1936-05-02 2e Ronde van Valkenburg

2e Grote Prijs van Valkenburg 1936

De eerste ronde in dit seizoen 1936 een waar succes.

Gommans wint bij de amateurs, Pellenaars bij de profs.

De 2e Ronde van Valkenburg, de “Grooten KAVEEWEE Prijs” is rijk geweest aan spannende momenten en bittere strijd. Wat hebben we Slaats bewonderd die gedurende 11 ronden de strijd alleen aangebonden heeft tegen het hele peloton en zich kranig weerde, doch toen hij merkte dat een klein ploegje los was zich wijselijk door deze liet inlopen en met deze samen doorging. Ook Marinus Valentijn en Ebeling die lange tijd met hun tweeën de strijd aanbonden en daarom vonden we het zo jammer dat Ebeling op het laatst zijn zwoegen door een lek bandje zag teloor gaan. Ook Muller moeten we bewonderen voor zijn taai volhouden, want reeds in het begin raakte hij om de een of andere oorzaak achter en heeft het grootste gedeelte alleen moeten rijden, hetgeen een zware strijd is.

Kees Pellenaars, die met veel overleg te werk ging heeft verdiend gewonnen en was geen ogenblik in moeilijkheden. v. d. Ruit en J. Braspennincx kunnen we tegelijk noemen, want beiden hebben hard gewerkt om zich bij de leider te voegen, terwijl op het laatst Middelkamp en Meerschaert zeer gevaarlijk kwamen opzetten en voor de leiders een groot gevaar werden. Onze Limburgse jongens Lambrichs, Vluggen, Clignet en Velraeds hebben zich met ere geweerd en leverden een schone koers. De Belgen die anders zo een belangrijke rol speelden hebben ditmaal niet veel gepresteerd en we kunnen met voldoening constateren dat de Hollanders hun ditmaal met hun eigen wapenen bestreden hebben en wel de onderlinge samenwerking, want het was zeer goed bezien toen Slaats weg was en daarna Pellenaars dat v. d. Ruit en Braspennincx kwamen opzetten om hun collega’s te helpen. Dat was mooi werk en indien ze bij de 2e  Kasteel Kermis Koers te Hoensbroek aanstaande hetzelfde systeem toepassen dan zijn we er van verzekerd dat ook daar de Belgen een toontje lager zullen zingen.

Ronde van Valkenburg 1936. beeld van de wedstrijd op het grasgedeelte van het parcours, op kop zo te zien Sjaak Sijen.

Voorbeschouwingen

Limburgsch dagblad 9 april 1936

Limburger koerier 9 maart 1936: De Ronde van Valkenburg Het parcours wordt verbeterd. Valkenburg, dat het vorig jaar het wielerseizoen op den weg op zoon schitterende wijze sloot, valt de eer te beurt het wielerseizoen op den weg 1936 op gelijke wijze te openen, want de ronde van Valkenburg is de eerste, die onder de NWU bepalingen in Zuid-Limburg wordt verreden, namelijk op Zaterdag, 2 Mei a.s. Met de voorbereidende werkzaamheden is de vereniging „Valkenburg’s Belang” reeds druk bezig en de secretaris der organisatie dhr. Sjir Pisters deelde ons mede, dat in het parcours een kleine wijziging zal komen en dat voorts enige verbeteringen zullen worden aangebracht. Het is een verblijdend teken, dat zich nu reeds meerdere renners hebben opgegeven. De ronde wordt wederom verreden voor nieuwelingen, amateurs en, beroepsrenners niet onafhankelijken in omloop van 1700 meter, thans echter respectievelijk over 35, 55 en 100 kilometer. Bij de nieuwelingen en amateurs worden enkel Nederlandse deelnemers toegelaten, namelijk 30 nieuwelingen en 40 amateurs. Voor de profs met onafhankelijken bedraagt het maximum aantal 50. Deze klasse wordt met internationale deelname. 

Limburgsch dagblad 9 maart 1936

Vorig jaar reden elf Belgen mede en een Duitser. Voor dit jaar wordt liet aantal Belgen nog ingekrompen en gebracht op hoogstens zes, zonder daardoor echter een mindere klas Belgen te brengen. Onder de deelnemende Belgen zullen we de faire winnaar van 1935 Juul Schepers aantreffen. Zat dit jaar een Valentijn, Pellenaars, van Oers of de Groen of een stoere Limburger in faire strijd de Belgen van de eerste plaatsen doen wijken? De kansen zijn iets verhoogd, door vermindering van het getal Belgen, doet daarom wordt niet in een mindere klasse naar renners uit België gezocht. Getracht wordt een Duits team hier te krijgen. Zoals gezegd, worden de wedstrijden onder de NWU bepalingen verreden en zonder in het bezit te zijn van een NWU licentie behoeft men zich dus niet op te geven en zonder dat de licentie getoond kan worden, wordt geen aanmelding aangenomen. Hieraan wordt de hand gehouden ter voorkoming van onaangenaamheden voor organisators en ook voor renners. In totaal wordt dit jaar voor ƒ 850.— aan prijzen gegeven.

Bij de amateurs een koersrijwiel als 1e prijs
Bij de nieuwelingen een koersframe als 1e prijs
Bij de beroepsrenners is de 1e prijs ƒ 150.—, 2e prijs ƒ 120.—, 3e prijs ƒ 100.—, 4e prijs ƒ 75.—, 5e prijs ƒ 60.—, 6e prijs ƒ 50.—, 7e prijs ƒ 40.— en zo vervolgens iedere lagere prijs iets minder, totaal 20 prijzen.

Met het oog op de te verwachten vele inschrijvingen, want velen van het vorige jaar willen gaarne terugkomen naar Valkenburg, wordt de renners in overweging gegeven met hun aanmelding niet te lang te wachten, temeer waar — naast de komende wegwedstrijden in België — ook de Ronde van Valkenburg wel in aanmerking zal komen om onze Hollandsche jongens aan de slag te zien, waarvan er ook gaarne aan de Ronde van Frankrijk zouden willen deelnemen. Ter voorkoming van teleurstelling wacht men dus niet te lang. Een mooie plaats in de Ronde van Valkenburg, zo vroeg in het seizoen, is zeker een goede reclame voor de rest van het seizoen. Het mooie feest, dat Valkenburg het vorig jaar in oktober beleefde, zal dus nu hopelijk in nog grotere drukte op 2 Mei — dus in het voorseizoen — plaats hebben, sport en nering ten voordele. Het secretariaat is gevestigd Walramplein 13 te Valkenburg.

Limburgsch dagblad 1 mei 1936:

Nederlands beste renners komen

Sterke Limburgse vertegenwoordiging

Pellenaars favoriet

Wij constateren het met genoegen, dat de z.g. „rondes”‘ – in het Vlaamse land worden zij populair „kermiskoersen” genoemd – in Zuid-Limburg burgerrecht hebben verkregen, sterker gezegd, dat zij het hart hebben gestolen van alles wat zich met de schone wielersport pleegt op te houden, in welk opzicht ook. Dit is een verblijdend teken, waar algemeen de klacht wordt geuit, dat de belangstelling voor deze sport dalende is. De verovering heeft niet veel moeite gekost, zonder slag of stoot gaf de grote massa zich gewonnen, toen op initiatief van burgemeester Martin in Eygelshoven, bij gelegenheid van de Oranjefeesten aldaar de eerste ronde in Zuid-Limburg werd georganiseerd, in navolging van België, waar bijna elk plaatsje zijn „kenniskoers” heeft. Het Eygelshovense voorbeeld werkte aanstekelijk, in verschillende plaatsen stak men de koppen bij elkaar, men voegde de daad bij ’t woord en thans zijn wij zoo ver, dat wij elk jaar van een zeker aantal, rondes verzekerd zijn.

Valkenburg, het schone Geulstadje, heeft dit jaar de primeur. Morgen, Zaterdag 2 mei 1936, wordt de tweede Ronde van Valkenburg verreden en na de ervaringen welke men in die eerste heeft opgedaan belooft dit wielerfestijn er een van de grootste betekenis ie worden. De dagen van voorbereiding zijn voor de Valkenburgse organisatoren onder leiding van Sjir Pisters achter de rug, alles is tot in de puntjes geregeld; de deelnemers zijn allen bekend en het wachten is nu op de publieke belangstelling en op schoon weer, want zonder de medewerking hieraan kan de tweede Ronde het niet stellen om aan de algemene verwachtingen te voldoen.

Limburgsch dagblad 1 mei 1936

We krijgen als voorspel een 55 K.M. wedstrijd voor amateurs

Dat voorspel , met veertig deelnemers, zal wel eerder een grote slag worden, want als de voortekenen niet bedriegen zal de amateurwedstrijd in alle hevigheid betwist worden.. Veertig amateurs, het getal zegt niks, maar wie nemen er allemaal deel? En dat zegt alles!

Zuid-Limburg is vertegenwoordigd door Sjaak Sijen, de winnaar van 1935, Lebon, Jansen, Derij van Maastricht, van Loo en Lemmens uit Gulpen, Da Silva, Hugo Peters en Kleintjes uit Heerlen, van Ommeren Amby, Juul Beckers Heer, Victor Reynaerts Valkenburg, Jeuf Hendriks Sibbe, H. Knarren Vaals, J. Bastings Mechelen-Wittem, G. Verschueren Schinnen, Ramaekers Hoensbroek, Meijer Kerkrade, van Oosterbosch Schinveld en Vinken te Geleen.

Noord-Limburg komt naar Valkenburg met Hoffman, Motké en Schemen (Roermond), Gommans Reuver, Beulen Swalmen en Smits (Tegelen).

Noord-Brabant zal vertegenwoordigd zijn door Hein Janssen, de kampioen van Nederland 1935, Schipper, van Est, Dinteloord, Hendriks (Tilburg), Scherens (Hilvarenbeek), Tilburgs, van den Heuvel en Sanderse (Helmond)

Gelderland zakt af met Heuting, Gemonde, Montfrooij en Janssen (Arnhem), Pieper Dieren en van Swelm te Nijmegen.

De overwinnaar van het vorige seizoen, Sijen vindt dit jaar een heel sterk veld tegen zich geplaatst en zal zich danks zijn Belgische routine niet gemakkelijk gewonnen geven. Naast Sijen kunnen we als de zwaarste concurrenten voor de erepalm aanduiden van Zuid-Limburg Bastings uit Mechelen-Wittem, van Loo uit Gulpen. Deze won vorig jaar met voorsprong het traject in Valkenburg bij de nieuwelingen. Verder de plaatselijk favoriet Victor Reynaerts, welke echter zijn ogen goed de kost zal moeten geven, want men wint niet enkel met duwen op de pedalen. Voorts als v. Ommeren het zal uithouden, 55 K.M. lang en bij de hoofdgroep zal kunnen blijven, is hij allicht in staat de besten in de sprint te kunnen vloeren. Met dit vijftal zal Zuid-Limburg ’n goed figuur slaan, alhoewel al de anderen onmiddellijk achter hen als outsiders beschouwd moeten worden.

Noord-Limburg stuurt ons zes afgevaardigden waarvan weer blijkt dat Gommans, die het vorige jaar een eervolle tweede plaats bezette wel de kopman zal zijn. Ch. Hofman was verleden jaar 2e bij de nieuwelingen en klopte een hele groep in de sprint, waaronder Toontje Pijnenburg (Tilburg). Hij zal zich dus zeker in deze klasse weten te onderscheiden. Het bewijs dat hij bij de amateurs op zijn plaats is, heeft Hofman enige maanden geleden geleverd, door Gommans in Noord-Limburg op een trainingsrit te kloppen. De vier anderen zullen echter aan dit tweetal evenmin toegeven.

Noord-Brabant, de bakermat van de wegrenners in Nederland. Acht afgevaardigden, waaronder Hein Janssen de landskampioen 1935 der amateurs en Schipper, de afgevaardigde naar de wereldkampioenschappen 1935 te Floreffe.

Hein Janssen uit Breda, Nederlands kampioen op de weg 1935

Beiden zijn de laatste tijd flink op dreef, getuige de laatste uitslagen, zodat wij ook hen onmiddellijk bij de favorieten moeten plaatsen. De amateur Scherens heeft veel in België gereden en ook voldoende ereplaatsen behaald om in Valkenburg een goed figuur te kunnen slaan. De anderen zijn wel minder bekend doch zullen alles in het werk stellen om onze pronostiek met de pedalen te vergruizelen

Gelderland: De bestbekende is Willy Kleijnen, welke verleden jaar 7e werd hij de amateurs in Valkenburg. Maar zijn stadgenoot van Swelm, die in Vlaanderen in de leer is bij Middelkamp en zijn form heeft bewezen in de laatste ronden in Nederland, is ook niet een van de minsten. Het zou ons dan ook helemaal niet verwonderen, mocht van Swelm als overwinnaar uit de strijd komen. Wij aarzelen dan ook niet met van Swelm als favoriet te geven. Verder verschijnt Arnhem met 5 afgevaardigden van de wielerclub „Reto” te Arnhem, allemaal flinke renners, waarvan ons de prestaties op den weg echter niet genoegzaam bekend zijn en waarover wij na de Ronde zullen kunnen oordelen.

Men dient verder niet uit het oog te verliezen dat dit jaar de wedstrijd 55 km zal zijn. De KAVEEWEE schonk een prachtbeker als nimmer te voren in Valkenburg is uitgeloofd. Een andere milde gever schonk een prachtige plaquette terwijl nog een tiental andere prijzen, totaal 15, alle bestaande uit renmateriaal, te halen zijn.

Later, wij hopen op een sportleven eerlijke strijd tussen het sterke amateurpeloton.

De Profs en Onafhankelijken

De profs en onafhankelijken zijn in ploegen ingedeeld. Eerstens de Oranjeploeg (de Nederlanders van buiten Limburg die allen in een Oranjetrui starten. Dan de Limburgse ploeg. Vervolgens de Belgische ploeg (de Belgen in rode trui) en de Duitse ploeg (in witte trui)

Het eerste zullen we de Oranjeploeg de revue laten passeren. Het is de inrichters gelukt alles wat Nederland aan wegrenners kan presteren in de Ronde van Valkenburg zal zitten. Zodat de Oranjeploeg niet alleen in aantal of kwantiteit, doch ook in kwaliteit er het sterkste voor staat. Te beginnen met onzen landskampioen 1932 en 1935 Marinus Valentijn, welke in de Ronde van Valkenburg als eerste Nederlander de 4e plaats bezette, en ook dit jaar een van de hoofdkluiven zal willen meenemen.

Middelkamp, Stuijts en Heeren, de afgevaardigden van de N.W.U. op de “wereldkampioenschappen 1935 te Floreffe. Alle drie en bijzonder Middelkamp hebben zowel in België als in Nederland hun sporen op de weg verdiend. En wie zou het verwonderen als „de oude” Braspenninx eens het veld te Valkenburg murw reed. Braspenninx immers is zijn loopbaan op de weg begonnen en die oude liefde tot de weg keert steeds terug, ondanks de verlokkelijke baancontracten. Wie verdedigde de Oranjekleuren in 1932 op den Rocco di Papa, bij gelegenheid der wereldkampioenschappen in Italië’? Braspenninx, Bogaert en Valentijn! Kees Pellenaars heeft ons zelf verklaard, dat hij de vorige ronde in 1933 had moeten winnen en Pellenaars, de anders gemoedelijke Brabander, doch in koers een harde duivel en taaie tegenstander, zint thans op wraak. Het Z.-Limburgse publiek kent slechts één favoriet onder de Oranjeploeg en dat is onze Kees. De Groen liet het vorig jaar in Valkenburg een stevige indruk achter evenals Kees Valentijn en de jonge Braspennincx in dit trio zal zeker vechten om een oranjetrui het eerst over de meet te zien bollen. De jonge Braspennincx zit reeds in vorm, getuige zijn overwinning in de ronde van het Haarlemmermeer en zijn goed rijden in Purmerend en Oss. Een nieuw gezicht voor Valkenburg geeft Verveer en Peters, met Gommers en Louis Reynen (kampioen onafhankelijken 1935). Verveer en Ger. Peters deden reeds in internationale wegwedstrijden van zich spreken. Eerstgenoemde kwam voor enige weken met een schitterende 19e plaats uit de strijd in Parijs-Brussel, 380 K.M. uit circa 150 deelnemers en waarop veel Belgische renners hun slagveld vonden. Peters (Eindhoven) eindigde al enige oranjetrui in de Ronde van Vlaanderen (250 K.M.) een ware afvalwegwedstrijd vanwege het gure en zware weer. Beiden zullen in Valkenburg bij hun eerste debuut een joyeuzen entree willen doen.

Louis Reynen, de kampioen der onafhankelijken 1935, zal zeer zeker zijn beste beentje willen voorzetten, terwijl Gommers al goed presteerde op de ronde van Oss. Martens van Tilburg vormt ook een nieuwe verschijning in ’t Zuiden en het zal ons benieuwen wat deze trainingsvriend van Frans Slaats zal bereiken. Resten ons nog Jan van Hout en Frans Slaats. Beiden hebben hun sporen op de binnen- en buitenlandse wielerbanen dubbel en dwars verdiend. We zijn dan ook zeer benieuwd wat hun prestatie te Valkenburg zal worden. Jan van Hout zal allicht plaatselijk favoriet zijn, want in zijn geboorteplaats Valkenburg heeft men de werelduurrecordhouder nog niet op de weg aan het werk gezien. Een renner die ausdauer heeft om een wereldrecord op de baan op zijn naam te brengen heeft toch ook macht genoeg in zijn lijf om in een 100 K.M. wegwedstrijd een goed figuur te slaan. Frans Staats, die ook zijn debuut op de weg begonnen is in Noord-Brabants doch zich langzamerhand tot een wereldkracht op de baan heeft geopenbaard, zal zeker proberen om in het zog van Braspennincx en Pellenaars te blijven. En tenslotte krijgen we nog de jonge Gijsen, die de ronde van Purmerend en Oss heeft gewonnen. Alle commentaar is hier overbodig!

Limburger koerier 1 mei 1936

 Ontegenzeggelijk een zeer sterk „veld”.

Summa summarum zal het toch wel iedereen met ons eens zijn, dat deze Oranjeploeg bijna niet versterkt kan worden. Dat zowel de Limburgse ploeg evenals de twee buitenlandse ploegen, hieraan de handen vol zullen hebben, wie zal het durven ontkennen? Als favorieten uit den Oranjeploeg durven we naar voren te schuiven Marinus Valentijn, Kees Pellenaars en Theo Middelkamp, mits deze laatste zijn form reeds ver genoeg gevorderd is. Een en twintig stoere Limburgers vormen de Limburgse ploeg. Het zijn Piet Vluggen, Velraedts, Gebroeders Vroomen, Muller, Clignet. Savelsberg, Le Haen, Lambrichs, Koumans, E. Hermans, Pietje Ramakers, Piet Kersten, Arn. Vaessen. Scholten, Pisters, Hermans (Banholt), Kuipers, Krol, Gerritsen en Kortis.

Al dezen hebben hun naam hoofdzakelijk te danken aan de wielerbanen, doch hij het opkomen van de wegronden in Limburg (waarvan burgemeester Martin de geestelijke vader is), hebben velen zich speciaal op de weg voorbereid en niet zonder succes.

Speciaal voor wegwedstrijden lijken ons Vluggen, Velraedts en Willy Vroomen (winnaar Eygelshoven 1934) Muller (winnaar Roermond 1935), Le Haen. P. Ramaekers, Giel Hermans en Kortis de besten. Kortis was in 1935 te Valkenburg de eerste Limburger.

Ramaekers was vorig jaar door een valpartij een ronde achter geraakt en maakte zich erg populair door de wijze waarop hij Pellenaers weer op den hoofdgroep sleepte. Bovendien hebben de laatste tijd in België aan allerhande wegwedstrijden deelgenomen, hoofdzakelijk met het doel om zich de form op de weg te verzekeren en zich in de z-Limburg ronden te onderscheiden: Piet Vluggen, Velraedts, Muller, Ramaekers en Giel Hermans. Van deze vijf maken we dan ook de Limburgse kopstukken.

Piet Vluggen

Onze buitenlandse gasten.

De Duitse ploeg zal bestaan uit Rudi en Toni Reinländer, Alfred Ebeling, Gerh. Esser en Fritz Heitzer. Van deze zijn Ebeling en de oudste Reinlander de beste. Ebeling reed het vorig jaar in de Ronde van Roermond als een van de besten doch had in Valkenburg met onkans af te rekenen. Voor het laatst hebben wij de Belgische ploeg bewaard. Hij zal beslaan uit de winnaar van 1935 Juul Schepers, Louis Duerloo (in ’35 2e in de ronde van Valkenburg) en vier nieuwe renners, die nog niet in Valkenburg reden. In de eerste plaats noemen we Eloi Meulenberg, de glorierijke overwinnaar van Parijs— Brussel, die Bonduel en Hardiquest in de sprint wist te vloeren. Meulenberg is zeker een van de besten, want het selectie commitée heeft hem aangewezen als lid van de Belgische landsploeg voor deelname aan de a.s. Ronde van Frankrijk.

Verder krijgen we Flander Horemans, die zijn grote naam in de Vlaanderens ere zal willen aandoen en een flink debuut maken in de ronden van Limburg.

Rest ons nog Toon Loncke, de Belgische Limburger, welke eveneens in den hoofdgroep te vinden zal zijn, doch over te weinig sprint beschikt en het zal moeten hebben – wil hij tenminste de erepalm behalen – van zich los te rukken. Doch, daarmede is Loncke niet gewonnen, want de sterke Ernst Muller heeft ons gezworen een weggelopen Belg zolang te gaan halen en zo dikwijls het peloton weer bij de roden trui te brengen, al moet hij er zelf na halve koers bij neervallen. Dat is rennerstaal !

Memoreren we nu nog even de diverse favorieten Valentijn, Pellenaars, Middelkamp, Vluggen, Velraets, Willy Vroomen, Muller, Ramaekers, Guill. Hermans, Ebeling en Rudi Reinlander dan moeten we van de Belgen er bij voegen Juul Schepers, Duerloo en Meulenberg.

Deze veertien kleppers houden ons inziens de winnaar zeker in. Wij zijn er zeker van overtuigd, dat Juul Schepers, die het parcours op zijn duimpje kent (kwestie van verzet, enz.) zijn overwinning van 1935 graag zal willen herhalen, maar wij geloven niet dat hij z’n zege nogmaals kan bevestigen, doch wel een ereplaats zal behalen. Duerloo zal thans trachten, daar hij vorig jaar beweerde bij verrassing geklopt te zijn, allemaal zijn achterwiel te laten zien, waartoe hij zeker in staat is, doch indien de samengepakte spierbundels van de Limburgers en van de sterke Oranjeploeg uit elkaar vliegen, dan is het nog niet zo heel zeker dat het een Belgische zege zal worden. Voor Meulenberg vrezen wij, dat de 100 K.M. wat licht wegen. Deze renner heeft blijk gegeven op den lange afstand, wanneer alle renners op de knieën zitten, niet alleen nog uithoudingsvermogen te hebben, doch ook nog zo veel reserve om een sprint af te dwingen van een Bonduel en Hardiquest, welke beiden bekend staan als zeer sterke sprinters na een zware wegwedstrijd. Beide Duitsers achten we voor een eindoverwinning te zwak. Wanneer zulks toch zou gebeuren zouden we het meer als een verrassing kunnen beschouwen.

Van onze Limburgers menen wij dat Giel Hermans de overwinning nog wat zwaar zal zijn, Willy Vroomen te veel baanrenner, terwijl Velraets nog wel eens met inzinkingen te kampen heeft, welke hem wel eens noodlottig kunnen worden voor een eindzege. Pietje Ramaekers komt nog wat macht te kort, hetgeen hij echter aanvult met twee lepe ogen, toch wij hem toch ook niet tot een eindzege vasthouden. Resteert ons nog Piet Vluggen en Ernst Muller. Van beide weten wij dat het zeer taaie en van geen opgeven wetende renners zijn. Muller bewees zulks met de ronde van Roermond en een zeer goede plaats in Purmerend. Piet Vluggen plaatste zich voor kort nog 10e in de Ronde van Belgisch Limburg in een weer nog te slecht om een hond naar buiten te jagen, want de Belgische renners gaven met bosjes op verkleumd van de koude. Wie echter de ronde van Valkenburg wil winnen zal over pure macht moeten beschikken en in dat geval lijkt het ons, dat Ernst Muller, de sterke Canera, de meerdere is van Piet Vluggen. Dit zware parcours met zijn afstoppen en in gang sleuren is meer naar de tand van Muller dan van Piet Vluggen en Muller houden we dan ook over als de Limburgse favoriet!

De favorieten van den Oranjeploeg waren Valentijn, Pellenaars en Middelkamp en onomwonden durven we zeggen dat hier Pellenaars het beste in staat is om zelfs de landskampioen Valentijn en de sterke Middelkamp achter zich te houden. Vorig jaar kwam Pellenaars wat laat op de hoofdgroep en werd daardoor door Valentijn geklopt en Middelkamp heeft verleden jaar bewezen op het laatste van het seizoen de besten niet te duchten, maar wij vrezen dat voor hem het seizoen nog niet ver genoeg gevorderd is om een zege af te dwingen.

Houden we dus over Duerloo, Muller en Pellenaars. Mocht de zege in een eindsprint betwist worden, dan staat het onomstotelijk vast dat Pellenaars zijn sprintkwaliteiten zal lonen. Mocht het anders uitvallen, wie zal het dan zijn, die ’s avonds de ovatie in ontvangst moet nemen. Zal het de faire Duerloo zijn of zal het zich Muller moeten laten welgevallen?

Wedstrijdverslagen

Limburgsch dagblad 4 mei 1936

 

Prachtige zege van de Nederlandse renners

Gommans wint bij de amateurs

Onder geweldige belangstelling, er waren naar schatting meer dan 10.000 toeschouwers, is Zaterdag de Ronde van Valkenburg verreden. Het stemt werkelijk tot genoegen, dat de overwinning ditmaal niet in Belgische handen is gekomen, maar dat de zege bij een onzer landgenoten is beland en wel bij Kees Pellenaars. De eerste daarop volgende vier plaatsen werden ook door landgenoten bezet, hetgeen het succes van de Nederlandse rijders des te groter maakte. Bij de Amateurs zegevierde Gommans, die zelfs enige krachten van naam achter zich liet.

De start van de 2e Ronde van Valkenburg 1936

Om 1.30 uur wordt ’t vertreksein gegeven aan 43 Amateurs. De eerste ronde afgelegd in 2 min. 37 1/5 sec. met Hein Janssen aan het hoofd, doch de groep zit gesloten bij elkaar. De 2e ronde wordt in 2 min. 29 1/5 sec. afgelegd en het is Smits die voor Sijen als eerste over de meet gaat. Ramaekers en Beulen raken iets achter. In de 3e ronde heeft zich een groep los gemaakt en is het Motké die hier de leiding heeft. Sijen en Brauns volgen even later. De 4e ronde wordt door Tilburgs geleid, doch de groep blijft gesloten. Brauns en Sijen zijn weer bijgelopen. In de 5e ronde passeert Smits weer het eerst de streep, gevolgd door Sijen, v. Loo, Tilburgs en een hele groep, even later volgt Kleintjes en daarna een groep getrokken door Heyting, Brauns Megen en enkele anderen. In de 6e ronde komt v. Swelm met enkele meters voorsprong voorbij, gevolgd door Pieper, Scherens, Reynaerts, Schipper en een hele groep; dan volgt Kleintjes, even later Sanders, Meyer, Brauns, Beulen, Ramaekers en Peters. In de 7e ronde heeft Smits de leiding, gevolgd door v. Swelm, Pieper, Reynaerts en een hele groep. Bij de 8e ronde beeft Gommans een 30 Meter voorsprong op het peloton, dat aangevoerd werd door Smits, Reynaerts, Tilburgs en daarna volgen Kleintjes, Sanders, Meyer Heyting, Ramaekers, Beulen, Peters; Hendriks en Ramaekers zijn 1 ronde achter. Ook in de 9e ronde weet Gommans zijn voorsprong te handhaven, gevolgd door Sijen en Jansen, die een kleine voorsprong op de groep hebben, die geleid wordt door v. Loo, terwijl een tweede groep volgt waarin Kleintjes, Sanders, Heyting, Meyer en Ramaekers, die reeds een ronde achter zijn. Brauns geeft op. Gommans wordt door Sijen en Jansen ingelopen en in de 10e ronde passeert Sijen als 1e, op 25 Meter volgt de hoofdgroep, getrokken door Banken. Peters komt te vallen. In de 11e ronde hebben Gommans, Jansen en Sijen 30 meter voorsprong op de groep, die geleid wordt door v. Ommeren, Schipper en Banken In de 12e ronde hebben de 3 leiders 5 sec. voorsprong op het peloton dat onder leiding van Banken flink jacht maakt. Verschillende renners zijn reeds een ronde achter en anderen hebben de strijd gestaakt. Ook in de 13e ronde en 14e ronde is de stand hetzelfde, doch dan moeten de leiders hun voorsprong afgeven en weet de groep te vervoegen, waarin vooral Schipper en Banken een groot aandeel hebben gehad. Baetsen komt te vallen en moet van verdere strijd afzien. In de 16e ronde is het Schipper die de groep leidt. Scherens en van Loo zijn verachterd. Daarna zien we N. Jansen het peloton aanvoeren, maar Schipper zit in de groep, evenals de overige favorieten. De 18e en 19e ronden worden weer door Schipper geleid. Vinken raakt een ronde achter, ook v. Loo is verachterd en volgt op 2 min. Steeds zien we de gesloten groep voorbij komen en telkens zijn het Schipper H. Jansen, Smits, Sijen, Gommans, Banken en Reynaerts die aan de kop zitten, v. d. Brink geeft op. Dan valt de groep in twee delen. De eerste wordt geleid door Smits, Sijen, Gommans, enz., terwijl de tweede groep bestaande uit 10 renners en getrokken door Lemmens op 45 sec. volgt. N. Jansen verachterd. Er zijn dan 22 ronden gereden en de stand blijft tot aan de 30e ronde ongewijzigd. Groep 2 maakt echter flink jacht en bij de 3e ronde zijn de groepen hervormt, v. Loo en Hendriks hebben opgegeven. Gommans komt met 40 meter voorsprong voorbij en weet deze voorsprong te behouden; de groep wordt geleid door Kleijnen. Het einde nadert, maar Gommans bluft steeds met een 40-tal meters voor de groep uitrijden. We raken aan de laatste ronde en Gommans weet zijn voorsprong nog iets te vergroten, niettegenstaande in de groep flink gejaagd wordt, waarbij vooral Smits, H. Jansen, Schipper en Banken zich onderscheiden. Met de overwinning in zicht stormt Gommans vooruit en weet met 100 Meter voorsprong te zegevieren. In de sprint welke door de hele groep betwist wordt weet Smits te zegevieren voor H. Jansen, Schipper, Banken enz.

Winnaar bij de amateurs, Reuvenaar Piet Gommans wordt gefeliciteerd door burgemeester Hens van Valkenburg

Hier volgt de uitslag:

 1. Piet Gommans, Reuver, in 1 uur 36 min.
 2. Piet Smits, Tegelen, op 100 Meter.
 3. Hein Jansen, Breda.
 4. P. Schippers, Amsterdam.
 5. Banken, Eygelshoven.
 6. H. Sijen, Maastricht.
 7. J. v. Swelm, Nijmegen.
 8. W. v. Ommeren, Maastricht.
 9. L. Motké, Roermond.
 10. E. de Silva Heerlerheide.
 11. Oosterbosch.
 12. V. Reynaerts, Valkenburg.
 13. J. Scherens.
 14. W. Lemmens.
 15. Tos. Bastings.
 16. G. Verschuren.
 17. H. Montfrooy.
 18. J. Pieper.
 19. P. v. d. Heuvel.
 20. J. Schemen.

Pellenaars passeert als eerste de finish

Om 4 uur wordt het startschot gelost voor de Profs. 48 renners stormen de baan op, die een verwoede strijd leveren. Het is Willy Vroomen die de eerste ronde de leiding heeft en de eerste ronde aflegt in 2 min. 31 3/5 sec. De groep is spoedig compleet, doch dit duurt niet lang, want reeds in de tweede ronde is Kuypers achter geraakt, welk voorbeeld spoedig door Krol gevolgd wordt. In de 5e ronde wordt een record gereden en is het Emile Hermans die in den tijd van 2 min. 25 1/5 sec de ronde aflegt en tevens de premie van ƒ 5 door burgemeester Hens geschonken in de wacht sleept, In de 6e ronde komt hij met 50 Meter voorsprong op het peloton voorbij maar Pellenaars weet zich bij de vluchter te voegen en de volgende ronde zien we deze twee met 50 Meter voorsprong op het peloton voorde groep getrokken wordt voor Gijzen en Kees Valentijn. In de volgende ronde is de groep, die door Pellenaars getrokken wordt, weer intact. A. Braspennincx zit iets achter, maar weert zich flink. Kuypers, die gevallen is, geeft op. Ook Scholten geeft de strijd op en meerdere volgen. Krol raakt een ronde achter. Van de beroemde Belgen blijkt nog niet veel uit te gaan en alleen in de 9e ronde is het Jules Schepers die de groep leidt, doch die zien we later opgeven. Bij de volgende ronde is het Muller en Le Haan die de groep leiden. Het is een felle strijd en we zien Velraedts en Ebeling zich van de groep losmaken en met een 50-tal Meter voorsprong voorbij komen, maar de groep weet onder leiding van de Groen een flink tempo er in te zetten, zodat de vluchtelingen weer gehaald worden. Ramaekers raakt een ronde achter en zal later opgeven. Kortis die gevallen is geeft ook op, evenals Krol, die een ronde achter is. Jan van Hout is bij de Bras terecht gekomen en samen volgen ze op 50 sec. van de kopgroep, welke enkele ronden door M. Valentijn en Ebeling geleid wordt. Deze twee weten dan een 100 Meter voorsprong te nemen en deze voorsprong een tiental ronden lang vol te houden, maar dan weten Slaats en Lambrichs zich bij dit tweetal te voegen en komen in de 22e ronde met een kleine voorsprong op de groep, die door Stuyts geleid wordt, voorbij. Tijdens deze jacht onderscheidt zich vooral Ebeling, die met M. Valentijn het grote werk doet. In 1 uur zijn afgelegd 38.8 K.M., zodat er niet geslapen wordt. Braspenning heeft de strijd gestaakt, v. Hout volgt op 1 min. 11 sec. en zal later ook opgeven. Reynen en Willy Vroomen staken, evenals Le Haan, die door een val opgeeft In de 20e ronde heeft een valpartij plaats gehad en raken er nog enkele rijders uit de strijd. Gommers, Ramaekers en Koumans geven op. Stuyts komt enkele malen aan de kop voorbij. Muller raakt iets achter en volgt op 100 Meter. Hij weet echter weer iets in te lopen, maar dan gaat Peters er van door en komt enkele malen met een 40-tal Meter voorsprong voorbij, zodat de groep moet gaan jagen. Hierdoor raakt Muller weer iets achter. De 50 km worden afgelegd in 1 uur 18 min. Heeren en Velraedts doen flink kopwerk en weten de vluchter weer bij te brengen. De groep valt in twee stukken. Voorop leiden Heeren, Velraedts, Slaats, Peters, Vluggen en K. Valentijn. Daarna passeert Groen alleen en dan volgt het peloton getrokken door Kees Pellenaars. Slaats gaat er dan alleen vandoor en neemt 40 meter op de groep, die door Velraeds getrokken wordt, terwijl groep 2 onder leiding van Pisters op 80 Meter volgt. Kersten, die 2 ronden achter ligt, geeft de strijd op, evenals Reinlander. Slaats vergroot zijn voorsprong geregeld en trapt er flink op los. Op 22 sec. volgt groep 1 onder leiding van J. Braspennincx en Heeren. Op 30 sec. Pellenaars en Lambrichs. Op 40 sec. Hooremans, Martens, Klignet, Stuyts en M. Valentijn. M. Vroomen, die gevallen is, komt samen met Muller voorbij. In de 36e ronde heeft Slaats 30 sec. op groep 1, geleid door K. Valentijn en hierbij is Pellenaars en Lambrichs gekomen. Groep 2 onder leiding van v. d. Ruit en Toon Loncke. Pellenaars weet zich uit de groep los te maken en volgt op 30 sec. van Slaats, terwijl de groep die weer bij elkaar is gekomen op 47 sec. volgt. Muller en M. Vroomen zitten nog steeds achter. Er begint enige tekening te komen, want in de 39e ronde hebben we de volgende stand. Op kop Slaats, op 32 sec. Pellenaars, op 42 sec. v. d. Ruit en J. Braspennincx en daarna C. Heeren, waarna de groep, onder leiding van Peters, Lambrichs, Velraedts, de Groen, Vluggen, enz.

Slaats weet zijn voorsprong te behouden maar Pellenaars wordt door v. d. Ruit en Braspennincx ingelopen en volgen op 31 sec. Op 54 sec. de groep, onder leiding van de Groen en Velraeds. M. Vroomen heeft opgegeven en Muller volgt op 1/2 ronde. Slaats ziet het nutteloze van alleen aan de kop te gaan in en laat zich door v. d. Ruit, Pellenaars en Braspennincx inlopen en deze 4 hebben 42 sec. voorsprong op de groep, die door Meerschaert geleid wordt. De 4 vluchters weten hun voorsprong geleidelijk te vergroten en brengen deze op 1 min. 12 sec. op groep Middelkamp, Heeren, Lambrichs, Verveer, Meerschaerts, enz. In de 51e ronde wordt Muller door de 4 vluchter ingelopen en gaat met deze verder. Deze 5 hebben 1,09 sec. op Middelkamp en Meerschaerts en 1,26 sec. op groep Stuyts, Heeren, Lambrichs, Clignet, v. d. Leur, Duerloo, Gijzen, enz.

Het wordt thans een verwoede strijd, want Middelkamp en Meerschaerts komen geweldig opzetten en bedreigen de leiders. In de groep weert zich Stuyts los te maken en gaat alleen er vandoor. Ook Lambrichs en Heeren maken zich uit de groep los, evenals Peters, terwijl de groep bestaat uit de Groen, Velraedts, Clignet, v. d. Leur, Vluggen, Verveer, Hooremans, Duerloo en Ebling.

In de 59e ronde is de stand als volgt: Op kop: v. d. Ruit, Pellenaars, Slaats, Braspenning en Muller. Op 27 sec. Middelkamp en Meerschaert. Op 1 min. 25 sec. Lambrichts, Stuyts en Heeren. Op 1 min. 40 sec. K. Valentijn. Op 1 min. 45 sec. Peters. Op 1 min. 50 sec. Velraeds. Vluggen, v. d. Leur, Klignet, Duerloo. de Groen, Gijsen, Ebeling, Hooremans en M. Valentün.

Dan komt de laatste ronde met een flinke strijd en weet Pellenaars met gering verschil voor v. d. Ruit te zegevieren.

Kees Pellenaars, winnaar van de 2e Ronde van Valkenburg wordt gehuldigd door burgemeester Hens , Foto Jo Hendriks (Het epos van wielerstad Valkenburg deel 1)

De uitslag luidt:

 1. Kees Pellenaars, in 2 uur 37 min. 30 sec, gem. 38.200 meter
 2. Gerrit v. d. Ruit, op 1/2 lengte
 3. Frans Slaats, op 1 lengte
 4. John Braspennincx
 5. Theo Middelkamp, op 25 sec
 6. L. Meerschaerts (B.), on 25 sec
 7. Cees Heeren, op 1 min. 20 sec
 8. Alfons Stuyts
 9. Jan Lambrichs, 1e Limburger
 10. Kees Valentijn, op 1 min. 40 sec.
 11. Albert Gijzen
 12. Piet Vluggen
 13. Marinus Valentijn
 14. Joep Klignet
 15. Verveer
 16. Louis Duerloo
 17. Laurens de Groen
 18. Math. Velraedts
 19. Fl. Hooremans (B.)
 20. A, Loncke (B.)
 21. v. d. Leur
 22. G. Peters
 23. A. Ebeling (lekke band)
 24. E. Muller, op 1 ronde.

Limburgsch dagblad 4 mei 1936

Limburger koerier 4 mei 1936

Kees Pellenaars, winnaar van de 2e Ronde van Valkenburg

1935-10-05 1e Ronde van Valkenburg

In navolging van het succes van de eerste wielerwedstrijd voor beroepsrenners op Limburgse bodem zoals gehouden in 1934 te Eygelshoven (lees het verslag alhier) ontstond bij de Valkenburgse wielerclub “Vooruit” en het comité “Valkenburgs Belang” het voornemen ook in Valkenburg een criterium te organiseren. Het gemeentebestuur stond garant voor het financiële risico en de districtsconsul van de NWU, dhr. Moeskops gaf zijn goedkeuring voor het uitgestippelde 1700 meter lange parcours. De kleedgelegenheid voor de coureurs was gevestigd bij zwembadencomplex van Otermans

Ronde van Valkenburg 1935: Start en finish bij hotel Rozenhof, het huidige Chinees Indisch Restaurant China, foto © Jo Hendriks

Als men in een plaats voor het eerst, een ronde organiseert, kan het licht gebeuren, dat er aan de organisatie hapert. Bij het houden van een wedstrijd als deze komt zoveel kijken, dat de oppervlakkige toeschouwer er zich nauwelijks een denkbeeld van vormen kan. Valkenburgs Belang heeft echter op kranige wijze gewerkt, om de vele moeilijkheden te overwinnen en het is schitterend gelukt. Men heeft een terecht verdiend succes gehad. Tribunes waren gebouwd, men had voor een keurige afzetting gezorgd langs heel het parcours, een mergelmuur werd bij de destijds doodlopende Prins Bernhardlaan gedeeltelijk afgebroken om de renners doorgang te verlenen richting Koningswinkel alwaar de renners via het terrein van de Leeuw-bieren fabriek de finishstraat konden bereiken. Het stuk parcours vanaf die doorgang in de Prins Bernhardlaan naar de koningswinkel, langs de Geul en de zwembaden bestond uit een weiland waar voor de renners een met paaltjes afgerasterde met mergelgruis bestrooide weg was uitgezet. Een uitgebreide regelingscommissie voorkwam iedere ongerechtigheid. Deze en nog vele andere omstandigheden werkten samen  dat achtduizend bezoekers tevreden over het sportief gebeuren ’s avonds terugkeerden. Daar kwam nog bij dat het weer dat zich aanvankelijk nogal dreigend liet aanzien, echter rond het middaguur veel beter werd zodat menigeen die misschien niet van plan was naar Valkenburg te gaan, misschien op het laatste moment er toch nog toe is overgegaan. En men zal er geen spijt van gehad hebben….

Het 1700 meter lange parcours 1e Ronde van Valkenburg 4 oktober 1935

Jammer was dat door het optreden van een of meer personen, het bijna mogelijk was geweest, dat de wedstrijd voor een belangrijk gedeelte zou worden gestoord. Op het weggedeelte achter het Pavillon, bij de Prins Bernhardlaan, had men namelijk de laffe streek uitgehaald door spijkertjes op de weg te strooien, om daardoor te bereiken, dat de renners zoveel mogelijk lekke banden zouden krijgen en om deze reden de strijd zouden moeten staken. Gelukkig is het zover niet gekomen, omdat veldwachters, commissieleden en personen uit het publiek het bijtijds merkten en ervoor konden zorgen, dat de spijkers zo veel mogelijk van de weg werden verwijderd. Het verloop van de wedstrijd werd hierdoor gelukkig niet verstoord.

De wedstrijd voor de profs was een zeer zware strijd en daar het parcours vooral op dit ene gedeelte zeer lastig te berijden is, werd er toch een schitterende tijd gemaakt. Er werd met ’n gemiddelde van 37.5 km gereden. Een woord van lof komt hier zeker toe aan de jonge Valentijn, die langen tijd alleen heeft gestreden doch tenslotte bezweek. Ook Kees Pellenaars kan op een schitterende koers terugzien, doch had te veel van zijn krachten geëist door telkens bij te spurten om in de eind spurt nog te kunnen winnen. De Belgen hebben ook ditmaal weer met de nodige tactiek gereden en wierpen zich pas op het laatste nippertje met volle kracht in den strijd. Een woord van hulde aan Lambrichs, die op het laatste door een val uit de strijd raakte, is hier zeer zeker op zijn plaats want gedurende heel den wedstrijd bleef hij bij de leidende groep. Ook Joep Clignet en Ramaekers kwamen door valpartijtjes achter, zo ook Muller. Ook Kortis reed een goede wedstrijd en eindigde als eerste Limburger. Valkenburg Omhoog heeft met deze ronde wel het nodige succes gehad.

Limburger koerier 4 oktober 1935

Voorbeschouwing Limburgs dagblad vrijdag 4 oktober 1935

Wie wint de ronde van Valkenburg?

Morgen wordt de Ronde van Valkenburg gehouden. Het comité dat met de organisatie hiervan is belast, heeft de zaken keurig voor elkaar gekregen, ’n Groot aantal prijzen zijn verzameld maar wat de sportliefhebbers meer zegt, is dat een veld van puike renners bij elkaar is gebracht. Om 12 uur starten de Nieuwelingen. Hieronder schuilen uitstekende krachten, die voor een spannende strijd kunnen zorgen. Om 1 uur starten de Amateurs waaronder zich verschillende renners van naam bevinden, die elkaar heftig de zegepalm zullen betwisten. Eerstens de Nederlandse kampioen op de weg 1935, Hein Jansen te Breda. Als men kampioen van Nederland is, moet men ook wat in de benen en spieren hebben. Nietwaar, Jansen? Maar Jansen moet er in Valkenburg ook niet te licht over gaan denken, want naast “de Rode Duivel” die Frans Reijnaerts heet, zal hij ook moeten afrekenen met den Maastrichtenaar Sijen, die in België woont en met Guill. Hermans van Banholt, eveneens een amateur, die in België in de kermiskoersen zijn leerschool heeft doorlopen. En Hermans zou morgen ook zo graag winnen en hij heeft veel voor door zijn rijden in België, evenals Sijen. Doch daar zijn er nog meer. Zou Juulke Beckers niets gelegen liggen aan een overwinning? De kampioen van Limburg op de baan 1935 (lange afstand) kan ook op den weg rijden en heeft hier reeds meermalen blijk van gegeven. En de sterke Martinussen van Gulpen, mogen we die door de zeef laten vallen? Bij lange niet! Roermond is sterk vertegenwoordigd door Lammertz, Schemen, Gommans (Reuver) en Motké. En uit het naburige Sibbe komt Jeufke Hendriks om de ronde te betwisten. Dat is er eentje, ja, om zo onopgemerkt als het spel in vollen gang is, er tussen uit te muizen en om doodeenvoudig als eerste over de eindstreep te bollen. Maar zulks zal in Valkenburg moeilijk gaan, omdat er vele goeden tussen zitten, die hun ogen den kost geven. De renners uit onze omgeving hebben natuurlijk wat voor op die van Roermond en daarom zullen we ook uit de „Zuidelijken” de overwinnaar moeten gaan zoeken. Maar bij de Zuidelijken mogen we kampioen Jansen niet uitsluiten. Vooruit dan Jansen, Sijen, Hermans Beckers, Martinussen, Lemmens (Gulpen), Hendriks en Frans Reijnaerts, in volle macht naar de eindstreep. Dan vrezen we dat Lemmens wat licht zal zijn en we de overwinnaar moeten zoeken tussen Jansen, Sijen, Hermans, Beckers, Martinussen, Hendriks en Frans Beijnaerts. Met dergelijke concurrentie moeten we Frans Reijnaerts laten vallen, ofschoon hij op training goed is, doch training is nog geen wedstrijd om de zege te bemachtigen.

Als Hubert Sijen mee start, we zagen hem o.a. rijden in Hoensbroek, dan vermoeden we dat zelfs onze Nederlandse kampioen het niet bij hem zal halen en dat zelfs een Hermans, Hendriks, Beckers en Martinussen voor hem moeten onderdoen. We sluiten dus met de amateurs met Sijen als vermoedelijke overwinnaar, doch met de overigen op de ereplaatsen. Aan hen om te bewijzen, dat we ons in hen vergieten en dat Sijen, zij het maar met een banddikte, bij een hunner tekort komt. De race tussen profs en onafhankelijke die om 2.30 starten, zal ongetwijfeld de meeste interesse trekken, al was het alleen maar om het starten van Pijnenburg, die te Valkenburg wil tonen, dat hij ook op de weg tot goede prestaties in staat is. Het zal Jan niet gemakkelijk gemaakt worden. Wegrenners als Valentijn, v.d. Ruit, van Oers, Heeren, Braspennincx en in mindere mate wat Pellenaars zullen het moeilijk kunnen verkroppen, dat Pijnenburg hen op de weg de loef zal afsteken. Onze Limburgse jongens zullen natuurlijk alles in het werk stellen, de beste prijzen in Limburg te houden.

May Velraeds uit Waubach

Naast deze renners van buiten Limburg vinden we als Limburgse deelnemers: Muller, Velraeds, Vluggen, Klignet, Wagenaars, Willy en Jeu Vroomen, Vinders, Korlis, Gebroeders Vaessen, Kempeneers, Lambrichs, van Wunnick, Benzen. Pekel, Scholten, Kersten, Wollenberg, Le Haen, Martens, Bindels, Helders, Ramaekers, Pex, Van de Belgen, die aan den start verschijnen, zijn Mertens, Duerlo, Verhaegen en de gebr. Cardinaels de meest gevreesde. Als men uit de grote groep deelnemers herhaalde malen schift, en de kansen berekent, blijven tenslotte Marinus Valentijn, van der Ruit, de Groen, de jonge Braspennincx, Pellenaars, Willy Vroomen, Muller, Velraets, Ebeling, Duerloo, Mertens, Mathie Cardinaels, Verhagen, Gardier, Juul Schepers over, die het meest voor den eerste prijs in aanmerking komen. Wij blijven menen, dat de drie Limburgers in de laatste zifting nog niet er door vallen, want de flinke prijzen werken aanlokkelijk en ze zullen alles of niets spelen om in Valkenburg te winnen! En Muller èn Willy Vroomen zouden het zo graag, terwijl Velraets meer in stilte belust is op een zege. Toch moeten we hem laten vallen, en in het geweld van een hevige sprint — als er ten minste op het laatste niet uit elkander wordt getrokken en verspreid komt te liggen — zal ook een Ebeling het wel niet kunnen bolwerken.

Links Kees Pellenaars rechts Jeu Vroomen

Wat rest ons nu nog? Valentijn, van der Ruit, de Groen, de jonge Braspennincx, Pellenaars, Willy Vroomen, Muller, Duerloo, Mertens, Cardinaels en Verhagen, want Gardier en Scheepers zien we in het laatste geweld bezwijken.

Moeten we nu vier Belgen tot bij de allerlaatsten overhouden? Wegcijferen kunnen we ze niet, want als Louis Duerloo (de winnaar van de laatste Ronde van Vlaanderen) en Jan Mertens, om er twee te noemen, die we tot het allerlaatste houden, uit pure lichaamskracht de pedalen gaan martelen en weest er van verzekerd dat het gebeurt, want het zijn zoveel frankskes die flinke prijzen, dan voorzien we, dat onze jonge Braspenninx, Muller en ook Pellenaars, al was hij in 1934 wereldkampioen bij de amateurs en al is hij een geboren wegrenner, voor dat machtsgeweld moeten zwichten.

Jan Pijnenburg

Laurents de Groen, de man die aast op een plaats in de Ronde van Frankrijk, hij zal zich vastklampen, hij zal zich geven met alles wat in zijn Hollands lichaamsgestel aan macht en spieren aanwezig is, want de heren van de N.W.U. zullen hem in de gaten houden. Daarbij de wegkampioen Marinus Valentijn en de sluwe van der Ruit, die kost wat kost willen laten zien, dat met hen niet te spotten valt en Willy Vroomen zullen ons inziens den helse dans tot aan de eindstreep moeten doormaken. De Groen, Valentijn, van der Ruit, Willy Vroomen, Duerloo en Mertens in een flank aan flankgevecht voor de mooiste zege van het laatste weg-wielerfeest in Limburg! Dat zal begeestering brengen en als de duizenden aanwezigen zich dan niet sparen om Valentijn, van der Ruit en ook onze Limburger Willy Vroomen aan te moedigen en ook om de Groen die aanmoedigingen te geven die een renner vleugels geeft, met andere woorden, als we onze vier kleppers de Groen, Valentijn, van der Ruit en Willy Vroomen langs het parcours aanmoedigen, dan moeten we dan een Belgische zege voorspellen? Nee, als die vier meekomen in de eindsprint, weet gij wat we dan zullen zien, het zij gegeven dat Willy Vroomen tot het laatste toe fris blijft?

Links Marinus Valentijn (Nederlands kampioen 1935) en rechts de belg Jan Mertens

Dan zien we die kleine Limburger zijn lang gerekt lijf in de laatste meters zijn fiets naar voren werpen en dan… Willy zoudt ge het klaar spelen om uw geweldig sterke tegenstrevers, zij het dan ook maar met een banddikte achter je te houden? Als dat gebeurt, dan krijg je een ovatie, zoals je die nimmer op een zesdaagse gehad hebt! Maar als Valentijn en de Groen met van der Ruit eens samenpakken en dermate demarreren en als echte baanduivels zullen te werk gaan, zo, dat Willy en ook de twee Belgen hun wiel niet kunnen houden? Dan zien we onzen landskampioen Marinus Valentijn zegevieren en geheel alleen als eerste over den eindstreep suizen. Doch omgekeerd kunnen ook Duerloo en Mertens champavie spelen en er tussen uit suizen. We krijgen dan een kans voor een Belgische overwinning, doch ook twee kansen, namelijk een voor een buiten-Limburgse overwinning, Valentijn, de Groen of van der Ruit en één voor een- Limburgse eindsprintoverwinning met Willy Vroomen. Wat zal het worden? We hopen, dat het Valentijn of Vroomen zal zijn, doch mocht het een Belg worden en dan houden we op Mertens, dan zal hij even uitbundig worden toegejuicht alsof het een was uit onze eigen streek. Sport moet immers geen grenzen kennen.

DEELNEMERS PROFS EN ONAFHANKELIJKEN. (Over 60 ronden).

Nederlanders: Jan Quax, Koumans, Mariens, Le Haen, L. de Groen, Ger. Bindels, Jos. Pex, H. Helders, C. Wollenberg, Piet Kersten, P. Ramakers, W. Scholten, R. Pekel, W. Renzen, P. van Wunnick, J. Clignet, J. Lambrichs, K. Kempeneers, H. Kortis, J. Vinders, Karel Vaessen, Am. Vaessen, H. Wagenaar, P. Vluggen, Math. Velraeds, Mathieu Vroomen, Willy Vroomen, E. Muller, J. Braspenninx, K. Valentijn. F. Mosterd, J. Pijnenburg, Kees Pellenaars, Cees Heeren, A. Braspennincx, Thijs van Oers, G. v. d. Buit, M. Valentijn.

Buitenlanders: Leon Donnay, Jos. Hamal, P. Cardeynaels, K. Verpoorten, Jules Schepers, Jos. Lambet, M. Cardeynaels, Karel Verhaegen, Frans Gardier, Louis Duerloo, Pol Mertens, A. Ebeling.

Amateurs (over 25 ronden)

P. Bovendeaard Sittard; H. Sijen Maastricht; L. Motke Roermond; F. Schipper Bingelrade; J. Hendriks Tilburg; Ch. Kropma Nijmegen; W. Kleyne Nijmegen; H. Peters Eindhoven; Jos. Hendriks Sibbe; J. Schemen Roermond; J. Kloth Kerkrade; Frans Reynaerts Valkenburg; J. L. Stevelmans Lutterade; N. de Vries Simpelveld; P. L. Gommans Reuver; Chris v. Dooren Maastricht; Mart. Mulders Schaesberg; W. van Ommeren Amby; H. Eykenboom Rothem-Meerssen; N. Slangen Maastricht; J. Gulikers Maastricht; H. Ramakers Klimmen; J. Geilenkirchen Spekholzerheide; J. Meyer Chèvremont; A. Volkers Maastricht; Math. Diriks Maastricht; N. de Witte Brunssum; H. J. Luthjens Schaesberg; Guill. Hermans Banholt; W. Lemmens Gulpen; H. Jansen Breda; H. Martinussen Gulpen; Fr. Lammerts Roermond; M. Lebon Maastricht; M. Wolfhagen Brunssum; Jules Beckers Heer.

Nieuwelingen (over 15 ronden).

Pijnenburg, Tilburg; Ch. Hofman, Roermond; N. Ploum, Chèvremont; R. Scheepers, Stein; .Oosterbosch, Schinveld; Hub. Steijns, Maastricht; H. Knarren, Vaals; W. Smeets, Heer; J. Kurent, Neerbeek; H. v.d. Berg, Berg a.d. Maas; Theo Kicken, Heerlen; J. Nacken, Kerkrade; H. van Loo Gulpen; J. Banken Ubach over Worms; A. Jansen Nieuwenhagen; J. Kohlen, Heerlen; N. Bogaert, Maastricht; N. J. Janssen, Waubach; H. Vossen, Heerlen; P. Willems, Maastricht; W. Plum, Kerkrade; F. Mulders, Schaesberg;- J. Scheeren, Terwinselen; J. Penders, Geleen; .1. Quaedvlieg, Heerlen; J. Hilgers, Rumpen; H. Dortans, Heerlerheide; Nico Jansen, Maastricht; Victor Reynaerts, Valkenburg; E. M. Vliegen, Hoensbroek; J. v.d. Gard, Nieuwenhagen; A. J. Janssen, Kerkrade.

 

Wedstrijdverslag Limburgsch dagblad  7-10-1935

De eerste plaats wederom van een Belg

Scheepers wint bij de profs de eerste Ronde van Valkenburg

Van Loo en Sijen winnen resp. bij nieuwelingen en amateurs

De Ronde van Valkenburg is een sportfestijn geworden voor lekkerbekken: een voortreffelijke organisatie (de grondslag voor het welslagen!), een prachtig herfstzonnetje, „kampf-freudige” renners en een geestdriftig en talrijk publiek!

Om met het laatste het eerste te beginnen. De mensenmassa, die zich tegen twaalf uur Valkenburgwaarts bewoog, groeide in den loop van de middag aan tot een kleine volksverhuizing. Officiële gegevens zijn ons nog niet bekend, maar volgens een zeer bevoegde autoriteit waren minstens 8000 toeschouwers aanwezig, terwijl andere niet minder deskundige schatters dachten dat de 10.000 wel zou bereikt zijn. Hoe het ook zij, Valkenburg’s inwonertal was drie- tot viermaal vergroot en deze „annexatie” was duidelijk merkbaar: overal was het druk. Het was druk langs het hele parcours, dat dank zij de medewerking van de zeer talrijke politie, keurig was afgezet; het was druk op de tribunes bij begin- en eindstreep, waar onder vrolijk wapperende vlaggen ruim duizend mensen hadden plaats gevonden, en na de ronde was het nog druk in de vele laaf- en lesgelegenheden, waar de resultaten aan een diepgaande bespreking werden onderworpen. Het fraaie herfstzonnetje, dat in het Geuldal een blijde en prettige sfeer schiep, heeft haar zeer gewaardeerde medewerking eveneens ten volle gegeven. De mensen lagen rustig in het gras, als ware het midzomer, en genoten van het sportieve gebeuren, waarbij ze dan nog een zonnebad als extra-premie verdienden. Om het feest beter te overzien, waren enige toekomstige aspirant-renners in een appelboom gekropen, waar ze door den sterken arm werden verwijderd, terwijl andere verwoede supporters fakirsneigingen vertoonden door op een met glas bestrooiden muur te klimmen. De spanning bleek zo groot, dat deze geestdriftelingen dit eerst bemerkten, toen de races waren afgelopen, zeer tot nadeel van hun zitvlak, dat lichtelijk beschadigd was.

Over de organisatie was men algemeen vol lof. De scherpe kantjes van de bochten zullen bij een herhaling van deze ronde worden afgevijld, zodat het Roode Kruis afdeling Valkenburg, geassisteerd door de voortreffelijke transport  colonne van de afd. Heerlen, veel minder, hulp behoeven te verlenen. Een paar valpartijtjes met min-ernstige blessures schijnen een der onvermijdelijke kanten van het rennersberoep te zijn. Maar de stemming rond de Ronde was zeer vergenoegd.

De nieuwelingen starten.

Om 12.15 uur wordt door de voorzitter van Valkenburgs Belang het startschot gelost en stormen 32 nieuwelingen de baan op om het circuit, dat 1650 meter lang is, 15 keren af te trappen.De eerste ronde wordt geleid door A. Jansen, Kerkrade, die de premie binnenpalmt voor Reinarts en de hele groep is intact.In de tweede ronde is het Banken die als eerste de meet passeert voor Oosterbosch, doch de hele groep blijft bij elkaar.In de derde ronde geeft Kicken wegens een val op, Boogaert is achter geraakt en Kohlen leidt de groep. In de volgende ronde komt Nico Jansen aan het hoofd van de groep voorbij en is Nacken door een val achter geraakt.In de vijfde ronde krijgen we de eerste sprint voor de Wolf & Hertzdahl premie, bestaande uit een prachtige gabardinejas, en het is v. Loo die als eerste passeert voor Penders en Vossen.In de zesde ronde komen Hilgers, A. Jansen en W. Plum met enkele meters voorsprong op de groep voorbij, maar in de volgende ronde is weer alles hersteld. Smeets geeft op wegens vallen.Vossen heeft in de 8ste ronde kettingdefect en staakt den strijd evenals Dortants.In de 10e ronde weet van Loo een kleine voorsprong te nemen en begint de groep zich iets te scheiden, v. Loo weet zijn voorsprong te vergroten tot 80 meter. Het peloton wordt in enkele groepen verdeeld, waarbij Penders, v. d. Berg en Hoffman, alsmede de jonge Pijnenburg zich onderscheiden. Er wordt op de vluchter geweldig jacht gemaakt, maar deze blijft flink doorzetten en weet zijn voorsprong te behouden.

De uitslag van de Nieuwelingen luidde:

 1. Harry van Loo, Gulpen, in 40 min. 25 sec.
 2. Charles Hofman, Roermond, op 20 sec.
 3. A. Pijnenburg, Tilburg.
 4. Kohlen, Heerlen.
 5. Victor Reijnaerts, Valkenburg.
 6. Oosterbosch, Schinveld.
 7. P. Willems, Maastricht.
 8. W. Plum, Kerkrade.
 9. N. Jansen, Waubach.
 10. Nico Jansen, Maastricht.
 11. A. Jansen, Kerkrade.
 12. Penders, Geleen.
 13. A. Jansen, Nieuwenhagen.
 14. J. Hilgers, Rumpen.
  De premie van Wolf & Hertzdahl werd gewonnen door H. v. Loo met 15 punten.

De amateurs starten.

Om 1.15 uur lost Pijnenburg het startschot voor 33 amateurs, die 25 ronden moeten doen. De eerste ronde wordt geleid door den Ned. kampioen H. Jansen, die met enkele meters voorsprong de finish passeert en de ronde aflegt in 2 min. 27 sec, hetgeen de kortste tijd is die er gemaakt is. Hij wordt gevolgd door Peters en Geilenkirchen, waarna de hele groep. Reeds in de 2e ronde raken enkele renners achter. In de 4e ronde krijgen we de eerste Wolf & Hertzdahlspurt, die gewonnen wordt door Ramaekers, die enkele meters voor Sijen en Hermans passeert. Reynaerts volgt op 1.30 min. Beckers geeft in de 6e ronde wegens val de strijd op. De tweede W. & H.-spurt is voor Kleijne, gevolgd door Wolfhagen en Sijen. De groep blijft goed gesloten. Reynaerts en Lebon geven op. Even later laten Eykenboom en Motke het ook staan.

1e Ronde van Valkenburg 1935: Doorkomst van de amateurs bij hotel Continental in de Emmalaan de renners nemen aanstonds de bocht richting Prins Bernhardlaan. Foto © Jo Hendriks

In de 13e ronde krijgen we weer de W. & H.-spurt, die het volgende resultaat geeft: Geilenkirchen, Meyer en Sijen. De Witte volgt op groten afstand en geeft op, evenals Luttjens, die bandenpech heeft. Wolfhagen raakt een ronde achter en komt in de 17e ronde als eerste over de meet.  In de 19e ronde krijgen we de W. &. H.-spurt, welke door Sijen gewonnen wordt voor Stevelmans en Gommans. Sijen heeft een kleine voor sprong op de groep, die in twee delen is getrokken en behoud deze enkele ronden. In de 22ste ronde is hij weer bij het peloton, dat door Kleijne geleid wordt. Hermans, Banholt, die in de 17e ronde door pech is achtergeraakt, zet moedig voort en heeft reeds een flink gedeelte van zijn achterstand ingelopen. Martinussen geeft de strijd op.

De amateurs tijdens de 1e Ronde van Valkenburg 1935: De bocht Emmalaan- Prins Bernhardlaan, foto © Jo Hendriks

In de 23ste ronde gaat Sijen er weer vandoor en passeert in de 24ste ronde met enige voorsprong op de groep, welke door Jansen geleid wordt. Hermans komt goed opzetten en is reeds over groep 2 op de eerste groep gekomen en werkt zich verder naar voren. Sijen laat zich nu niet meer inlopen en zet flink door.

Maastrichtenaar Sjaak Sijen was de eerste die bij de amateurs de finish passeerde

De uitslag van de Amateurs luidde:

 1. Hubert Sijen Maastricht, tijd 1 uur 6 min. 10 sec.
 2. Piet Gommans, Reuver.
 3. Giel Hermans, Banholt.
 4. Hein Jansen, Breda.
 5. M. Dirix, Maastricht.
 6. Slangen, Maastricht.
 7. Kleijne, Nijmegen.
 8. Geilenkirchen, Spekholzerheide.
 9. Kropma, Nijmegen.
 10. Peters, Eindhoven.
 11. Stevelmans, Lutterade.
 12. Volkers, Maastricht.
 13. Meyer, Chèvremont.
 14. J. Kloth, Kerkrade.
 15. Bovendeaard, Sittard.
 16. Gulikers, Maastricht.
 17. Lammerts, Roermond.
 18. Ramaekers, Klimmen.
  De gabardinejas van Wolf & Herlzdal is voor Sijen met 20 punten.

Een woord van lof voor Sijen die prachtig wist te winnen. Ook voor Hermans, Banholt die zijn achterstand op schitterende wijze wist op te halen en nog als 3e wist te eindigen.

Om den Grooten Prijs van Valkenburg, snapshot 100 km strijd der beroepsrijders

De profs en onafhankelijken aan het werk.

Om 3.30 uur wordt door Burgemeester Hens het startschot gelost voor de Profs, en Onafhankelijken en stormen een 50-tal rijders het parcours op, er dienen 60 ronden afgelegd te worden. We vrezen het ergste voor de eerste scherpe bocht in de Plenkert, de bontgekleurde massa glijdt op werkelijk bewonderenswaardige wijze naar beneden.

Burgemeester Hens geeft het startschot bij de start van de beroepsrenners, de renners zijn vertrokken voor de koers over 100 km

De eerste ronde wordt afgelegd in 2 min. 31 sec. en ’t is de kleine Vroomen die met Valentijn en Pellenaars de leiding heeft. Alles is intact en Hermans met Martens sluiten de lange sliert. In de 3e ronde komt Koumans geheel alleen voorbij terwijl de groep op korten afstond volgt. Bindels is iets achter geraakt. Ook de volgende ronde komt Coumans alleen voorbij gesneld en heeft zijn voorsprong vergroot. De groep wordt geleid door Le Haen en Kees Valentijn. Ebeling heeft pech gehad en volgt een tijdje later evenals Bindels.

De bocht van de Plenkert naar de Emmalaan

Koumans die met 10 sec. voorsprong aan de kop lag krijgt dan pedaalbreuk en raakt enkele ronde achter. De premie van ƒ 10 door Burg. Hens geschonken weet Velraeds te winnen. In de 6e ronde komt de Wolf & Hertzdahl spurt welke door M. Valentijn gewonnen wordt voor K. Verhagen en J. Scheepers. Enex raakt ook achter. Helders geeft wegens valpartij op. Dit is geen wonder want er gebeuren ontzettend veel valpartijen in het geïmproviseerde gedeelte waar men door de weiden rijdt.

Bij de doodlopende Prins Bernhardlaan is een stuk mergelmuur afgebroken alwaar de renners hun weg vervolgen door een stuk grasland

De gebroeders Vroomen zijn achter geraakt. Mathieu Vroomen blijft enkele malen achter en maakt dan gangmakersdiensten voor zijn broer Willy, hetgeen we heel normaal vinden doch de jury staat dit niet toe en doet Mathieu Vroomen uit de koers verwijderen. Willy die een ronde achter raakte geeft de strijd dan ook op. Bindels, v. Wurmst, Quax en Ebeling zijn ook reeds een ronde achter, van Oers komt enkele malen met 50 tot 60 meter voorsprong alleen voorbij doch krijgt dan kettingdefect. Daarna is het Mosterd die een 6-tal ronden lang de leiding heeft. In 1 uur zijn afgelegd 36 km 800 meter. Jan Pijnenburg, die geruime tijd in de groep zat raakt achter. Weliswaar haalt hij van zijn achterstand flink op, doch geeft in de 28e ronde de strijd op.

De renners rijden richting het Zwembadencomplex van Otermans (bouwjaar 1932) door de weide.

De oude Cees Heeren komt dan enkele malen als eerste voorbij. Jan Lambrichs weet zich bij de W. en H. sprints enkele malen flink te onderscheiden en leidt voor deze premie met de meeste punten. Van Oers en Martens staken de strijd. Door een valpartij welke een 10-tal rijders betrekt geven ook Vinders en Rensen de strijd op. Ook Jan Pisters geeft dan op. Kees Pellenaars heeft machinedefect en verwisselt van rijwiel, doch weet te vervolgen en zelfs enkele malen als eerste te passeren. Kees Valentijn komt dan zijn neus aan het venster steken en gaat er op ’n gegeven moment vandoor en weet alleen de leiding te nemen.

Nabij de zwembaden van Otermans, waar in 1935 nog geen toegangsweg vanuit het centrum van Valkenburg is aangelegd

Vanaf de 40ste ronde zit de jonge Kees Valentijn alleen, Pellenaars heeft nogmaals defect en komt met flinke achterstand voorbij, doch zet de strijd moedig voort. In 2 uur zijn 73.600 km afgelegd. In de 46e ronde wordt Valentijn ingelopen door Hamal en Ramaekers die door een val een ronde achter is geraakt. Nog steeds is de groep gescheiden van de vluchters en het is Cees Heeren die met Mostard de leiding heeft. Het talrijke publiek dat we op minstens 10.000 schatten, ziet een Hollandse overwinning tegemoet daar Kees Valentijn moedig voort zet. In de groep weten ook Kortis en Muller zich te onderscheiden.

De renners rijden bij de Koningswinkel over de brug het terrein van de bierbrouwerij op, door de grote poort van de brouwerij aan de Plenkert rijden de renners richting finish

Intussen is het Pellenaars gelukt om de groep weer in te lopen, welke krachtsinspanning luid wordt toegejuicht. De jury besluit om de renners, die een of meerdere ronden achter zijn uit de strijd te nemen. In de 54e ronde komen Hamal, Le Haan, Kersten, K. Valentijn, M. Valentijn en Pellenaars alleen voorbij, even later gevolgd door groep 2, terwijl iets later groep 3 passeert. In de 57e ronde is de stand: Gardier en Hamal gevolgd door Heesen en Pellenaars; op 40 meter volgen M. Cardeynaels, Duerloo, Donnay, Marinus Valentijn en Kees Valentijn met de groep Mosterd en J. Braspennincx met Muller en Le Haan volgen op korte afstand.

Rugnummer 45 wisselt van fiets nabij de bierbrouwerij

In de 58e ronde is het Gardier die leidt met Heesen, M. Valentijn, Pellenaars en Donnay, zodat we 3 Nederlanders en 2 Belgen bij elkaar hebben zitten en dus een Hollandse zege niet is uitgesloten. De groep, getrokken door de Belgen K. Verhaegen en Jules Scheepers volgt op 60 meter en zet flink na en weten bij de leiders te komen, zodat in de 59e ronde de hele groep bij elkander ligt, die samen de laatste ronde inzetten. De Belgen beginnen zich naar voren te werken en nemen de leiding.

De laatste meters van de koers voor de profs, de belg Scheepers wint voor zijn landgenoten Duerloo en Cardinaels

Het wordt een geweldige strijd waarbij Marinus Valentijn en Kees Pellenaars er nog alles opzetten, doch de Belgen zijn onweerstaanbaar en stormen met 3 man tegelijk over de streep, waarbij zich Jules Scheepers de snelste toonde en zich voor Louis Duerloo ( winnaar van de Ronde van Vlaanderen 1935) en Matje Cardinaals wist te plaatsen, direct gevolgd door Marinus Valentijn en Kees Pellenaars.

De winnaar bij de profs: Jules Scheepers

De uitslag van de Amateurs luidde:

1 Jules Scheepers, België in 2 u. 37 m. 59 s.
2 Louis Duerloo, België
3 Mathieu Cardeynaels, België
4 Marinus Valentijn
5 Kees Pellenaars
6 K. Verhaegen, België
7 Cees Heeren
8 Joseph Lambot, België
9 Jef Hamal, België
10 Laurens de Groen
11 H. Cortis, 1e Limburger.
12 Pierre Cardeynaels, België
13 Kees Valentijn
14 John Braspennincx
15 F. Mosterd
16 Le Haen, Limburg.
17 Ernst Muller Limburg.
De premie van Wolf en Hertzdahl viel ten deel aan Kees Valentijn met 14 punten.
De premie van Wolf en Hertzdahl voor de beste Limburger was voor Lambrichs met 12 punten.

Valkenburg dat met zijn Grote KAWEEWEE prijs het wielerseizoen afsloot viel de eer te beurt het wielerseizoen op de weg 1936 op gelijke wijze te openen, want de Ronde van Valkenburg is de eerste, die onder de NWU bepalingen in Zuid-Limburg wordt verreden, dat was namelijk op Zaterdag, 2 Mei 1936. Een verslag van deze wielergebeurtenis is hier terug te vinden. 

Nagekomen krantenartikelen n.a.v. de 1e Ronde van Valkenburg:

Limburgsch dagblad 12 oktober 1935

Limburger Koerier 12 oktober 1935