staatsmijn Emma en die van Hoensbroek bliezen er lustig op los en zorgden voor de nodige „stimmung”. En dan waren er Zaterdag nog enige gasten in ons midden. De Polygoon en Profilty vertoonden zich met hun filmwagens, om het meest interessante op het celluloid vast te leggen. En dan was er de Avro met den populaire Jan Hollander, die een gedeelte van den wedstrijd op de hem eigen prettige en vlotte manier heeft „omgeroepen”. Het is alzo een succes geworden, dat het beste belooft voor de tweede ronde.

DE WEDSTRIJD.

Om 2.30 uur wordt door den Z.Eerw. Heer Pastoor Röselaers het startschot gelost voor een groep van 60 amateurs, die het 2800 meter lange traject 25 keer zullen rijden, zodat deze dus 70 K.M. te rijden hebben. Reeds aanstonds wordt er een flink tempo ingezet en onder leiding van Verheul wordt de eerste ronde afgelegd in 16 3/5 sec. Het eerste slachtoffer is Schipper, die defect krijgt en een ronde achter raakt om later uit den strijd te verdwijnen. In de tweede ronde zijn het Staeren en Verheul die het peloton leiden en wordt de ronde in 4.25 2/5 afgelegd. Reeds noteren we Rulkens en Lutters als achterblijvers. Bij de derde ronde is er een premie welke Tulleneers weet binnen te palmen voor Helden met een kleine voorsprong op het peloton maar ze zetten niet door, zodat alles weer bij elkaar komt.

Een blik in het programmaboekje van de 1e KKK ronde van Hoensbroek, (archief Rob Pelt)

Al spoedig komen dan opgevers en een der eersten is Leton, die wegens ziekte den strijd staakt. De ronde wordt thans in 4.23 en 4.33 gereden. Ramaekers weet in de 5e ronde de premie van de North State te winnen. In de 6e ronde heeft Staeren een voorsprong van 50 meter op de groep en rijdt de ronde in 4.23 3/5. maar hij wordt weer ingelopen door Seyen, die samen de 7e ronde met 40 meter voorsprong passeren, doch in de 7e ronde is de groep weer intact Leistra en Verheul staken den strijd. Dan zijn het Hermans en Frederiks die 60 meter voor het peloton liggen doch Frederiks en Hermans vallen weer terug en worden aan de leiding vervangen door Bruysen en Clerx, die met 40 meter voorsprong alleen aan den kop liggen.

In de 12e ronde weet Braspennincx met 40 meter voorsprong op het peloton te passeren, doch wordt direct gevolgd door Clerx terwijl ook Staeren zich bij hem voegt en deze weten 70 meter voorsprong te halen. In de 15e ronde heeft Braspennincx een voorsprong van 40 meter en zet flink door maar het zal hem niet lukken want het pechvogeltje zit hem op de hielen en bezorgd hem een lekke band zodat hij in de 17e ronde een 200 meter achterstand op de groep heeft, terwijl Tulleners met 500 meter voor het peloton is gekomen en er verder alleen van door gaat.

Hubert (Sjaak) Sijen, in de finale als eenzaat in de achtervolging op Tullenaers, redt het niet alleen, maar eindige toch nog mooi als 3e in de pelotonsprint.

De ronde werd voordien gereden in 4.48 1/5 sec, doch in de 17e ronde doet Tulleners er slechts 4.41 3/5 over, hij vergroot zijn voorsprong en legt de 18e ronde af in 4.26 2/5 sec. en heeft reeds 36 sec. voorsprong op de groep welke hij in de 20e ronde opvoert tot 40 sec. Als hij bemerkt dat hij niet gehaald wordt doet hij het iets kalmer aan, doch heeft nog steeds 27 sec. voorsprong bij de 21e ronde, waar een groep van 5 man hem volgt, terwijl een 2e peloton van 13 man hier kort achter zit.

Seyen weet zich van de groep los te maken en gaat alleen achter den vluchter aan, doch deze zet flink door en in de 22e ronde heeft hij 26 sec. voorsprong op Sijen, terwijl de groep op 56 sec. volgt, Sijen die zo strijdlustig was, kan zijn voorsprong niet houden en wordt door Staeren, Lammerts, Hermans en Ignoul ingelopen, terwijl Tulleners nog steeds met 32 sec. voorsprong aan de kop ligt.

De bekende Kaveeweefabrikanten zijn op het toneel verschenen en schenken een tweetal bekers één voor de winnaar amateurs en één voor de winnaar der profs. Tulleneers behoudt een voorsprong van 30 sec. op de groep die er echter niet stil bij bluft, maar de leider doet de ronde in 4.32 zodat de groep hem niet meer bereiken kan.

De laatste ronde gaat in en Tulleneers, die zeker is van de zege stormt moedig verder en komt alleen toe, terwijl de groep op 36 sec. volgt.

De uitslag van de amateurs luidde: 

1. A.Tulleners B in 1 uur 54 min.
2. J.Staeren B op 35 sec
3. H.Seyen, Maastricht, op 1 lengte.
4. P.Hermans B.
5. M.Ignoul B.
6. N.Slangen.
7. F.Lammerts
8. A.Heeren.
9. P.Segers B.
10.G. Tielens B.
11.W. Buysen.
12.Frederiks.
13.Jongen.
14.de Witte.
15.Clerx.

Een blik in het programmaboekje van de 1e KKK ronde van Hoensbroek, (archief Rob Pelt)

Een blik in het programmaboekje van de 1e KKK ronde van Hoensbroek, (archief Rob Pelt)

Als dan de drie eerste amateurs een ereronde gedaan hebben, verschijnen de profs, welke onder de tonen der nationale volksliederen een voor stellingsronde afleggen en om 5.30 uur wordt door burgemeester Martin het startschot gelost en trekken 58 stoere kerels de baan op om hun kansen te wagen. Het is ten prachtige blik die kerels in hun bonte shirts te zien passeren. Het is de Groen, die de bende in de eerste ronde aanvoert en de ronde wordt in 4.26′ 1/5 afgelegd. Er is voor de deelnemers heel wat te verdienen, want een groot aantal premies is er reeds beschikbaar gesteld, terwijl er nog verschillende andere volgen, want de bekende firma Wolf en Hertzdahl geeft al aanstonds 5 premies van f 10 en er zal hier wel flink voor gestreden worden.

De eerste premie in de 3e ronde is een sigarettenetui van de North State en deze wordt door Leemans binnen gepalmd, die de ronde in 4.15 aflegt. Hierna volgt de eerste premie van f 10 en dit is iets voor den Limburger Clignet, die de ronde in 4.15 4/5 sec. doet.

Een blik in het programmaboekje van de 1e KKK ronde van Hoensbroek, (archief Rob Pelt)

Het Oranje-comité van Eygelshoven heeft een premie van f 10 beschikbaar gesteld in de 5e ronde en hier heeft Velraeds zijn zinnen op gezet en weet deze dan ook binnen te palmen voor v. Wunnink en Pekel, die iets voor die groep liggen, die door Billiet wordt aangevoerd. In de 6e ronde is er een premie van zes flessen wijn van Martini en Velraeds schijnt een liefhebber van het druivennat te zijn want hij kaapt deze voor de van Heeren weg, die ook al belust op een slokje was. Peers en Quax raken de voeling met den hoofdgroep kwijt en volgen reeds ver achter, terwijl Heitzer de strijd opgeeft in de 9e ronde weet Horemans beslag te leggen op een premie van f 3.50 voor Valentijn.

In de 10e ronde heeft Valentijn de leiding met Hooremans, Wouters en Dictus. In de 11e ronde heeft de Moderne Wegenbouw Mij. een premie van f 15 beschikbaar gesteld, die door Dictus met een formidabele spurt voor Hooremans, Wouters en Valentijn wordt gewonnen. De groep zit op 25 sec. achter. De volgende premie van f 6 is voor Wouters en de vier leiders hebben 12 sec. voorsprong. Een premie van f 10 van W. en H. wordt ditmaal door Hooremans gewonnen, terwijl Valentijn in de volgende ronde beslag legt op een vulpen van de North State.

In de 17e ronde weet Dictus een premie van f 6 binnen te palmen en de vier leiders zijn nog steeds bij elkaar. Haemerlinck volgt op 15 sec. en de groep getrokken door Billet op 25 sec.

In 1 uur zijn afgelegd 36 km. Het peloton maakt een valpartij en Bokkom, Willems en Aerts vallen als slachtoffers uit de strijd. Een premie van f10 van W. en H. wordt door Wouters binnen gepalmd voor Hooremans die alleen op kop zitten, op 7 sec. volgt Haemerlinck en op 17 sec. het peloton. In de 19e ronde Hooremans en Valentijn alleen terwijl de groep op 10 sec. volgt. In de 20e ronde is er een gouden ring door de North State beschikbaar gesteld, en de ijdele Dictus, die graag met diamanten pronkt, weet er alleen van door te gaan en pikt deze ring meteen binnen. Hij doet deze ronde in den kortste tijd en wel 4.12 2/5 sec, dus een gemiddelde snelheid van 40 K.M. Het peloton onder leiding van Haemerlinck volgt op 15 sec. Dictus blijft alleen voorop, Haemerlinck en de Groen volgen op 10 sec. het peloton op 15 sec. In de 23e ronde palmt Dictus een premie van f 15 geschonken door de Ned. Wegenbouw Mij. binnen en heeft 15 sec. voorsprong. In de 23e ronde is het Duerloo gelukt om uit de groep te schieten en zich bij Dictus te voegen en deze twee weten 23 sec voorsprong te nemen op het peloton.

De f 10 van W. en H. welke in de 24e ronde betwist worden, weet Duerloo voor Dictus te winnen. Het peloton onder leiding van Haemerlinck volgt op 18 sec. Laatstgenoemde krijgt van de jury een waarschuwing om het peloton niet op te houden. In 2 uur 76 km . Een premie van f 6 is voor Dictus. Thans komt er tekening in de strijd. De beide uitlopers verstaan elkaar en gaan overhands aan de kop. Een premie van f 5 is weer voor Dictus. Velraeds wint een camera van de North State. De twee leiders hebben dan reeds een voorsprong van 50 sec. op de groep. In de 33e ronde weet Verhagen zich los te maken en volgt de leiders op 57 sec, terwijl de groep op 1 min. 10 sec. volgt. Een premie van f 10 van de fa. Lennarts en Asdonk voor de eerste Limburger, is voor Renzen.

In de 35e ronde zijn Duerloo en Dictus 1.05 voor op Verhagen en v. d. Wijngaard en 1.29 op de groep. De premie van f 10 van W. en H. wordt door Verhagen gewonnen in de 36e ronde, die met v. d. Wijngaard op 1.3 van de leiders volgt; op 1.34 Cardinaals, Loncke en Hooremans op 1.46 de groep. In de 38e ronde een premie van f 10 van de Limb. Radio-Centrale voor de eerste Limburger is voor Velraeds. De leiders hebben reeds 1.10 voorsprong op Verhagen en v. d. Wijngaard bij wie Velraeds is, die een ronde achter is. Op 1.30 Loncke, Hooremans op 1.40 de groep.

Nieuwe Apeldoornsche Courant 24-06-1935

In de 40e ronde een gouden ring van de North State, te betwisten door de groep, wordt een prooi van Valentijn. De leiders vergroot en hun voorsprong. In drie uur zijn afgelegd 114 K.M. De leiders met 1.4 min. voor Verhagen en v. d. Wijngaard, op 1.35 de groep. In de 42e ronde Duerloo en Dictus op kop gevolgd op 1.36 door Verhagen en v.d. Wijngaard met Velraeds, op 1.47 Valentijn voor de groep. In de 43e ronde Dictus en Duerloo nog steeds op kop, op 52 sec. v.d. Wijngaard, Verhagen en Velraeds, op 1.37 Middelkamp, Mertens, Hooremans, op 1.41 Biliet met de groep. Het veld raakt uit elkaar en wordt in 4 groepen verdeeld. Voorop nog steeds de twee leiders, daarna Verhagen en v.d. Wijngaard, daarna volgt Middelkamp, die zich eveneens heeft los gemaakt, even later Loncke alleen, dan ’n groepje onder leiding van Haemerlinck, waarna de grote groep.

Frans Dictus, winnaar bij de profs

Louis Duerloo, 2e bij de profs

Het einde nadert en in de laatste ronde weet Dictus zich van Duerloo los te maken om al leen toe te komen onder de daverende toejuichingen van het publiek, terwijl ook de overige deelnemers gescheiden binnen komen.

De uitslag van de Profs en Onafhankelijken luidde:

1 F. Dictus, België in 3 uur 20 min.
2 L. Duerloo, België op 100 meter.
3 A. Verhagen, België op 40 sec.
4 K. v. d. Wijngaard, België op 50 sec.
5 T. Middelkamp, Holland op 55 min.
6 A. Loncke, België op 1.08 min.
7 A. Haemerlinck, België op 1.12 min.
8 M. Raes, België op 1 lengte.
9 A. Billiet, België op 2 lengten.
10 P. Martens, België
11 F. Horemans, België
12 De Groen, Holland
13 C. Heeren, België
14 J. Wouters, België
15 M. Valentijn, Holland

Een blik in het programmaboekje van de 1e KKK ronde van Hoensbroek, (archief Rob Pelt)

Een blik in het programmaboekje van de 1e KKK ronde van Hoensbroek, (archief Rob Pelt)

Limburger Koerier 24 Juni 1935:

klik en lees de krant

Limburgsch dagblad 26 Juni 1935:

Limburgsch dagblad 2 Juli 1935:

Limburgsch dagblad 31 Juli 1935:
DE COMING-MAN:

HARRY BROUNS

Een dezer dagen knoopten we een gesprek aan met de bekenden Heerlense wielrenner Harry Brouns. Het begon eigenlijk over de afvaardiging naar de wereldkampioenschappen. Want zoals men misschien weet, viel ook Brouns de eer te beurt, om bij de tien mannen te zijn, welke aan de trainingswedstrijden in Floreffe hebben deelgenomen. Als men nu weet, dat er in Nederland een kleine drie duizend amateur-wielrenners zijn, dan zal men ongetwijfeld een goed rijder moeten zijn, om bij de 10 uitverkorenen te kunnen zijn. Welnu, dit is Brouns zeer zeker. Eigenlijk gezegd wordt er aan hem niet genoeg aandacht geschonken. Hij is nu 19 jaar oud, dus een leeftijd, waarop nog een succesvolle lijd kan volgen. In 1932 begon hij zijn wielerloopbaan bij de adspiranten. Van de 6 wedstrijden won hij er vier, werd één-maal 2e en één-maal 5e. In 1933 ging hij over naar de nieuwelingen, en reed er 23 wedstrijden mee, en dit mag wel een succesjaar voor hem genoemd worden, want hiervan won hij maar liefst 17 maal de 1e prijs, een keer 2e en 2 maal 3e en moest enige malen wegens pech opgeven. Iin 1934 besloot Brouns het in de Amateurklasse te gaan proberen. En alras bleek, dat hij ook hier niet als een vreemdeling in Jeruzalem ronddwaalde. Hij begon alvast met vijftien wedstrijden te rijden, ging 7 maal met den erepalm strijken, werd vier maal 2e; 2 maal 6e, en werd enige malen gedwongen op te geven. En als men nu nagaat, dat hij deze wedstrijden in 1934 allen in België gereden heeft, dan zal men begrijpen, dat dit geen peulschilletjes zijn. Het is voldoende bekend, hoe geweldig de Belgen in wegcoursen zijn. Ze worden dan ook de beste ter wereld genoemd. Brouns sprak nog over de wedstrijden welke hij meegemaakt heeft en de Ronde van Hoensbroek. Daar kwam hij als 4e man bij de amateurs aan, maar toch werd hij, op een voor hem onverklaarbare wijze, niet in het bezit van zijn prijs gesteld. Hoe ik ook protesteerde, zei hij, het hielp niets. Enfin, deze jongeman belooft veel goeds voor de toekomst, en laten we hopen, dat vooral de heren van de N.W.U. een oogje op hem houden, dan zullen we binnen onafzienbare tijd ook een kampioen in de wielerwereld in het Zuiden hebben. Dat dit niet zo gemakkelijk gaat, weet iedereen, en ook Brouns, maar te oordelen naar de door hem gemaakte prestaties kunnen we toch met een gerust hart de toekomst tegemoet zien. Brouns,  good luck!

Klik en lees de krant

Ik nam ooit zelf nog deel aan de KKK ronde van Hoensbroek, deze medaille viste ik uit de kist met prijzen op mijn zolder, met moet in 1971 of 1972 zijn geweest…

1934-09-01, 1e Internationale Ronde van Eygelshoven

De groei die de sport op twee wielen in de loop der jaren in Nederlands Limburg heeft meegemaakt, ergens is er een begin geweest, ooit is er voor het eerst een wedstrijd gehouden op de weg voor beroepsrenners, die gezien kan worden als de eerste, een voorbeeld dat heeft doen volgen, in Limburg is dat een criterium gehouden op Zaterdag 1 September 1934 in Eygelshoven. Deelnemers uit diverse landen, gerenommeerde namen aan het vertrek, vette prijzen en meer dan 18000 bezoekers van heinde en verre, aan de start de Nieuwelingen, Amateurs, Onafhankelijken en Profs. In onderstaand samenraapsel van details, meer over een vergeten koers, de start van iets moois, gr pk

1 September 1934

1e internationale Ronde van Eygelshoven

De slechts 18 jarige Willy Vroomen uit Heerlen, later internationaal befaamd als zesdaagse renner, won die wedstrijd bij de beroepsrenners.

Tussen dat “eerste Limburgse criterium voor beroepsrenners ooit” in het Eygelshoven van 1934 en nu, ligt een wereld vol wielerbelevenissen waar nog lang geen einde aan is gekomen.

1e Internationale Ronde van Eygelshoven 1934, een beeld van de strijd bij de profs en onafhankelijken

De aanloop en de vooraankondigingen

Limburger koerier 13 maart 1934

 

 

Limburgsch Dagblad 21 juli 1934

 

 

Limburger koerier 3 april 1934

Limburger Koerier 31 augustus 1934

DE RONDE VAN EYGELSHOVEN. Een grote wielersportgebeurtenis. Dat de wielerwedstrijden in het Zuiden van Limburg steeds in een grote belangstelling hebben gestaan is genoegzaam bekend. De wedstrijden op de wielerbanen hebben den laatsten tijd echter veel ingeboet van die belangstelling. Hier voor zijn twee oorzaken en wel ten eerste de crisis en ten tweede een te veel aan wielerbanen in een korten omtrek. Geheel iets anders zal het evenwel worden met „de rond van Eygelshoven” die zich thans reeds in een grote belangstelling mag verheugen. Het is iets nieuws, iets wat lang niet meer gezien is en daar een wegwedstrijd toch nog altijd een grote aantrekkelijkheid bezit, zal het Oranje Comité te Eygelshoven, van wie dit initiatief uitgaat, aan veler verlangen tegemoet komen en op 1 September a.s. een grote internationale wegkoers organiseren. Door de buitengewone medewerking van de Kaveewee Sigarenfabrieken uit Roosendaal wordt genoemd Comité in staat gesteld, deze sportgebeurtenis tot een der grootste te maken van ons land. Het actieve Comité heeft daarbij een staf van medewerkers gevonden in vele vooraanstaande heren in de wielersportwereld, die onder de deskundige leiding van den heer Darmstadt uit Roermond, de voorbereidende werkzaamheden reeds zijn begonnen. Donderdagavond vergaderde het Oranje Comité met de deskundige leiders en werden een reeks van besluiten, de ronde betreffende, genomen. Voor het te rijden traject werd inmiddels door Ged. Staten van Limburg de gewenste vergunning verleend. Het parcours is groot 3840 Meter, waarin een zestal bochten en twee te beklimmen bergen, terwijl den gehele weg uit macadam-vloer bestaat. Het geheel zal aan weerszijde worden afgezet en is den weg tijdens den wedstrijd voor het verkeer afgesloten. Het publiek wordt toegelaten langs de gehele route en kan plaats nemen op de trottoirs. De toegang is geheel kosteloos, uitgezonderd aan de start- en finishplaats, alwaar tribunes worden gemaakt en welke plaatsen toegankelijk zijn. De route wordt voorzien van telefoon van uit verschillende punten, terwijl met versterkte luidsprekers het verloop der wedstrijden ver de gehele linie steeds wordt bekend gemaakt. De beroepsrenners zullen gretig naar de pen grijpen wanneer zij vernemen, welke prijzen in deze zouden kunnen worden gewonnen. Voor de profs en onafhankelijke zijn niet minder dan 16 geldprijzen beschikbaar gesteld. De eerste twee prijzen zijn Kaveewee-prijzen van resp. ƒl 100 en ƒl 65, terwijl de laatst aankomende renner, dus de 16e nog een prijs van ƒl 10 ontvangt. Buitendien worden er een massa premies beschikbaar gesteld, welke per ronde (3840 M.) zullen zijn te verdienen. De amateurs en nieuwelingen. Niet minder zijn de prijzen voor deze categorieën, al bestaan deze prijzen niet uit geld, zij evenaren de waarde van de prof-prijzen. Wanneer men bedenkt dat daarbij een racefiets, een kostuum naar maat ter waarde van ƒl 50 is en verder een groot aantal waardevolle andere prijzen, dan behoeft niet getwijfeld te worden dat ook deze categorieën rijkelijk vertegenwoordigd zullen zijn. De profs zullen 30 x de amateurs en nieuwelingen 10 x het traject moeten nemen. Door de wielerbaan „Sportpark Heer” werden bereids 2 bekers beschikbaar gesteld, n.l. 1 voor de amateurs en 1 voor de nieuwelingenklasse. De meerdere beschikbaar gestelde prijzen zullen nader worden bekend gemaakt. De aanmelding van de renners-deelnemers kan tot 20 Augustus a.s. laatste post geschieden bij den heer A. A. Moeskops, Caumerdalschestraat 22 Heerlen. Tot heden kwamen reeds aanmeldingen binnen van: Braspenning, Vluggen, Slaats, Verhagen (B.), Gardier (B.), Nijssen (D.), v. Wunnink, Muller, Bockkum, Braspenning (Tilburg) enz. enz. Aangezien het Oranje Comité nog bezig is voor meerdere attracties in verband staande met deze ronde, komen wij hierop nog nader terug. Zaak is, dat de renners zich tijdig genoeg aanmelden om teleurstelling te voorkomen, indien het maximum mocht worden overschreden. Nieuwe Venlosche courant 30 juli 1934

Willy Vroomen

De voorbeschouwing

Limburgs Dagblad maandag 27 augustus 1934

Zaterdag 1 September 1934 het grote Sportevenement in Limburg. Niet minder dan 136 renners aan den start. De laatste dagen hoort men in wielersportkringen nergens anders meer over spreken, dan over de Ronde van Eygelshoven. Inderdaad is hiertoe alle reden, omdat in Limburg nog nooit een internationale wegwedstrijd met zo’n uitgebreide opzet werd georganiseerd als deze ronde.

De grondleggers van deze koers komt alle eer toe, vooral daar wij de laatste dagen de zo schitterend uitgewerkte organisatie mochten beluisteren op een vergadering van het uitvoerend Comité. Dat alles zal kloppen staat vast. De medewerking van alle zijden is zeer groot. Tot zelfs ver buiten de grenzen van Eygelshoven werden medewerkers gevonden. De technische leiding. Als kamprechter zal fungeren dhr. Darmstadt uit Roermond, lid van de sportcommissie van de N.W.U., zodat de opperste leiding in goede handen is. De heer Darmstadt wordt geassisteerd door een 12-tal juryleden, waaronder dhr. Houben en dhr. A. Moeskops, beiden Consuls der N.W.U.

Zoals bekend, is het circuit 3840 meter, dat geheel zal worden afgezet en op die dag van 1 uur tot 8 uur voor alle verkeer wordt afgesloten. Op gevaarlijke plaatsen en bij de start wordt bovendien de straat aan weerszijde afgerasterd. Het publiek is toegelaten op de trottoirs en mag het wegvlak tijdens den koers niet betreden. Voor de handhaving van dezen maatregel zorgt een cordon politieambtenaren, geassisteerd door ander personeel. De stand van het rennen en verdere bijzonderheden wordt doorlopend door middel van 3 grote luidsprekers, verspreid langs het traject, bekend gemaakt. Op verschillende plaatsen in Eygelshoven zijn bewaarplaatsen voor auto’s en fietsen ingericht, welke opbrengst wordt afgedragen aan het Crisiscomité en St. Vincentiusvereniging. Daar enkele bochten in het traject voorkomen, zullen de renners steeds door middel van een rode vlag worden gewaarschuwd. Daar bijna iedere ronde een premie zal beschikbaar zijn, wordt deze telkens bekend gemaakt op ongeveer 200 meter voor de startstreep door middel van een witte vlag. Vanuit het verste punt staat de jury doorlopend, door middel van telefoon, in verbinding met de renners. De verzorging der renners tijdens de wedstrijd, is slechts op één, daartoe speciaal ingericht gedeelte toegestaan. Bij den start zijn talrijke zitplaatsen aangebracht tegen betaling van fl 0.50, terwijl gereserveerde plaatsen kunnen worden besteld tegen een vergoeding van fl I.—. Door de sigaretten-fabriek „Nord State” worden tijdens de wedstrijd onder het publiek prijzen uitgereikt aan de rokers van deze sigaret. De deelnemers. Er zullen 3 categorieën van renners starten en wel om 1 uur de nieuwelingen, welke 10 x het traject moeten afrijden, in totaal 38.4 K.M.

Voor Nieuwelingen zullen starten: N. de Vries Simpelveld; A. v. d. Hulst Den Daag; L. Weeden Rotterdam; W. Th. v. Bocholtz Venlo; K. de Witte Brunssum; M. Wolfhagen id.; M. Drooier Amsterdam; P. Schipper id.; Nacken Chevremont; H. v. Loo Gulpen; W. Lemmers; C. Hussaarts Born; C. Clarys id.; F. Schipper Bingelrade; Willems Maastricht; Beckers id.; Dirix id.; C. v. Doorn id.; H. Seyen id.; A. v. d- Linden id.; Pekel Spekholzerheide; Geilenkirchen id.; P. J. Knelissen Arcen: W. Proest Waubach; J. Somers id.; L. Claessen Alsdorf; D. Amédec Visé (B.); P. Segers Maaseik (B.); H. Ignoul id.; Bovendeaard Sittard; Meeuwissen id.; v. Dijk Nuth; Petske Eygelshoven: Betteray Hoensbroek; Janssen Nieuwenhagen; Hoffman Roermond; Baggen Lutterade; Reynaerts Valkenburg; Kohlen Heerlen.

De amateurs starten om 3 uur en maken eveneens 10 x de ronde. Hierin komen uit: J. Braspenning Princenhage; A. Braspenning id.; 11. Janssen id.; A. Slaats Waalwijk; C. Slaats id.; Paats Leiden; J. Kloth Kerkrade; Grunschel.; Greven id.; A. v. Tichelen Breda; J. Brouns Heerlen; A. Vermaet Rotterdam; W. Dreissen Maastricht; J. Kerkhofs id.; Eygelshoven id.; Lambrix id.; Ravestein id.; J. Jongen id.; F. Lammerts Roermond; P. Mulders Schaesberg; H. Raemaekers iri.; H. Mulders Rumpen-Brunssum; Kofler id.; H. Janssen id.: Verschuren Schinnen; Kolvenbach Sittard; Grohl id.; Martens id.; J- Vincken id.; J. Leistra Hoensbroek; L. Drev id.; Hermans Amby; W. Driessen Venlo; Hohnen Herzogenrath; J. Broek Budel; P. Gommans Reuver; K. Siroop Amsterdam; J. Janssen Simpelveld; Wolfhagen Schinveld; A. Molen Lutterade; G. Hermans Banholt; J.Smeets Belfeld; A. Nyssen Aken; Verheul Eygelshoven.

Tenslotte de grote mannen, de profs en onafhankelijken die de strijd om 5 uur zullen aanbinden om 30 maal 3.84 K.M. of pl.m. 115 K.M. af te peddelen. Hiervoor starten: A. Braspenning Rijsbergen; F. Slaats Waalwijk; J. Vroomen Heerlen; W, Vroomen id.; Bosman id.; Savelberg id.; M. Kisters id.; W. Renzen id.; H. Bockkom id.; E. Muller Eygelshoven; M. Snackers id.; P. Vluggen Ulestraten; G. Piano Brussel (It.); J. v. Hout Eindhoven; B. Forwich id.; C. Peters id.; J. Verheggen id.; P. J. Verheggen id.; Jac. Granssen id.; A. Ebeling Kolscheid (D-); G. Esser id.; Czukalla Keulen (D.); W. Dutuch Hoensbroek; W. Cober id.; C. Heyboer id.; W. Caanen id.; A. v. Tricht Oirschot (B.); Verhagen Diest (B.); F. Aerts id.: Walter Oirsbeek; Veraart Leiden; W. v. Uden Oss; P. v. Wunnik Maastricht; C. Castermans id.; J. Bex id.; H. Franssen id.; J. Pex id.; M. Plantaz id.; P. Kersten Nuth: J. v. d- Broek id.; G. Bindels Nyswiller; W. Bertram id.; Th. Nieuwenhuizen Kerkrade; L. Thomas id.; J. Vinders id.; D. Tacken Blerick; Jos. Franssen Übachsberg; W. de Huch Lutterade; M. Velraeds Waubach; J. de Reus Halfweg; Carto Manarm Arnhem (It.); Quax Meersen; J. Clignet Schaesberg.

De prijzen der renners zijn:

Voor de profs en onafhankelijken. 16 geldprijzen van fl 100.— voor de eerste en de laatste nog fl 10.—. De eerste twee prijzen n.l. fl 100.— en fl 65.— zijn KaVeeWee prijzen, gesteld door de bekende K.V.W. sigarenfabrieken uit Roosendaal.

Voor de amateurs en nieuwelingen zijn talrijke prijzen in natura gesteld, waaronder 1 olieverfschilderij, 1 fiets. 1 kostuum t.w. van f 50.— naar maat, 1 gabardine-jas, 3 bekers, renschoenen, sportschoenen enz. enz. 

Na afloop zullen de prijzen worden uitgereikt door dhr. Burgemeester Mr. Boijens van Eygelshoven, terwijl op talrijke plaatsen die avond bals en vermakelijkheden plaats vinden.

Gedurende den wedstrijd is het Rode Kruis van Heerlen vertegenwoordigd met 20 man personeel, teneinde bij eventuele ongelukken hulp te kunnen bieden.

Men ziet dus dat in alle opzichten de ronde schitterend is georganiseerd en dat welslagen daarvan is verzekerd.

Limburgs Dagblad 27 augustus 1934

KORTE SAMENVATTING KOERSVERLOOP
Nieuwe Tilburgsche Courant maandag 3 September 1934:

Te Eygelshoven is Zaterdagmiddag voor het eerst, ter gelegenheid van de Oranjefeesten, een wegwedstrijd verreden. Naar schatting waren bij dezen wedstrijd ca. 18.000 toeschouwers aanwezig. Het traject was 3810 M. lang. De nieuwelingen en amateurs reden het traject tien maal, de professionals en onafhankelijken 30 maal.

Om 1 uur vertrokken de Nieuwelingen. De uitslag was: 1 M. Wolfshagen, Brunssum, 1 uur 6 min. 30 sec. 2 H. Seyen, Maastricht. 3 C.v.Doorn, Maastricht.

Sport en beeld 4 september 1934: Wolfhagen, winnaar bij de nieuwelingen

Om 3 uur volgde de start van de amateurs. In deze klasse vertrokken 30 renners: 1 P. Seegers, Maaseik, België, 1 uur 6 min. 15 sec. 2 Hohnen, Herzogenrath, Duitsland. 3 Lammert, Roermond. 4 Martens, Sittard, 5 Hermans, Banholt.

1e Internationale Ronde van Eygelshoven 1934, een beeld van de strijd bij de amateurs

Te 5 uur tenslotte was de start voor profs en onafhankelijken. 45 renners startten in deze klasse. Er is een fraaie wedstrijd gereden, die door dan 18 jarige Vroomen uit Heerlen werd gewonnen. Tot de 21ste ronde bleven de renners in een groep bij elkaar. Toen echter slaagden Willy Vroomen en Mueller uit Eygelshoven erin uit de hoofdgroep te ontsnappen. Zij hebben den gehelen verdere wedstrijd een voorsprong op de hoofdgroep gehouden, welke wisselde tussen 25 en 55 sec. Merkwaardig is de prestatie van Reilander, Keulen, die in de 26ste ronde alleen het hoofdpeloton  verliet en zijn achterstand, die hem scheidde van de beide uitgelopen renners, wist in te halen.

Na een felle eindspurt werd de uitslag: W. Vroomen Heerlen, 3 uur 7 min. 2 Mueller, Eygelshoven 3.7.2. 3 Reilander, Keulen, 3.7.7. 4 Ebeling, Kohlscheidt, Duitsland. 5 Walter, Oirsbeek. 6 M. Vroomen, Heerlen. 7 P.Vluggen, Ulestraten. 8 Berben, Maaseik, België. 9 Clignet, Schaesberg. 10 Castermans, Maastricht. Na afloop van den wedstrijd zijn de prijzen op het gemeentehuis uitgereikt.

 

Nieuwe Tilburgsche Courant 3 september 1934

Koersverslag

Limburger Koerier maandag 3 september 1934:

Vroomen bewijst zijn superioriteit ook in wegkoersen.
Hij wint de ronde en de meeste premies
Segers (B.) wint bij de amateurs en Wolfhagen Brunssum bij de nieuwelingen.

Toen wij ons omstreeks 12 uur naar Eygelshoven begaven, was de weg reeds vol auto’s, fietsen en voetgangers, die allen getuige wilden zijn van de grote „Ronde van Eygelshoven”.

START NIEUWELINGEN

De Nieuwelingen hebben 10 maal het circuit, dat 3840 M. lang is, af te maken. Om 1 uur verschenen a. d. start: de Vries Simpelveld, Gevers Oirsbeek, de Witte en Wolfhagen Brunssum, Nacken Blerick, van Loo Gulpen, Hussaarts Bom, Schipper Bingelrade, Willems, Beckers en Dirix Maastricht. Pekel Kerkrade, Knelissen Arcen, Proest Waubach, Claessens (D), Lemmens Gulpen, v. Doorn Maastricht, Seijen Maastricht, Amèdic (B.). Clarijs Bom, V. d. Linden Maastricht, Bovendeaard Sittard, v. Dijk Nuth, Petske Eijgelshoven, Betteraij Hoensbroek, Janssen Nieuwenhagen, Heilenkirchen Kerkrade, Meeuwissen Sittard, Janssen Waubach, Ignoul (B.), Hoffman Roermond, Sommers Waubach, Reijnaarts Valkenburg. Kohlen Heerlen, Martinussen Gulpen, Ramaekers Schaesberg, Dereij Maastricht.

Met volle energie wordt de strijd aangebonden. Na de eerste ronde passeren het eerst de eindstreep Wolfhagen, v. Loo en de Witte in 5.35 min. Tweede ronde: 1 Ignoul, 2 Wolfhagen en 3 Martinussen. tijd 6.05 min. Derde ronde: 1 Martinussen (wint tevens een premie van 2 wegtubes), tijd 6.25 min. Vierde ronde: 1 v. Loo (wint tevens een premie van f 2.50). tijd 6.35 min. Vijfde ronde: 1 Ignoul, tijd 6.42 min. De renners Kohlen. Reijnaarts, Ramaekers, Meeuwissen en Dirix geven op. Zesde ronde: 1 Nacken. 2 v. Loo. In deze ronde geven Martinussen en Hoffman op, tijd 6.45. Zevende ronde: 1 Pekel te samen met 8 renners, tijd 6.35 min. Achtste ronde: 1 Wolfhagen (wint tevens een premie van een zijden baan trui) tijd 6.33 min. Negende ronde: 1 Schipper en verder het peleton, tijd 6.55 min.

Laatste ronde en totaal uitslag: 1 WOLFHAGEN, BRUNSSUM in 1 uur 6 min. en 30 sec, 2 Seijen Maastricht. 3 v. Doorn Maastricht 4 v. Loo Gulpen, 5 Geilenkirchen Kerkrade, 6 Pekel idem, 7 Ignoul (B), 8 Gevers Oirsbeek, 9 Schipper Bingelrade, 10 Betteraij, Hoensbroek, 11 Beckers Maastricht en 12 Knelissen Arcen. Over de gehele linie toonde Wolfhagen zich als de beste. Deze renner gaf blijk een groot uithoudingsvermogen te bezitten, hij reed in grootse-stijl. Een Limburger, die toekomst heeft.

DE AMATEURS

Om 3 uur staan de amateurs gereed om ook het traject 10 maal af te peddelen nl.: Braspenning Prinsenhage, Collings (B.), Errens (D.), Goumans Reuver, de Vink Leiden, Blezer Heerlen, v. d Einde Kerkrade, Brouns Heerlen, Vennaat Rotterdam, Dreissen Maastricht. Lammerts Roermond, Mulders Schaesberg, Mulders Brunssum, Verschuren Schinnen, Leistra Hoensbroek, Segers (B.), Driessen Venlo. Lambrix Maastricht, Ravenstein Maastricht. Höhnen (D.) Broek Budel, Jongen Maastricht, Kofier Brunssum, Wolfhagen Schinveld, a. d. Kerk (B), Drev Hoensbroek, Janssen Brunssum, v. Riet (B), Hermans Banholt, Grehl Sittard, Smeets Belfeld Verheul Eijgelshoven, Nijssen (D.), Martens Sittard. Voor deze wedstrijd was voor iedere ronde een premie beschikbaar gesteld van Heis shag tabak of KV. W. Sigaren of Laurens sigaretten of North State sigaretten. De eerste die telkens de eindstreep passeerden won een van die premies. Het verloop van de ronden was: Eerste ronde: 1 Martens tijd 6.06 min. Tweede ronde: 1 Vennaat. 2 Martens tijd 6.30 min. Derde ronde: 1 Hermans met 50 M. voorsprong tijd 6.35 min.. Driessen geeft op. Vierde ronde. 1 Segers, 2 Martens en vervolgens een groep van 10 renners, tijd 6.46 min. Vijfde ronde: 1 Leistra, 2 Martens tijd 6.32 min. Zesde ronde: 1 Braspenning, tijd 6.44 min. Broek en Wolfhagen geven op. Zevende ronde: 1 Segers, tiid 7.11 min. Achtste ronde: 1 Segers. tijd 6.32 min. Negende ronde: 1 Martens, 2 Leistra, tijd 6.50 min.

Laatste ronde 1 SEGERS (B.) in totaal tijd van 1 uur 6 min. en 15 sec. 2 Höhnen (D.), 3 Lammerts Roermond. 4 Martens Sittard, 5 Hermans Banholt, 6 Aan de Kerk (B), 7 Gommans Reuver, 8 Collins (B), 9 Lambrix Maastricht, 10 Leistra Hoensbroek, 11 Mulders Schaesberg. 12 Vermaat Rotterdam.

De winnaar Segers werd in den eindsprint fel bedreigd door den Duitser Höhnen, die slechts met een halve lengte werd geklopt. De opvolgende 8 renners liggen allen in groep bijeen, zodat de eindklassering in de sprint bevochten werd.

DE PROFS EN ONAFHANKELIJKEN

De belangstelling voor deze groep was enorm groot. Langs het gehele circuit was een mensenmenigte op de been, die werd geschat op ruim 18000 à 20000 personen. Met toenemend enthousiasme werd het verloop van dezen titanen-wedstrijd gevolgd. Om 5 uur lost Burgemeester Martin uit Hoensbroek het startschot en vertrekken de volgende deelnemers: Bosman. J. Vroomen en W Vroomen Heerlen, Görtz Roermond. Berben (B ). Vluggen Ulestraten, gebr. Reilander (D), Muller Eygelshoven, Hodey (D), Nuijts Eijsden, Ebeling (D), Cober Hoensbroek, Snackers Eygelshoven, Hermans (B), Walter Oirsbeek, Kisters Heerlen, Peters Eindhoven. Dietrich (D.), v. Aart Leiden, v. Uden Oss. v Wunnik Maastricht, Castermans Maastricht, H. Franssen Maastricht. Pex Maastricht, Aerts (B.). Kersten Nuth, v d. Broek Eindhoven, Bindels en Bertram Nijswiller, Verheggen Eindhoven, Nieuwenhuizen. Thomas en Vinders Kerkrade, Tacken Blerick. J. Franssen Ubachsberg Czukalla (D.), de Hurk Lutterade, Velraeds Waubach. Esser (D.), Caenen Hoensbroek. Quax Meerssen, Clignet Schaesberg. Verhagen (B) en Damm (D) aldus 45 renners.

V.l.n.r: De gebroeders Tjeu en Willy Vroomen

Deze renners moesten 30 maal het circuit nemen, waarbij in iedere ronde een premie werd gesteld. Deze premies waren de volgende. Aan geldpremies 2 van fl 25.- een van fl 15.- en een van fl 10.- geschonken door den Nationale Houthandel te Heerlen. Tien gulden van Burgemeester Boijens, fl 10.— van de Heerlener Wielerbaan. fl 5.— van de Burgemeesters van de Roerstreek, fl3.— van dhr Moonen rijwielhandel Heerlen, terwijl deze tevens twee Gazelle baan racefietsen beschikbaar stelde voor de gebr. Vroomen voor hun buitengewone prestaties in dezen koers. Vervolgens talrijke premies van K V W.-sigaren. Laurens en D. G. G. en North State sigaretten, benevens nog rijwiel-materiaal. Tenslotte een premie voor de 25ste ronde, bestaande uit een diamanten ring geschonken door de North State-man. Van deze premies wisten de gebr. Vroomen verreweg de grootste helft in de wacht te slepen, nl. plusminus. fl 70,- aan geldpremies. den diamanten ring en talrijke sigaren en sigaretten.

HET VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

Vanaf het begin werd er fel gestreden, vooral daar telkens een premie werd afgekondigd, die heftig werd betwist. Het enthousiasme steeg aanhoudend voor de gebr Vroomen die steeds in het voorpeloton lagen. Was het Willy niet dan was het Jeu die de premies weg kaapte. De tijd over de 30 ronden was gemiddeld per ronde 6 min. 40 sec. Opvallend was het, dat de Belg Verhagen, die door de meesten als de sterkste werd beschouwd, zich zo stil hield en in ’t geheel niet op den voorgrond trad. Verwacht werd dat hij in de laatste ronden naar voren zou komen, doch ook dat bleef uit. Was de snelheid zo hoog opgevoerd, dat hij „de piep oet hou”? In den beginne bleef het peloton goed bij elkaar, uitgezonderd de zwakkelingen, die reeds in de eerste ronden achter bleven. Dit waren de Huck, Verheggen, v. Uden, J. Franssen en Snackers. In de 10de lagen de gebr. Vroomen aan kop en een groep van 10. Op 25 seconden volgt Muller en een tweede groep. Op 1 min 39 sec. groep Bosman, zodat er flink gestreden werd om de leiding. Muller weet zich spoedig te herstellen en werkt zich naar voren om in de 12de ronde mee aan den kop te liggen, v. Uden en Verheggen zijn in deze ronde reeds gedubbeld In de 13de ronde komt ook Ebeling op kop Bij de 22ste ronde begint er weer een scheiding te komen, waarbij Vroomen en Muller alleen de leiding hadden met 27 sec. voor het peloton.

Deze voorsprong wisten zij geleidelijk op te voeren, in de 25ste ronde reeds tot 45 sec. Toen waren nog in den strijd 21 renners, die in aanmerking kwamen voor prijzen. De leiders vergrootten echter steeds hun voorsprong, doch in het tweede peloton werd ook hard gewerkt. De Duitser Reinlander wist zich alleen los te werken om in de 29ste ronde bij Vroomen en Muller te komen. Het peloton lag toen reeds 55 sec. achter, zodat aangenomen kon worden dat de eindsprint tussen deze drie betwist zou worden.

DE EINDSPRINT

Op 200 meter voor de finish lag Reinlander op kop met Muller in de tweede- en Willy Vroomen op derde positie Vroomen zet de sprint in en passeert Muller en Reinlander, waarbij Muller het wieltje pakt van Vroomen. Vroomen sprint echter zo hard dat ook Muller moet lossen en Vroomen onder geweldig applaus het eerst over de eindstreep vliegt.

Muller volgt op 2 sec en Reinlander op 5 sec. De tweede groep volgt op 1 min. 30 sec. Hier wist Ebeling in den sprint het eerst te passeren voor Walter, Vroomen, Vluggen, Berben, Clignet, Castermans, Peters, Nuijtz, v. Wunnik. terwijl even later Esser (gevallen), Aerts en Bosman binnen kwamen.

NABESCHOUWING

Aangezien wij op dezen wedstrijd morgen nog nader terug komen, willen wij thans een enkel woord zeggen van den winnaar, den formidabele renner W. Vroomen. Wanneer wij de vertrekkers eens even bekijken, dan zal een ieder het met ons eens zijn dat de concurrentie zeer sterk was. Als er iemand gekomen was en had ons gezegd, dat hij Willy Vroomen als de sterkste beschouwde, zouden wij dat in verband met zijn jeugdige leeftijd, van de hand hebben gewezen. Alhoewel wij wisten dat er pit in den kleinen Willy zat en hij vol geestdrift den strijd aanbond, hadden wij een overwinning niet kunnen voorspellen. De jeugdige overmoed heeft echter gezegevierd. Willy vertelde ons na afloop, dat hij in de eerste 5 ronden de grootste vermoeienissen had te verwerken en zelfs plan had om op te geven. Deze inzinking was hij echter zo spoedig te boven, dat hij nieuwe moed verzamelde en zich steeds beter voelde gaan. Deze moed groeide steeds aan, hij werd aldoor sterker, zodat hij zelfs met Muller in de 21ste ronde een uitlooppoging ging ondernemen en met succes. Ook na afloop was er weinig vermoeienis bij hem te bespeuren. Wanneer wij het verloop van dezen wedstrijd over 115 km. goed volgen, dan zullen niet alleen de Limburgse wielerenthousiasten verbaasd staan over de prestaties van de gebr. Vroomen en over die van Willy in het bijzonder, maar ook ver buiten onze grenzen zal de naam Vroomen genoemd worden als een nieuwe ster in de wielerwereld. Een jongen die den 18de Juli pas 18 jaar werd. laat hier in deze zware koers niet minder dan 44 grote mannen achter zich, hetgeen wel een unicum genoemd mag worden. De wedstrijd op het traject, met scherpe bochten en bergen, een circuit dus dat alle eisen stelt die een wegkoers stellen kan, wordt op sublieme wijze door den jeugdigen Vroomen gewonnen. Willy Vroomen kan tot de klasse der renners met wereldreputatie opklimmen. De prestaties der overige rijders bespreken wij morgen (verderop hier te lezen).

Willy Vroomen

Over de gehele linie schitterend geslaagd.
Ruim 18.000 toeschouwers.

BESCHOUWINGEN VAN EEN LEEK

Na het verslag van onzen deskundigen medewerker hierboven mag ook een leek nog wel iets over .” eerste „Ronde van Eygelshoven” vertellen, ’t Zijn losse opmerkingen van één van de 18 of 20.000 toeschouwers, die deze ronde heeft getrokken. leder zal moeten toegeven, dat dit debuut. schitterend is, en dat het ’t beste doet verwachten voor de volgende jaren. De bedoeling is immers om voortaan elk jaar opnieuw deze Ronde te verrijden en daardoor een voor Limburg nieuw instituut een vaste plaats in het wereldje-op-zich der wielrenners te scheppen. Het verrijden van een „Ronde” is niets nieuws. In België zijn er enkele met wereld-reputatie, die de bezoekerstallen van 80.000 of daaromtrent trekken, b.v. de „Ronde van Braschaet”. D’r is langs de hele ronde 8 kilometerslange afgezette weg geen plaatsje vrij. Echter zo groot kan het bezoekerstal in Eygelshoven nooit worden, omdat Eygelshoven niet in de buurt van Antwerpen ligt! Maar op 20.000 a 30.000 vaste bezoekers kan een Ronde van Eygelshoven zeker rekenen; dat is Zaterdag bewezen. In de regeling zou ik voor een volgend jaar wel graag een verandering zien. De allergeweldigste sportenthousiasten zullen namelijk nog wel enkele uren langer in Eygelshoven willen zijn; de doorsnee-sportliefhebber heeft echter aan een uur of zes sport achter elkaar ook wel genoeg. Wanneer men nu in het vervolg ‘smorgens de nieuwelingen laat rijden, zo om een uur of elf dan is deze wedstrijd om 12 uur afgelopen. Dan moet er een korte rust komen van een uur of anderhalf en vervolgens pas de wedstrijden voor amateurs en profs. De enthousiastelingen kunnen dan al ’s morgens komen en rustig ergens in Eygelshoven gaan eten; de anderen zien het belangrijkste stuk van den wedstrijd en kunnen toch nog om een uur of acht thuis zijn of zich aan andere bezigheden wijden dan aan het kijken naar den wedstrijd. Voor diegenen, die nu de helen wedstrijd wilden volgen was het nodig van omstreeks half één, tot ’s avonds half negen, acht uur aan de afsperring te staan of te zitten en dat was rijkelijk lang.

DE NIEUWELINGEN

Daarmee wordt niets afgedaan aan het interessante van de wedstrijd voor de nieuwelingen. Wie dezen zien wil, zal echter ook ’s morgens wel komen. Want die wedstrijd is alleraardigst. Er zit „spirit” in de kleine kereltjes en zij geven zich geheel om de wedstrijd te winnen, terwijl juist voor hen uitsluitend de eer te behalen is. Zij fietsen maar, doen daarbij grote-rennersachtig, kijken nog telkens om naar hun rivaal, om hem geen kans te geven, zelfs als zij beiden het al zo ver hebben gebracht, dat zij een paar kilometer achter liggen. Zij staan op de pedalen en halen dingen uit, waaraan meest ervaren renners niet zullen denken; juist daarom is het allergenoegelijkst hen bezig te zien in hun bedrijf dat half-jongensachtig en vol branie en ook al een tikje grotemensachtig is. Bij de amateurs is dat allemaal al anders. Die kennen het klappen van de zweep al, zijn geroutineerden ook. Rijden ze zoveel beter? Dat is nog twijfelachtig. Over de rond 38 K.M. reed de vlugste amateur maar 15 seconden korter dan de vlugste nieuweling. Dat verschil is toch zo bijster groot niet. Tenslotte bij de profs, en onafhankelijken is ’t beeld van de strijd weer heel anders. Het gaat daar om vrij grote bedragen; er is dus iets te verdienen en dat prikkelt zeker heel sterk de lust om te winnen. Daarbij zijn er altijd mensen die direct denken, dat alles afgesproken werk is. Zó een zat Zaterdagmiddag in mijn buurt. Hij had het direct gezien, zei hij, de kleine Vroomen won alle premies en dus zou Muller de wedstrijd winnen — maar die veronderstelling kwam faliekant uit: Vroomen won niet alle premies — wel heel wat — maar hij won daarenboven den wedstrijd.

Wolfhagen, winnaar bij de Nieuwelingen

PREMIES

En nu we ’t toch over de premies hebben, wat zijn er daarvan Zaterdag een massa ter beschikking gesteld. Zoveel honderd sigaretten, zoveel honderd sigaren en dat telkens maar opnieuw en dan weer zoveel pakjes shag. Onder de wedstrijd had ik al gedacht — en meerderen misschien — dat zo’n renner na een wedstrijd als deze wel een sigarenwinkeltje kan opzetten, waarin hij de voorraad dan toch heel goedkoop gekregen heeft. Het kwam precies uit. Bij de prijsuitdeling zagen we enkele renners die een grote papieren doos zowat geheel gevuld hadden met rookgerei. En nu of het een of het ander. Ofwel ze roken deze hele voorraad in korten tijd op, en dan hebben zij, zo vast als een huis een solide nicotinevergiftiging ofwel zij trakteren de hele buurt. We zullen het maar op het laatste houden.

DE OMROEPER

Den omroeper die al die premies bekend moest maken en ook „dhr. Jansen met de witte vlag”, die altijd maar weer zwaaien moest als er ’n premie was, heb ik geenszins benijd. Vooral de eerste niet. Hij heeft ruim 8 uur, zowat onafgebroken, voor de microfoon der R. K. Limburgsche Radio-Distributie uit Roermond gezeten en telkens maar weer opnieuw de roem van sigarettenmerken verkondigd. Die reclame is inderdaad wel een premietje waard. Dat de goede man niet hees is geworden op den duur verwondert me nog.

HET PUBLIEK

Ook onder het publiek waren wel opmerkelijke figuren. Er waren er, die op een lang verblijf gerekend hadden, die boterhammen in krantenpapier en flesjes limonade hadden meegebracht zij waren de verstandigsten. Anderen hebben het ook volgehouden. En hoe! Tegenover me heeft een jongedame, toch minstens 34 uren zonder blikken of blozen op een smal houten bankje gestaan. Dat is een prestatie. U moest haar eens vragen drie uren in de keuken te gaan staan om bij haar moeder de kookkunst af te kijken. Zij zou u! Die ene meneer had het gemakkelijker. Hij had de stoel met de rugleuning naar de weg gezet, zijn benen wijd uitgespreid en zich zeer behaaglijk neergelaten. Zo kwam hij de uren wel door. Ook voor zijn buikje, of laten we gerust zeggen buik, was op die manier een prettig steuntje geschapen. Wat wel nodig was.

ENTHOUSIASME

Och, er was enthousiasme, een enthousiasme, dat supporters in autobussen deed komen uit plaatsen ver van Eygelshoven gelegen, op fietsen, zo talrijk, dat een grote weide er mee gevuld was (hoe ieder daar later zijn karretje uit gekregen heeft, weet ik niet!) in auto’s en per trein, ’t Station Eygelshoven heeft het wed ik, nog nooit zo druk gehad als Zaterdagavond. Dat treintje van 10 uur liep nu eens niet met verlies. Er was ook officieel enthousiasme: van burgemeester Martin van Hoensbroek de initiatiefnemer van deze ronde, van burgemeester mr. Boyens, die de ”Ronde” kwam openen, van allen, die, na afloop, het gemeentehuis maar geheel bezetten, toen daar de prijsuitdeling plaats had.

KLEINIGHEDEN

Bij al dit goeds vallen kleinigheden weg. Aan de perstafel is een half uur lang gedelibereerd over de vraag hoe het nu toch mogelijk was dat de nieuwelingen één ronde gereden hadden in 5 minuten 35 seconden en dat de amateurs en profs, er respectievelijk 6 minuten 16 seconden en 6 minuten en 8 seconden over deden. U zult toegeven, dat ’t raadselachtig was. Het moeilijke geval is tenslotte opgelost door maar te geloven, dat de eerste tijdopneming niet helemaal precies is geweest. En het startpistool! De eersten keer ging het prachtig den tweede keer niet en de derden, evenmin. Bij de amateurs was het ’t mooist. Daar ging het af, toen de renners al zo’n ronde of vier onder weg waren; bij de profs, gebeurde het “al” toen zij een 100 meter weg waren. Het was een gezellig pistooltje. Het zorgde weer voor wat afwisseling. Daarvoor zorgde tenslotte ook een vat bier, dat verdekt stond opgesteld achter jury en persvertegenwoordigers en dat veel lafenis heeft gebracht. Het zou niet juist zijn als we hierbij niet vermeldden, dat er uitstekend voor de persmensen was gezorgd. Voor afwisseling zorgden ook nog een vliegmachine en een postbode, die voor zijn snelle spurt naar het postkantoor, om daar de zak met poststukken af te leveren, een warm applausje kreeg. Ja, wat nu nog méér vertellen? Het weer was prachtig; alleen werd het in de namiddag wat kil (ook een reden om de boven bepleite regeling door te voeren, het parcours was schitterend, de regeling goed en het publiek, na deze eerste ronde tevreden.

Dat is het voornaamste en de beste reclame voor de volgende maal. Dan zijn wij allemaal — en nog vele anderen — weer van de partij. En dan zullen er zeker ook nog méér renners aan de start verschijnen. Wegblijven op de volgende ..Ronde” ( waarvoor de hoofdprijzen en fl 100.- premie al weer klaar liggen) kan in de toekomst geen enkele wegrenner, zeker geen Nederlandse. Dat er dan weg zullen blijven van hen, die ingeschreven hebben, zoals nu gebeurd is, is buitengesloten.  Daarvoor wordt de „Ronde van Eygelshoven” te populair

Limburger Koerier 3 september 1934

WEGWEDSTRIJDEN IN DE VORM VAN CRITERIUMS Na het daverende succes van de eerste omloop van EYGELSHOVEN mogen wij veronderstellen, dat die de grondslag is tot het organiseren van meerdere van dergelijke wedstrijden in Limburg. Mogelijk heeft men zich hier getoetst aan België, waar er met groot succes iedere week van dergelijke criteriums verreden worden. Vermelding verdient o.a. dat de wereldkampioen Karel Kaers zo juist het criterium van Blankenberghe won voor Hamerlinck, Meuleman, Vissers en onze landgenoot v. d. Ruijt welke elfde eindigde. Ook te Vorst had er vorige week een dergelijke wedstrijd plaats, waar Leemans won, terwijl heden Brasschaer aan de beurt is. Moge er spoedig wat meer van deze wielergeur raar Limburg overwaaien. Te Steenbergen in N.Br. was het jl. Zaterdag feest, d.w.z. er werd een Ronde van Steenbergen verreden. Bij de nieuwelingen won de Belg Schillemans, bij de amateurs Jan Gommers (Tilburg) De beroepsrennerskoers leverde een dubbele Belgische overwinning op: 1 Hendrickx, 2 A. de Loor 3 Valentijn, 4 Heeren. De Nederlanders v. d. Valk en Bogaert werden resp. elfde en dertiende.

Sport in Beeld dinsdag 4 september 1934:

Sport in Beeld 4 september 1934

Limburger Koerier dinsdag 4 september 1934:

Een en ander over de renners die aan wedstrijd volbrachten.

In ons blad van gisteren hebben wij het verloop van ronde van Eygelshoven in beknopte vorm besproken en thans zullen wij een en ander zeggen over de renners die de koers hebben uitgereden

DE PROFS EN ONAFHANKELIJKEN

Deze groep heeft een gemiddelde snelheid gehaald van 34.39 K.M. per uur. hetgeen een flink tempo genoemd mag worden. Men moet hierbij in aanmerking nemen, dat er 6 scherpe bochten waren, waarin de renners steeds moesten remmen, dat is dus 180 maal de vaart verminderen. De winnaar van dezen koers W. VROOMEN hebben reeds voldoende besproken, wij zullen ons thans bepalen tot de volgende aankomers:

E.MULLER

De tweede prijswinnaar E. Muller uit Eygelshoven, passeerde de finish 2 seconden na Vroomen. In den eindsprint moest hij in Vroomen zijn meerdere erkennen Hij deed dan ook geen grote moeite, toen Vroomen de sprint inzette, om deze te betwisten. Alleen droeg hij er zorg voor, dat Reilander hem niet verschalkte. Dat Muller evenwel een prachtkoers heeft gereden en zelfs zwaar werk heeft verricht, is bekend. Toen hij 10 ronden voor het einde zelf nog achter in de derde groep lag. heeft hij zich meesterlijk losgerukt om bij de leiders te komen. En dit heeft Muller zeer tactisch aangelegd. Bij het afkomen van de berg in de Hoofdstraat zorgde hij, dat hij op kop lag van de groep en kon zodoende dus meer van dezen berg profiteren, daar hij dan zonder hinder of gevaar kon laten schieten. In een groep is dat gevaarlijker. Zodoende kreeg Muller de kans om na uiterste krachtsinspanning mee de leiding te nemen. Vanaf dit ogenblik werkten Muller en Willy Vroomen hard om de gewonnen voorsprong te verhogen en inderdaad wonnen zij nog aanhoudend terrein tot zelfs meer dan een minuut. Na afloop verklaarde Muller ons, dat hij zelden een koers had betwist die zo zwaar was als deze. Hij had hem graag gewonnen, maar…..

Joep Klignet en Ernst Müller, foto Slogblog, Fred van Slogteren, volg de link..

REILÄNDER.

De derde aankomende (op 5 sec) was de Duitser Reilander die zich in de laatste 4 ronden uit het peloton wist te werken, om eveneens mee aan de leiding te komen Dat hij hiermede een pracht prestatie leverde, is buiten kijf. Het is een geweldige krachtinspanning om op ’t laatst van de 115 km. er nog een extra schepje op te doen en 40 sec. uit te lopen. Op dat moment, gezien de mooie spurt van dezen Duitser, dachten wij dat hij zelfs zou gaan winnen. In de eindsprint kon hij het echter niet bolwerken én moest genoegen nemen met de 3de plaats, die hem dan ook eerlijk toekwam.

DE GROTE GROEP

Op 1.30 min. loopt een groep van een 8-tal renners binnen, die hun laatste krachten verzamelden in de eindspurt. Hierbij was EBELING (D.) de snelste, die met een wiellengte beslag wist te leggen op de 4de plaats. Hij heeft, na pech gehad te hebben, weer mooi opgehaald en voegde zich weer bij het peloton. Dat Ebeling een sterke tegenstander was, heeft hij bewezen.

WALTER

De naam Walter hebben wij nog zeer weinig gehoord bij de profs en het trof ons dat plotseling zo’n onbekende opdaagde als een goed wegrenner. In de eindsprint wist hij zich schitterend te plaatsen, door in de laatste meters, met een ruk voor M Vroomen te eindigen en de 5de plaats te bezetten.

De zesde

M. VROOMEN

heeft echter pech gehad, wat hem de 4de plaats koste. Op ongeveer 3 a 400 M. voor de finish demarreerde Vroomen en kwam een flink stuk los. Plotseling steekt iemand uit het publiek de weg over, vlak voor het wiel van Vroomen, die zwenkende, uit alle macht moest remmen. Zodoende schiet hem et peloton voorbij en moest Vroomen opnieuw aanzetten om de kop van het peloton weer te bereiken. Deze krachtsinspanning was te veel om den eindspurt succesvol te doen zijn. De andere renners die dan volgen, n.l. Piet Vluggen, Clignet, Castermans, van Wunnik en Nuijts, hebben de koers schitterend volbracht. Dat Vluggen en Cliget hiertoe in staat waren, zal iedereen kunnen begriipen, doch voor Castermans, Nuijts en van Wunnik is dit een prachtige prestatie, evenals voor Peters Eindhoven en de Duitschers Esser en Berben, ofschoon deze laatsten twee ervaren wegrenners zijn. Als laatste prijswinnaars kwamen aan Aerts (B.) en Bosman Heerlen. Van Aerts hadden wij meer verwacht. Het schijnt dat de Limburgers hem hebben overtroffen. Bosman, die langen tijd achter heeft gelegen, gezette op z’n eentje de tocht voort en haalde nog juist den 16de prijs. Maar ook Nieuwenhuizen komt een woord van lof toe, voor zijn hardnekkig doorzetten en de 115 km. af te krabben. Tenslotte ook nog een woord van lof aan den oudsten renner, namelijk  v. Uden uit Oss. die diep in de dertig jaar, zo flink heeft volgehouden. Bij de laatste ronden misten wij den Belg Verhagen, die ziende dat hij geen overwinning kon behalen, maar liever de strijd staakte.

DE AMATEURS

De 10 ronden, die de amateurs moesten afleggen, waren voor deze categorie o.i. wel wat weinig; 20 ronden was beter geweest. Dit is toch een klasse renners die door elkaar boven de 20 jaar zijn en mogen is wel een beetje meer te doen hebben als examen voor prof. Als sterkste rijders kenmerkten zich al spoedig: Höhnen. Segers, Vermaat, Martens en Lammerts. De winnaar Segers toonde zich vanaf den beginne als een sterke wegrijder en reed zijn ritje op Belgische manier, tempo, tempo. Maar ook Höhnen uit Herzogenrath is nog steeds een gevreesde wegrijder. Van Limburgers bewees Lammerts. Roermond z’n kwaliteiten. Ofschoon wij nooit deze naam hoorden onder onze wegrenners, kunnen wij hem als een aanwinst in dit vak beschouwen. Martens, Sittard, op de baan ook een geziene gast is, toonde hier prachtige wijze zijn krachten. Hetzelfde kunnen wij zeggen van Hermans, Banholt, Gommans Reuver, Lambrix Maastricht, Leistra Hoensbroek, P. Mulders Schaesberg en H. Mulders Brunssum. De Ronde van Eygelshoven is hiermede voldoende weergegeven en rest ons, nog enkel een woord van lof aan het politie-cordon die voor een goed en regelmatig verloop hebben zorg gedragen, alsmede aan Rode Kruis-Colonne van Heerlen, die de gevallen renners keurig hebben verzorgd.

Limburger Koerier 4 september 1934

Buitengewoon onsportieve daad Tijdens de Ronde van Eygelshoven kwam de renner Hub. Franssen uit Maastricht te vallen. Hij nam verder geen deel aan de strijd en begaf zich met zijn rijwiel naar de kleedkamers voor de renners. Terwijl hij zich aan het omkleden was, heeft iemand kans gezien om de dure renfiets van Franssen te stelen. Een onmiddellijk ingesteld politieonderzoek leverde géén resultaat op. Deze diefstal is wel zeer onsympathiek, hopelijk wordt de dader alsnog gevonden.

Oranje-Comité
Volgende Ronde van Eygelshoven  op Zaterdag 24 Augustus 1935

Zondag 11 November j.l. vergaderde hel plaatselijk Oranje- Comité in het lokaal Nols. Ter vergadering waren aanwezig en uitgenodigd afgevaardigden van de verschillende plaatselijke verenigingen.

Dankzij de vanwege het Oranje-comité gehouden „Ronde van Eygelshoven” kwam aan de kassen der plaatselijke instellingen van weldadigheid ten goede van een bedrag van f 381.38.

Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten en behoudens de vereiste goedkeuring van de betrokken autoriteiten, zal de eerstvolgende Ronde van Eygelshoven worden verreden op Zaterdag 24 Augustus 1935

Limburgsch Dagblad 13 november 1934

Willy Vroomen, winnaar van de Ronde van Eygelshoven 1934