5 oktober 1935

1935-10-05 1e Ronde van Valkenburg

In navolging van het succes van de eerste wielerwedstrijd voor beroepsrenners op Limburgse bodem zoals gehouden in 1934 te Eygelshoven (lees het verslag alhier) ontstond bij de Valkenburgse wielerclub “Vooruit” en het comité “Valkenburgs Belang” het voornemen ook in Valkenburg een criterium te organiseren. Het gemeentebestuur stond garant voor het financiële risico en de districtsconsul van de NWU, dhr. Moeskops gaf zijn goedkeuring voor het uitgestippelde 1700 meter lange parcours. De kleedgelegenheid voor de coureurs was gevestigd bij zwembadencomplex van Otermans

Ronde van Valkenburg 1935: Start en finish bij hotel Rozenhof, het huidige Chinees Indisch Restaurant China, foto © Jo Hendriks

Als men in een plaats voor het eerst, een ronde organiseert, kan het licht gebeuren, dat er aan de organisatie hapert. Bij het houden van een wedstrijd als deze komt zoveel kijken, dat de oppervlakkige toeschouwer er zich nauwelijks een denkbeeld van vormen kan. Valkenburgs Belang heeft echter op kranige wijze gewerkt, om de vele moeilijkheden te overwinnen en het is schitterend gelukt. Men heeft een terecht verdiend succes gehad. Tribunes waren gebouwd, men had voor een keurige afzetting gezorgd langs heel het parcours, een mergelmuur werd bij de destijds doodlopende Prins Bernhardlaan gedeeltelijk afgebroken om de renners doorgang te verlenen richting Koningswinkel alwaar de renners via het terrein van de Leeuw-bieren fabriek de finishstraat konden bereiken. Het stuk parcours vanaf die doorgang in de Prins Bernhardlaan naar de koningswinkel, langs de Geul en de zwembaden bestond uit een weiland waar voor de renners een met paaltjes afgerasterde met mergelgruis bestrooide weg was uitgezet. Een uitgebreide regelingscommissie voorkwam iedere ongerechtigheid. Deze en nog vele andere omstandigheden werkten samen  dat achtduizend bezoekers tevreden over het sportief gebeuren ’s avonds terugkeerden. Daar kwam nog bij dat het weer dat zich aanvankelijk nogal dreigend liet aanzien, echter rond het middaguur veel beter werd zodat menigeen die misschien niet van plan was naar Valkenburg te gaan, misschien op het laatste moment er toch nog toe is overgegaan. En men zal er geen spijt van gehad hebben….

Het 1700 meter lange parcours 1e Ronde van Valkenburg 4 oktober 1935

Jammer was dat door het optreden van een of meer personen, het bijna mogelijk was geweest, dat de wedstrijd voor een belangrijk gedeelte zou worden gestoord. Op het weggedeelte achter het Pavillon, bij de Prins Bernhardlaan, had men namelijk de laffe streek uitgehaald door spijkertjes op de weg te strooien, om daardoor te bereiken, dat de renners zoveel mogelijk lekke banden zouden krijgen en om deze reden de strijd zouden moeten staken. Gelukkig is het zover niet gekomen, omdat veldwachters, commissieleden en personen uit het publiek het bijtijds merkten en ervoor konden zorgen, dat de spijkers zo veel mogelijk van de weg werden verwijderd. Het verloop van de wedstrijd werd hierdoor gelukkig niet verstoord.

De wedstrijd voor de profs was een zeer zware strijd en daar het parcours vooral op dit ene gedeelte zeer lastig te berijden is, werd er toch een schitterende tijd gemaakt. Er werd met ’n gemiddelde van 37.5 km gereden. Een woord van lof komt hier zeker toe aan de jonge Valentijn, die langen tijd alleen heeft gestreden doch tenslotte bezweek. Ook Kees Pellenaars kan op een schitterende koers terugzien, doch had te veel van zijn krachten geëist door telkens bij te spurten om in de eind spurt nog te kunnen winnen. De Belgen hebben ook ditmaal weer met de nodige tactiek gereden en wierpen zich pas op het laatste nippertje met volle kracht in den strijd. Een woord van hulde aan Lambrichs, die op het laatste door een val uit de strijd raakte, is hier zeer zeker op zijn plaats want gedurende heel den wedstrijd bleef hij bij de leidende groep. Ook Joep Clignet en Ramaekers kwamen door valpartijtjes achter, zo ook Muller. Ook Kortis reed een goede wedstrijd en eindigde als eerste Limburger. Valkenburg Omhoog heeft met deze ronde wel het nodige succes gehad.

Limburger koerier 4 oktober 1935

Voorbeschouwing Limburgs dagblad vrijdag 4 oktober 1935

Wie wint de ronde van Valkenburg?

Morgen wordt de Ronde van Valkenburg gehouden. Het comité dat met de organisatie hiervan is belast, heeft de zaken keurig voor elkaar gekregen, ’n Groot aantal prijzen zijn verzameld maar wat de sportliefhebbers meer zegt, is dat een veld van puike renners bij elkaar is gebracht. Om 12 uur starten de Nieuwelingen. Hieronder schuilen uitstekende krachten, die voor een spannende strijd kunnen zorgen. Om 1 uur starten de Amateurs waaronder zich verschillende renners van naam bevinden, die elkaar heftig de zegepalm zullen betwisten. Eerstens de Nederlandse kampioen op de weg 1935, Hein Jansen te Breda. Als men kampioen van Nederland is, moet men ook wat in de benen en spieren hebben. Nietwaar, Jansen? Maar Jansen moet er in Valkenburg ook niet te licht over gaan denken, want naast “de Rode Duivel” die Frans Reijnaerts heet, zal hij ook moeten afrekenen met den Maastrichtenaar Sijen, die in België woont en met Guill. Hermans van Banholt, eveneens een amateur, die in België in de kermiskoersen zijn leerschool heeft doorlopen. En Hermans zou morgen ook zo graag winnen en hij heeft veel voor door zijn rijden in België, evenals Sijen. Doch daar zijn er nog meer. Zou Juulke Beckers niets gelegen liggen aan een overwinning? De kampioen van Limburg op de baan 1935 (lange afstand) kan ook op den weg rijden en heeft hier reeds meermalen blijk van gegeven. En de sterke Martinussen van Gulpen, mogen we die door de zeef laten vallen? Bij lange niet! Roermond is sterk vertegenwoordigd door Lammertz, Schemen, Gommans (Reuver) en Motké. En uit het naburige Sibbe komt Jeufke Hendriks om de ronde te betwisten. Dat is er eentje, ja, om zo onopgemerkt als het spel in vollen gang is, er tussen uit te muizen en om doodeenvoudig als eerste over de eindstreep te bollen. Maar zulks zal in Valkenburg moeilijk gaan, omdat er vele goeden tussen zitten, die hun ogen den kost geven. De renners uit onze omgeving hebben natuurlijk wat voor op die van Roermond en daarom zullen we ook uit de „Zuidelijken” de overwinnaar moeten gaan zoeken. Maar bij de Zuidelijken mogen we kampioen Jansen niet uitsluiten. Vooruit dan Jansen, Sijen, Hermans Beckers, Martinussen, Lemmens (Gulpen), Hendriks en Frans Reijnaerts, in volle macht naar de eindstreep. Dan vrezen we dat Lemmens wat licht zal zijn en we de overwinnaar moeten zoeken tussen Jansen, Sijen, Hermans, Beckers, Martinussen, Hendriks en Frans Beijnaerts. Met dergelijke concurrentie moeten we Frans Reijnaerts laten vallen, ofschoon hij op training goed is, doch training is nog geen wedstrijd om de zege te bemachtigen.

Als Hubert Sijen mee start, we zagen hem o.a. rijden in Hoensbroek, dan vermoeden we dat zelfs onze Nederlandse kampioen het niet bij hem zal halen en dat zelfs een Hermans, Hendriks, Beckers en Martinussen voor hem moeten onderdoen. We sluiten dus met de amateurs met Sijen als vermoedelijke overwinnaar, doch met de overigen op de ereplaatsen. Aan hen om te bewijzen, dat we ons in hen vergieten en dat Sijen, zij het maar met een banddikte, bij een hunner tekort komt. De race tussen profs en onafhankelijke die om 2.30 starten, zal ongetwijfeld de meeste interesse trekken, al was het alleen maar om het starten van Pijnenburg, die te Valkenburg wil tonen, dat hij ook op de weg tot goede prestaties in staat is. Het zal Jan niet gemakkelijk gemaakt worden. Wegrenners als Valentijn, v.d. Ruit, van Oers, Heeren, Braspennincx en in mindere mate wat Pellenaars zullen het moeilijk kunnen verkroppen, dat Pijnenburg hen op de weg de loef zal afsteken. Onze Limburgse jongens zullen natuurlijk alles in het werk stellen, de beste prijzen in Limburg te houden.

May Velraeds uit Waubach

Naast deze renners van buiten Limburg vinden we als Limburgse deelnemers: Muller, Velraeds, Vluggen, Klignet, Wagenaars, Willy en Jeu Vroomen, Vinders, Korlis, Gebroeders Vaessen, Kempeneers, Lambrichs, van Wunnick, Benzen. Pekel, Scholten, Kersten, Wollenberg, Le Haen, Martens, Bindels, Helders, Ramaekers, Pex, Van de Belgen, die aan den start verschijnen, zijn Mertens, Duerlo, Verhaegen en de gebr. Cardinaels de meest gevreesde. Als men uit de grote groep deelnemers herhaalde malen schift, en de kansen berekent, blijven tenslotte Marinus Valentijn, van der Ruit, de Groen, de jonge Braspennincx, Pellenaars, Willy Vroomen, Muller, Velraets, Ebeling, Duerloo, Mertens, Mathie Cardinaels, Verhagen, Gardier, Juul Schepers over, die het meest voor den eerste prijs in aanmerking komen. Wij blijven menen, dat de drie Limburgers in de laatste zifting nog niet er door vallen, want de flinke prijzen werken aanlokkelijk en ze zullen alles of niets spelen om in Valkenburg te winnen! En Muller èn Willy Vroomen zouden het zo graag, terwijl Velraets meer in stilte belust is op een zege. Toch moeten we hem laten vallen, en in het geweld van een hevige sprint — als er ten minste op het laatste niet uit elkander wordt getrokken en verspreid komt te liggen — zal ook een Ebeling het wel niet kunnen bolwerken.

Links Kees Pellenaars rechts Jeu Vroomen

Wat rest ons nu nog? Valentijn, van der Ruit, de Groen, de jonge Braspennincx, Pellenaars, Willy Vroomen, Muller, Duerloo, Mertens, Cardinaels en Verhagen, want Gardier en Scheepers zien we in het laatste geweld bezwijken.

Moeten we nu vier Belgen tot bij de allerlaatsten overhouden? Wegcijferen kunnen we ze niet, want als Louis Duerloo (de winnaar van de laatste Ronde van Vlaanderen) en Jan Mertens, om er twee te noemen, die we tot het allerlaatste houden, uit pure lichaamskracht de pedalen gaan martelen en weest er van verzekerd dat het gebeurt, want het zijn zoveel frankskes die flinke prijzen, dan voorzien we, dat onze jonge Braspenninx, Muller en ook Pellenaars, al was hij in 1934 wereldkampioen bij de amateurs en al is hij een geboren wegrenner, voor dat machtsgeweld moeten zwichten.

Jan Pijnenburg

Laurents de Groen, de man die aast op een plaats in de Ronde van Frankrijk, hij zal zich vastklampen, hij zal zich geven met alles wat in zijn Hollands lichaamsgestel aan macht en spieren aanwezig is, want de heren van de N.W.U. zullen hem in de gaten houden. Daarbij de wegkampioen Marinus Valentijn en de sluwe van der Ruit, die kost wat kost willen laten zien, dat met hen niet te spotten valt en Willy Vroomen zullen ons inziens den helse dans tot aan de eindstreep moeten doormaken. De Groen, Valentijn, van der Ruit, Willy Vroomen, Duerloo en Mertens in een flank aan flankgevecht voor de mooiste zege van het laatste weg-wielerfeest in Limburg! Dat zal begeestering brengen en als de duizenden aanwezigen zich dan niet sparen om Valentijn, van der Ruit en ook onze Limburger Willy Vroomen aan te moedigen en ook om de Groen die aanmoedigingen te geven die een renner vleugels geeft, met andere woorden, als we onze vier kleppers de Groen, Valentijn, van der Ruit en Willy Vroomen langs het parcours aanmoedigen, dan moeten we dan een Belgische zege voorspellen? Nee, als die vier meekomen in de eindsprint, weet gij wat we dan zullen zien, het zij gegeven dat Willy Vroomen tot het laatste toe fris blijft?

Links Marinus Valentijn (Nederlands kampioen 1935) en rechts de belg Jan Mertens

Dan zien we die kleine Limburger zijn lang gerekt lijf in de laatste meters zijn fiets naar voren werpen en dan… Willy zoudt ge het klaar spelen om uw geweldig sterke tegenstrevers, zij het dan ook maar met een banddikte achter je te houden? Als dat gebeurt, dan krijg je een ovatie, zoals je die nimmer op een zesdaagse gehad hebt! Maar als Valentijn en de Groen met van der Ruit eens samenpakken en dermate demarreren en als echte baanduivels zullen te werk gaan, zo, dat Willy en ook de twee Belgen hun wiel niet kunnen houden? Dan zien we onzen landskampioen Marinus Valentijn zegevieren en geheel alleen als eerste over den eindstreep suizen. Doch omgekeerd kunnen ook Duerloo en Mertens champavie spelen en er tussen uit suizen. We krijgen dan een kans voor een Belgische overwinning, doch ook twee kansen, namelijk een voor een buiten-Limburgse overwinning, Valentijn, de Groen of van der Ruit en één voor een- Limburgse eindsprintoverwinning met Willy Vroomen. Wat zal het worden? We hopen, dat het Valentijn of Vroomen zal zijn, doch mocht het een Belg worden en dan houden we op Mertens, dan zal hij even uitbundig worden toegejuicht alsof het een was uit onze eigen streek. Sport moet immers geen grenzen kennen.

DEELNEMERS PROFS EN ONAFHANKELIJKEN. (Over 60 ronden).

Nederlanders: Jan Quax, Koumans, Mariens, Le Haen, L. de Groen, Ger. Bindels, Jos. Pex, H. Helders, C. Wollenberg, Piet Kersten, P. Ramakers, W. Scholten, R. Pekel, W. Renzen, P. van Wunnick, J. Clignet, J. Lambrichs, K. Kempeneers, H. Kortis, J. Vinders, Karel Vaessen, Am. Vaessen, H. Wagenaar, P. Vluggen, Math. Velraeds, Mathieu Vroomen, Willy Vroomen, E. Muller, J. Braspenninx, K. Valentijn. F. Mosterd, J. Pijnenburg, Kees Pellenaars, Cees Heeren, A. Braspennincx, Thijs van Oers, G. v. d. Buit, M. Valentijn.

Buitenlanders: Leon Donnay, Jos. Hamal, P. Cardeynaels, K. Verpoorten, Jules Schepers, Jos. Lambet, M. Cardeynaels, Karel Verhaegen, Frans Gardier, Louis Duerloo, Pol Mertens, A. Ebeling.

Amateurs (over 25 ronden)

P. Bovendeaard Sittard; H. Sijen Maastricht; L. Motke Roermond; F. Schipper Bingelrade; J. Hendriks Tilburg; Ch. Kropma Nijmegen; W. Kleyne Nijmegen; H. Peters Eindhoven; Jos. Hendriks Sibbe; J. Schemen Roermond; J. Kloth Kerkrade; Frans Reynaerts Valkenburg; J. L. Stevelmans Lutterade; N. de Vries Simpelveld; P. L. Gommans Reuver; Chris v. Dooren Maastricht; Mart. Mulders Schaesberg; W. van Ommeren Amby; H. Eykenboom Rothem-Meerssen; N. Slangen Maastricht; J. Gulikers Maastricht; H. Ramakers Klimmen; J. Geilenkirchen Spekholzerheide; J. Meyer Chèvremont; A. Volkers Maastricht; Math. Diriks Maastricht; N. de Witte Brunssum; H. J. Luthjens Schaesberg; Guill. Hermans Banholt; W. Lemmens Gulpen; H. Jansen Breda; H. Martinussen Gulpen; Fr. Lammerts Roermond; M. Lebon Maastricht; M. Wolfhagen Brunssum; Jules Beckers Heer.

Nieuwelingen (over 15 ronden).

Pijnenburg, Tilburg; Ch. Hofman, Roermond; N. Ploum, Chèvremont; R. Scheepers, Stein; .Oosterbosch, Schinveld; Hub. Steijns, Maastricht; H. Knarren, Vaals; W. Smeets, Heer; J. Kurent, Neerbeek; H. v.d. Berg, Berg a.d. Maas; Theo Kicken, Heerlen; J. Nacken, Kerkrade; H. van Loo Gulpen; J. Banken Ubach over Worms; A. Jansen Nieuwenhagen; J. Kohlen, Heerlen; N. Bogaert, Maastricht; N. J. Janssen, Waubach; H. Vossen, Heerlen; P. Willems, Maastricht; W. Plum, Kerkrade; F. Mulders, Schaesberg;- J. Scheeren, Terwinselen; J. Penders, Geleen; .1. Quaedvlieg, Heerlen; J. Hilgers, Rumpen; H. Dortans, Heerlerheide; Nico Jansen, Maastricht; Victor Reynaerts, Valkenburg; E. M. Vliegen, Hoensbroek; J. v.d. Gard, Nieuwenhagen; A. J. Janssen, Kerkrade.

 

Wedstrijdverslag Limburgsch dagblad  7-10-1935

De eerste plaats wederom van een Belg

Scheepers wint bij de profs de eerste Ronde van Valkenburg

Van Loo en Sijen winnen resp. bij nieuwelingen en amateurs

De Ronde van Valkenburg is een sportfestijn geworden voor lekkerbekken: een voortreffelijke organisatie (de grondslag voor het welslagen!), een prachtig herfstzonnetje, „kampf-freudige” renners en een geestdriftig en talrijk publiek!

Om met het laatste het eerste te beginnen. De mensenmassa, die zich tegen twaalf uur Valkenburgwaarts bewoog, groeide in den loop van de middag aan tot een kleine volksverhuizing. Officiële gegevens zijn ons nog niet bekend, maar volgens een zeer bevoegde autoriteit waren minstens 8000 toeschouwers aanwezig, terwijl andere niet minder deskundige schatters dachten dat de 10.000 wel zou bereikt zijn. Hoe het ook zij, Valkenburg’s inwonertal was drie- tot viermaal vergroot en deze „annexatie” was duidelijk merkbaar: overal was het druk. Het was druk langs het hele parcours, dat dank zij de medewerking van de zeer talrijke politie, keurig was afgezet; het was druk op de tribunes bij begin- en eindstreep, waar onder vrolijk wapperende vlaggen ruim duizend mensen hadden plaats gevonden, en na de ronde was het nog druk in de vele laaf- en lesgelegenheden, waar de resultaten aan een diepgaande bespreking werden onderworpen. Het fraaie herfstzonnetje, dat in het Geuldal een blijde en prettige sfeer schiep, heeft haar zeer gewaardeerde medewerking eveneens ten volle gegeven. De mensen lagen rustig in het gras, als ware het midzomer, en genoten van het sportieve gebeuren, waarbij ze dan nog een zonnebad als extra-premie verdienden. Om het feest beter te overzien, waren enige toekomstige aspirant-renners in een appelboom gekropen, waar ze door den sterken arm werden verwijderd, terwijl andere verwoede supporters fakirsneigingen vertoonden door op een met glas bestrooiden muur te klimmen. De spanning bleek zo groot, dat deze geestdriftelingen dit eerst bemerkten, toen de races waren afgelopen, zeer tot nadeel van hun zitvlak, dat lichtelijk beschadigd was.

Over de organisatie was men algemeen vol lof. De scherpe kantjes van de bochten zullen bij een herhaling van deze ronde worden afgevijld, zodat het Roode Kruis afdeling Valkenburg, geassisteerd door de voortreffelijke transport  colonne van de afd. Heerlen, veel minder, hulp behoeven te verlenen. Een paar valpartijtjes met min-ernstige blessures schijnen een der onvermijdelijke kanten van het rennersberoep te zijn. Maar de stemming rond de Ronde was zeer vergenoegd.

De nieuwelingen starten.

Om 12.15 uur wordt door de voorzitter van Valkenburgs Belang het startschot gelost en stormen 32 nieuwelingen de baan op om het circuit, dat 1650 meter lang is, 15 keren af te trappen.De eerste ronde wordt geleid door A. Jansen, Kerkrade, die de premie binnenpalmt voor Reinarts en de hele groep is intact.In de tweede ronde is het Banken die als eerste de meet passeert voor Oosterbosch, doch de hele groep blijft bij elkaar.In de derde ronde geeft Kicken wegens een val op, Boogaert is achter geraakt en Kohlen leidt de groep. In de volgende ronde komt Nico Jansen aan het hoofd van de groep voorbij en is Nacken door een val achter geraakt.In de vijfde ronde krijgen we de eerste sprint voor de Wolf & Hertzdahl premie, bestaande uit een prachtige gabardinejas, en het is v. Loo die als eerste passeert voor Penders en Vossen.In de zesde ronde komen Hilgers, A. Jansen en W. Plum met enkele meters voorsprong op de groep voorbij, maar in de volgende ronde is weer alles hersteld. Smeets geeft op wegens vallen.Vossen heeft in de 8ste ronde kettingdefect en staakt den strijd evenals Dortants.In de 10e ronde weet van Loo een kleine voorsprong te nemen en begint de groep zich iets te scheiden, v. Loo weet zijn voorsprong te vergroten tot 80 meter. Het peloton wordt in enkele groepen verdeeld, waarbij Penders, v. d. Berg en Hoffman, alsmede de jonge Pijnenburg zich onderscheiden. Er wordt op de vluchter geweldig jacht gemaakt, maar deze blijft flink doorzetten en weet zijn voorsprong te behouden.

De uitslag van de Nieuwelingen luidde:

 1. Harry van Loo, Gulpen, in 40 min. 25 sec.
 2. Charles Hofman, Roermond, op 20 sec.
 3. A. Pijnenburg, Tilburg.
 4. Kohlen, Heerlen.
 5. Victor Reijnaerts, Valkenburg.
 6. Oosterbosch, Schinveld.
 7. P. Willems, Maastricht.
 8. W. Plum, Kerkrade.
 9. N. Jansen, Waubach.
 10. Nico Jansen, Maastricht.
 11. A. Jansen, Kerkrade.
 12. Penders, Geleen.
 13. A. Jansen, Nieuwenhagen.
 14. J. Hilgers, Rumpen.
  De premie van Wolf & Hertzdahl werd gewonnen door H. v. Loo met 15 punten.

De amateurs starten.

Om 1.15 uur lost Pijnenburg het startschot voor 33 amateurs, die 25 ronden moeten doen. De eerste ronde wordt geleid door den Ned. kampioen H. Jansen, die met enkele meters voorsprong de finish passeert en de ronde aflegt in 2 min. 27 sec, hetgeen de kortste tijd is die er gemaakt is. Hij wordt gevolgd door Peters en Geilenkirchen, waarna de hele groep. Reeds in de 2e ronde raken enkele renners achter. In de 4e ronde krijgen we de eerste Wolf & Hertzdahlspurt, die gewonnen wordt door Ramaekers, die enkele meters voor Sijen en Hermans passeert. Reynaerts volgt op 1.30 min. Beckers geeft in de 6e ronde wegens val de strijd op. De tweede W. & H.-spurt is voor Kleijne, gevolgd door Wolfhagen en Sijen. De groep blijft goed gesloten. Reynaerts en Lebon geven op. Even later laten Eykenboom en Motke het ook staan.

1e Ronde van Valkenburg 1935: Doorkomst van de amateurs bij hotel Continental in de Emmalaan de renners nemen aanstonds de bocht richting Prins Bernhardlaan. Foto © Jo Hendriks

In de 13e ronde krijgen we weer de W. & H.-spurt, die het volgende resultaat geeft: Geilenkirchen, Meyer en Sijen. De Witte volgt op groten afstand en geeft op, evenals Luttjens, die bandenpech heeft. Wolfhagen raakt een ronde achter en komt in de 17e ronde als eerste over de meet.  In de 19e ronde krijgen we de W. &. H.-spurt, welke door Sijen gewonnen wordt voor Stevelmans en Gommans. Sijen heeft een kleine voor sprong op de groep, die in twee delen is getrokken en behoud deze enkele ronden. In de 22ste ronde is hij weer bij het peloton, dat door Kleijne geleid wordt. Hermans, Banholt, die in de 17e ronde door pech is achtergeraakt, zet moedig voort en heeft reeds een flink gedeelte van zijn achterstand ingelopen. Martinussen geeft de strijd op.

De amateurs tijdens de 1e Ronde van Valkenburg 1935: De bocht Emmalaan- Prins Bernhardlaan, foto © Jo Hendriks

In de 23ste ronde gaat Sijen er weer vandoor en passeert in de 24ste ronde met enige voorsprong op de groep, welke door Jansen geleid wordt. Hermans komt goed opzetten en is reeds over groep 2 op de eerste groep gekomen en werkt zich verder naar voren. Sijen laat zich nu niet meer inlopen en zet flink door.

Maastrichtenaar Sjaak Sijen was de eerste die bij de amateurs de finish passeerde

De uitslag van de Amateurs luidde:

 1. Hubert Sijen Maastricht, tijd 1 uur 6 min. 10 sec.
 2. Piet Gommans, Reuver.
 3. Giel Hermans, Banholt.
 4. Hein Jansen, Breda.
 5. M. Dirix, Maastricht.
 6. Slangen, Maastricht.
 7. Kleijne, Nijmegen.
 8. Geilenkirchen, Spekholzerheide.
 9. Kropma, Nijmegen.
 10. Peters, Eindhoven.
 11. Stevelmans, Lutterade.
 12. Volkers, Maastricht.
 13. Meyer, Chèvremont.
 14. J. Kloth, Kerkrade.
 15. Bovendeaard, Sittard.
 16. Gulikers, Maastricht.
 17. Lammerts, Roermond.
 18. Ramaekers, Klimmen.
  De gabardinejas van Wolf & Herlzdal is voor Sijen met 20 punten.

Een woord van lof voor Sijen die prachtig wist te winnen. Ook voor Hermans, Banholt die zijn achterstand op schitterende wijze wist op te halen en nog als 3e wist te eindigen.

Om den Grooten Prijs van Valkenburg, snapshot 100 km strijd der beroepsrijders

De profs en onafhankelijken aan het werk.

Om 3.30 uur wordt door Burgemeester Hens het startschot gelost voor de Profs, en Onafhankelijken en stormen een 50-tal rijders het parcours op, er dienen 60 ronden afgelegd te worden. We vrezen het ergste voor de eerste scherpe bocht in de Plenkert, de bontgekleurde massa glijdt op werkelijk bewonderenswaardige wijze naar beneden.

Burgemeester Hens geeft het startschot bij de start van de beroepsrenners, de renners zijn vertrokken voor de koers over 100 km

De eerste ronde wordt afgelegd in 2 min. 31 sec. en ’t is de kleine Vroomen die met Valentijn en Pellenaars de leiding heeft. Alles is intact en Hermans met Martens sluiten de lange sliert. In de 3e ronde komt Koumans geheel alleen voorbij terwijl de groep op korten afstond volgt. Bindels is iets achter geraakt. Ook de volgende ronde komt Coumans alleen voorbij gesneld en heeft zijn voorsprong vergroot. De groep wordt geleid door Le Haen en Kees Valentijn. Ebeling heeft pech gehad en volgt een tijdje later evenals Bindels.

De bocht van de Plenkert naar de Emmalaan

Koumans die met 10 sec. voorsprong aan de kop lag krijgt dan pedaalbreuk en raakt enkele ronde achter. De premie van ƒ 10 door Burg. Hens geschonken weet Velraeds te winnen. In de 6e ronde komt de Wolf & Hertzdahl spurt welke door M. Valentijn gewonnen wordt voor K. Verhagen en J. Scheepers. Enex raakt ook achter. Helders geeft wegens valpartij op. Dit is geen wonder want er gebeuren ontzettend veel valpartijen in het geïmproviseerde gedeelte waar men door de weiden rijdt.

Bij de doodlopende Prins Bernhardlaan is een stuk mergelmuur afgebroken alwaar de renners hun weg vervolgen door een stuk grasland

De gebroeders Vroomen zijn achter geraakt. Mathieu Vroomen blijft enkele malen achter en maakt dan gangmakersdiensten voor zijn broer Willy, hetgeen we heel normaal vinden doch de jury staat dit niet toe en doet Mathieu Vroomen uit de koers verwijderen. Willy die een ronde achter raakte geeft de strijd dan ook op. Bindels, v. Wurmst, Quax en Ebeling zijn ook reeds een ronde achter, van Oers komt enkele malen met 50 tot 60 meter voorsprong alleen voorbij doch krijgt dan kettingdefect. Daarna is het Mosterd die een 6-tal ronden lang de leiding heeft. In 1 uur zijn afgelegd 36 km 800 meter. Jan Pijnenburg, die geruime tijd in de groep zat raakt achter. Weliswaar haalt hij van zijn achterstand flink op, doch geeft in de 28e ronde de strijd op.

De renners rijden richting het Zwembadencomplex van Otermans (bouwjaar 1932) door de weide.

De oude Cees Heeren komt dan enkele malen als eerste voorbij. Jan Lambrichs weet zich bij de W. en H. sprints enkele malen flink te onderscheiden en leidt voor deze premie met de meeste punten. Van Oers en Martens staken de strijd. Door een valpartij welke een 10-tal rijders betrekt geven ook Vinders en Rensen de strijd op. Ook Jan Pisters geeft dan op. Kees Pellenaars heeft machinedefect en verwisselt van rijwiel, doch weet te vervolgen en zelfs enkele malen als eerste te passeren. Kees Valentijn komt dan zijn neus aan het venster steken en gaat er op ’n gegeven moment vandoor en weet alleen de leiding te nemen.

Nabij de zwembaden van Otermans, waar in 1935 nog geen toegangsweg vanuit het centrum van Valkenburg is aangelegd

Vanaf de 40ste ronde zit de jonge Kees Valentijn alleen, Pellenaars heeft nogmaals defect en komt met flinke achterstand voorbij, doch zet de strijd moedig voort. In 2 uur zijn 73.600 km afgelegd. In de 46e ronde wordt Valentijn ingelopen door Hamal en Ramaekers die door een val een ronde achter is geraakt. Nog steeds is de groep gescheiden van de vluchters en het is Cees Heeren die met Mostard de leiding heeft. Het talrijke publiek dat we op minstens 10.000 schatten, ziet een Hollandse overwinning tegemoet daar Kees Valentijn moedig voort zet. In de groep weten ook Kortis en Muller zich te onderscheiden.

De renners rijden bij de Koningswinkel over de brug het terrein van de bierbrouwerij op, door de grote poort van de brouwerij aan de Plenkert rijden de renners richting finish

Intussen is het Pellenaars gelukt om de groep weer in te lopen, welke krachtsinspanning luid wordt toegejuicht. De jury besluit om de renners, die een of meerdere ronden achter zijn uit de strijd te nemen. In de 54e ronde komen Hamal, Le Haan, Kersten, K. Valentijn, M. Valentijn en Pellenaars alleen voorbij, even later gevolgd door groep 2, terwijl iets later groep 3 passeert. In de 57e ronde is de stand: Gardier en Hamal gevolgd door Heesen en Pellenaars; op 40 meter volgen M. Cardeynaels, Duerloo, Donnay, Marinus Valentijn en Kees Valentijn met de groep Mosterd en J. Braspennincx met Muller en Le Haan volgen op korte afstand.

Rugnummer 45 wisselt van fiets nabij de bierbrouwerij

In de 58e ronde is het Gardier die leidt met Heesen, M. Valentijn, Pellenaars en Donnay, zodat we 3 Nederlanders en 2 Belgen bij elkaar hebben zitten en dus een Hollandse zege niet is uitgesloten. De groep, getrokken door de Belgen K. Verhaegen en Jules Scheepers volgt op 60 meter en zet flink na en weten bij de leiders te komen, zodat in de 59e ronde de hele groep bij elkander ligt, die samen de laatste ronde inzetten. De Belgen beginnen zich naar voren te werken en nemen de leiding.

De laatste meters van de koers voor de profs, de belg Scheepers wint voor zijn landgenoten Duerloo en Cardinaels

Het wordt een geweldige strijd waarbij Marinus Valentijn en Kees Pellenaars er nog alles opzetten, doch de Belgen zijn onweerstaanbaar en stormen met 3 man tegelijk over de streep, waarbij zich Jules Scheepers de snelste toonde en zich voor Louis Duerloo ( winnaar van de Ronde van Vlaanderen 1935) en Matje Cardinaals wist te plaatsen, direct gevolgd door Marinus Valentijn en Kees Pellenaars.

De winnaar bij de profs: Jules Scheepers

De uitslag van de Amateurs luidde:

1 Jules Scheepers, België in 2 u. 37 m. 59 s.
2 Louis Duerloo, België
3 Mathieu Cardeynaels, België
4 Marinus Valentijn
5 Kees Pellenaars
6 K. Verhaegen, België
7 Cees Heeren
8 Joseph Lambot, België
9 Jef Hamal, België
10 Laurens de Groen
11 H. Cortis, 1e Limburger.
12 Pierre Cardeynaels, België
13 Kees Valentijn
14 John Braspennincx
15 F. Mosterd
16 Le Haen, Limburg.
17 Ernst Muller Limburg.
De premie van Wolf en Hertzdahl viel ten deel aan Kees Valentijn met 14 punten.
De premie van Wolf en Hertzdahl voor de beste Limburger was voor Lambrichs met 12 punten.

Valkenburg dat met zijn Grote KAWEEWEE prijs het wielerseizoen afsloot viel de eer te beurt het wielerseizoen op de weg 1936 op gelijke wijze te openen, want de Ronde van Valkenburg is de eerste, die onder de NWU bepalingen in Zuid-Limburg wordt verreden, dat was namelijk op Zaterdag, 2 Mei 1936. Een verslag van deze wielergebeurtenis is hier terug te vinden. 

Nagekomen krantenartikelen n.a.v. de 1e Ronde van Valkenburg:

Limburgsch dagblad 12 oktober 1935
Limburger Koerier 12 oktober 1935

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.