1900-09-15 Grand Prix Bol d’Or Paris: Mathieu Cordang

15 september 1900
De Groote Prijs Bol d’Or te Parijs

Mathieu Cordang heeft den 24 uurs wedstrijd gewonnen
Laatste nieuws: Harrie Meyers stopt !

De in sportkringen terecht geestdriftig ontvangen overwinning van de Maastrichtenaar Harrie Meyers in het korte afstand nummer om de hoofdprijs der “wereldtentoonstelling” te Parijs is drie dagen later gevolgd door een tweede overwinning in het lange afstandsnummer, welke direct weer onze nationale trots aangaat. Men moge dan al zeggen, ”het is maar sport” toch zullen er weinigen zijn die niet met een stil genoegen vernemen dat de 2 Nederlandse, Limburgse, jongens, meedingend aan de internationaalste aller internationale wedstrijden, die wellicht ooit op sportgebied werden geleverd zich elk in een van beide hoofdnummers op de eerste plaats hebben gesteld. Voorlopig staat ons land voor 1900 reeds aan de spits van een wereld-wielersport en dat is al iets!  We zijn Zaterdagavond in Parijs, op de baan naast de tentoonstelling der automobielen en rijwielen. Het is 6 uur in de avond. De grote wedstrijd om den Bol d’or zal zo aanstonds beginnen.

L’Auto-vélo 15 mai 1897: journal comique & illustré / rédacteur en chef Mascabille

In een bocht van de baan zit Mathieu Cordang. Hij heeft zich het gehele jaar van deelneming aan wedstrijden onthouden, alleen met grote doel in het oog houdend en daarvoor ook steeds ijverig trainerend. Hoe dichter de dag van den Bol d’Or naakte hoe meer werk hij van zijn training maakt.

Les sports à l’ Exposition, le Meeting Cycliste, Bol d’Or, 15 septembre 1900;

Van uit Maastricht ondernam hij dagelijks tochtjes van een paar honderd km en zijn vrienden beweren, dat hij sneller en taaier is dan ooit. Cordang heeft achteruit-gebouwde tandems te zijner beschikking, bemand met de beste Hollandse equipiers. Tot zijn gangmakers behoren: Jan Mulder, van der Tuijn, Diehle, Schmidt, van der Knoop, Willem Mulder, Viruly en Durenkamp.


Er zijn 4 speciale machines gebouwd van een Duits rijwielmerk, de “Niederrheinische Fahrradwerke Fabrik” te Kempen, zijn sponsor, twee van deze hebben een gearing van 104, beide andere van 112 inches.

De gangmaking wordt geleid door de bekende heer Diehle. Cordang is verreweg favoriet bij het publiek. Bij mij volstrekt niet, omdat zijne gangmaking niet kon opwegen tegen die van Walters en Huret, zelfs niet bij die van Rohl en Garin. Hij wilde per se niet starten. Alle moeite is in het werk gesteld om andere tandems te engageren. Het lukte niet. Natuurlijk was er geen denken aan, toe te geven aan zijn wil. Hij moest starten. Op zijn uitdrukkelijk verlangen heeft Chevallier voor zijn keuken zorg gedragen.

Chevalier, zijn trainer, masseert hem. Cordang is opgewekt, vol ernstige moed. Kort daarna is het voor de rijders tijd om zich naar den afrit te begeven. Eer allen gereed zijn en een fotograaf in de reeds vallende schemering een kiekje genomen heeft is het reeds een kwartier over den bepaalde tijd en mijn chronometer wijst kwart over zes als het startschot valt. In het geheel zijn 12 renners voor den Bol d’Or ingeschreven, te weten Cordang (Nederland), Walters (Engeland), Foureaux (Frankrijk), Oliver (Frankrijk), Garin (Frankrijk), Chevalier (Frankrijk), Huret (Frankrijk), Muller (Italië) Frederick (Zwitserland), Robl (Duitschland). Fischer, Ariès en Alleaume ontbreken op het appèl..

De laatste minuut voor aanvang van de 14uurs race met gangmaking. Les sports à l’ Exposition, le Meeting Cycliste, Bol d’Or, 15 septembre 1900

Het eerste pistoolschot valt, Walter vliegt voort, direct achterna gezet door Huret en Cordang; hun motortandemtweewielers vangen hen op en voort gaat ’t in woeste vaart.

Walter zet door, na korte tijd is hij zijn mededingers al een baan voor. Hij rijdt de kilometer in 60-65 seconden. Cordang doet ’t op zijn dode gemak. Hij schijnt niets geen haast te willen maken, werkt zich na drie kwartier een paar ronden achter.

In het eerst uur:
1. Walters 55KM 125M
2. Huret op 2 ronden
3. Robl op 9 ronden
4. Garin op 13 ronden
5. Fréderick op 13 ronden
6. Foureau op 13 ronden
7. Muller op 18 ronden
8. Cordang op 28 ronden
9. Chevalier op 30 ronden
10. Olivier op 40 ronden

Na ongeveer 1 uur te hebben gereden had ik mij even van het middenterrein verwijderd. Toen ik terugkwam zocht ik tevergeefs naar Cordang. Meneer was afgestapt en naar zijn box gegaan om zich aan te kleden! Ik er natuurlijk direct heen, pakte ‘m beet, trok hem ’t middenterrein op, plakte ‘m op z’n kar, gaf ’t sein aan een der gangmakers om eveneens op te stappen en toen trok Cordang, onder donderend applaus, er van door. De tandems liepen echter niet zo hard als die van Walters, maar toch peddelde hij er hardnekkig achter, evenwel steeds nog in de overtuiging, dat hij het zó tegen den Engelsman niet houden kon. Het is nu 7 uur en ’t wordt donker. De petroleumverlichting werpt spookachtige schijnsels op de door woeste kreten opgehitste renners. ’t Weer is prachtig.
In het tweede uur:
1. Walters 106 KM. 105 M.
2. Huret op 11 ronden, 100 KM. 600 M
3. Robl op 13 ronden, 99 KM. 500 M
4. Fréderick op 21 ronden, 96 KM. 150 M
5. Garin op 22 ronden, 95 KM. 150 M
6. Foureau op 23 ronden
7. Cordang op 37 ronden
8. Muller op 39 ronden
9. Chevallier op 64 ronden
10. Olivier op 78 ronden

In het derde uur:
1. Walters 150 KM. 560 M.
2. Huret op 13 ronden, 145 KM. 600 M
3. Robl op 16 ronden, 143 KM. 560 M
4. Garin op 20 ronden, 141 KM
5. Fréderick op 24 ronden, 139 KM. 560 M
6. Foureau op 27 ronden, 138 KM. 500 M
7. Cordang op 39 ronden, 132 KM. 560 M
8. Muller op 57 ronden, 123 KM. 500 M
9. Chevallier op 93 ronden, 104 KM. 500 M
10. Olivier op 106 ronden, 101 KM. 260 M

Het zeer talrijke publiek juichte vooral voor Walter. Hij sloeg toen zijn eigen record, dat op 196 KM. 666 M. stond.

In het vierde uur:
1. Walters 210 KM. en 18 M. (wereldrecord)
2. Robl op 28 ronden, 186 KM
3. Garin op 32 ronden, 184 KM
4. Fréderick op 37 ronden, 181 KM
5. Cordang op 41 ronden, 179 KM
6. Huret op 43 ronden, 177 KM
7. Foureau op 44 ronden, 177 KM
8. Muller op 85 ronden, 166 KM
9. Chevallier op 119 ronden,
10. Olivier op 136 ronden,

Huret heeft malheur: zijn begeleidende motor vliegt in brand, aan blussen valt niet te denken, temeer nog daar een paar onverstandigen door water het hunne bijdragen om het petroleum zich nog meer te doen verspreiden. De machine die Huret voor deze gelegenheid speciaal had laten maken kostte 6000 francs, hij was geheel ontredderd. Huret die sterk favoriet was, had al zeer weinig geluk, daar in het eerste uur ook al een achterband van zijn rijwiel sprong..


Huret was kapot en verzekerde, nooit ofte nimmer meer te zullen rijden, gaf den strijd op. De gangmakers kwamen naar mij toe, en boden nu aan om Cordang te pacen. Wat te doen in zo’n kritiek geval ? Natuurlijk “top”: de affaire was beklonken en Cordang keek als werd hij door den bliksem getroffen, toen hij den motortriplet van Huret achter zich hoorde om hem kond te doen, dat deze, plus twee prachtige tandems, ter zijner beschikking was. Dat was naar zijn zin! Het gaf hem moed om alsnu “met versnelden pas” er tussen uit te trekken. Walters liep ondertussen maar geregeld in snel tempo door en uur voor uur werd aangekondigd, dat hij steeds meer en meer op Cordang uitliep. Deze had evenwel niet de minste vrees voor Walters, wel wetende wat er na het 12e of zeker na het 18e uur gebeuren zou. Niet alleen dat Cordang weet, dat hij op het laatst verreweg in de beste conditie is, maar ook, omdat elk sportman kon zien, dat Walters aan zijne wilskracht het te wijten had, dat hij zich op ’t laatst geheel uitgeput zou gevoelen. Cordang krijgt dus gangmakende tandems van Huret ter beschikking en zet nu voor het eerst door. Kolossaal loopt hij in, telkens als hij Walter inhaalt en voorbij trapt dondert ’t van het gejuich.

In het vijfde uur:
1. Walters 248 KM. 455 M. (vroeger record van Walter was 246 km. 300 m.)
2. Robl op 37 ronden, 230 KM
3. Cordang op 46 ronden, 225 KM., 455 M
4. Garin op 53 ronden, 222 KM. 400 M
5. Fréderick op 53 ronden, 222 KM. 300 M
6. Foureau op 72 ronden, 212 KM. 455 M
7. Muller op 109 ronden 194, KM. 300 M
8. Chevallier op 138 ronden, 178 KM. 300 M
9. Olivier op 166 ronden

Om één uur (7e uur) is de stand :
1. Walters 296 KM. 300 M.,
2. Robl 275 KM. 800 M.,
3. Cordang 266 KM. 800 M.,
4. Fréderick 264 KM. 300 M.,
5. Garin 256KM. 300 M.,
6. Foureau 250 KM.,
7. Muller 223 KM.
8. Chevallier 223 KM.,
9. Olivier 196 KM. 300 M.


Een beetje na het zesde uur valt de Hollandsche gangmaking, die Rohl aanzette. Een der gangmakers is vrij ernstig gewond.

In het zevende uur is de volgorde:
1. Walters 338 KM. 210 M.,
2. Robl 317 KM. 750 M.,
3. Fréderick 303 KM. 710 M.,
4. Cordang 303 KM. 210 M.,
5. Garin 288 KM.,
6. Foureau 285 KM.,
7. Muller 255 KM., 710 M.
8. Chevalier is 84 KM. achter en Olivier 110 KM. achter.
Walters wordt toegejuicht.

In het achtste uur:
1. Walters 381 KM. 568 M.
2. Robl 356 KM.; Cordang 345 K M.;
3. Fréderick 339 KM.;
4. Garin 929 KM.;
5. Foureau 322 K.M. Alle anderen zijn ver achter.

Het negende uur,
1. Walters brengt zijn negen-uur record dat 420 K.M. 566 M. was op 428 K.M. 550 M.
2. Robl 396 K.M.;
3. Cordang 890 K.M.;
4. Garin 370 K.M.;
5. Fréderick 368 K.M.;
6. Foureau 322 K.M.

Zeker 2000 mensen hebben, voorzien van proviand. 24 uren achtereen naar de racers gekeken „Fanatieken” noemt men hen. Tegen 5 uur in den ochtend, toen ’t begon te schemeren, lagen de meesten hunner aan weerskanten van de leuning om de baan te slapen, op enkelen na, die de arme, afgetobde rijders maar gillend aanvuurden. In dat zeurig grijze licht, bij die verveling van de toeschouwers, werden de meeste rijders door onmacht bevangen. Dat eerste ochtenduur is het „klassieke uur van de onmacht” bij 24 uurs wedstrijden.
Alleen Walters, Robl en Cordang houden hun razende vaart vol.

Het dertiende uur:
1. Walters 600 KM. 50 M.;
2. Cordang 550 KM.;
3. Robl 533 KM.;
4. Garin 522 KM.;
5. Fréderick 508 KM.;
6. Foureau 492 KM.

Les sports à l’ Exposition, le Meeting Cycliste, Bol d’Or, 15 septembre 1900

Na 15 uur krijgt Cordang hevige spierkrampen. Hij stijgt af en gaat naar zijn kamertje, na een geweldige massage is hij weer geheel hersteld. Hij steekt met gymnastische passen de baan over en begint opnieuw. Het publiek brengt hem een ovatie.

In het achttiende uur is Walter Cordang nog meer dan 50 KM. voor. Na 18 uur schijnt de zon zo fel op de baan, dat de afgematte rijders slechts met moeite hun gangmakers volgen. Ook Cordang, die heus niet aan overgevoeligheid lijdt, geeft telkens tekens van te willen rusten. De tong hangt allen uit de mond. Walters laat zich bij elke ronde het hoofd natspuiten Bij Cordang gaat de moed er uit. Hij schijnt geen hoop meer te hebben op de eerste plaats.

Het achtiende uur:
1. Walters 794 KM. 50 M.;
2. Cordang 742 KM.;
3. Robl 700KM.;
4. Fréderick 691 KM.;
5. Garin 668 KM.;
6. Foureau 646 KM.

Er bleven toen slechts acht mededingers over.

Bij het twintigste uur is de stand:
1. Walters 829 KM. 900 M.;
2. Cordang 814 KM. 500 M.;
3. Robl 764 KM.;
4. Fréderick 757 KM. 500 M.;
de vier anderen ver achter.

Walter schijnt zeer vermoeid; Chevallier heeft het reeds lang opgegeven. Na het negentiende uur is Walter uitgeput. Hij lijdt vooral pijn aan zijn knie. Frederick en Cordang naderen in steeds sneller tempo Walters’s record. Bij het begin van het twintigste uur kwam een dier afschuwelijke incidenten van deze afbeulende sport. Sedert enige tijd reeds gaf Walters duidelijk blijken dodelijk vermoeid te zijn. Hij spande al zijn wilskracht in om zijn tegenstanders het hoofd te bieden. En plotseling, na gekampt te hebben tot de uiterste grens van zijn kracht, liet hij zich als een zak van zijn wiel vallen, van zijn stuurloos zwaaiend wiel. De man was zo overspannen, dat hij ijlde. Men kon hem moeilijk in bedwang houden, in zijn opgewondenheid wilde hij weer opstijgen, gillende om zijn rijwiel. Maar toen hij eindelijk weer bijkwam, was hij zo zwak, dat er van opnieuw beginnen geen sprake was. Na ongeveer een half uur alles te hebben geprobeerd, vroeg men hem om verder te rijden, waarna hij antwoordde “deze race behoort mij, geef me mijne machine, opdat ik verder rijde.”

Hij stond op, of liever men hielp hem opstaan, maar even ras viel hij weer in en sliep dadelijk. Toen droeg men hem weg en… . hij is weggebleven. Tussen twee haakjes, zij gezegd dat ik nog nooit een wielrenner vóór den start zoo wild heb zien kijken als Walters. Het was alsof hij dol was; z’n ogen rolden heen en weer zonder bepaald iemand aan te zien. In één woord: hij was als krankzinnig. Aller vermakelijkst was het, te zien hoe Cordang, als hij Walters passeerde, dezen aankeek. Het was alsof hij zeggen wilde: “Stakker, het loopt af met je!”

De stakker had de tranen in de ogen. Erg spijtig moest hij de wedstrijd opgeven, die hij anders zeer waarschijnlijk zou hebben gewonnen Men was dan ook zeer sympathiek voor den Engelsman gestemd. Hij had alle records van 4 tot 20 uur verbeterd. Doch het ongeluk van den een is het geluk van den ander; nu was Cordang eerste.

Een-en-twintigste uur:
1. Cordang 851 KM. 800 M.;
2. Walter 829 KM. 900 M.;
3. Robl 62 KM. achter Cordang;
4. Fréderick 76 KM. achter Cordang.


Cordang bleef een en dezelfde gang houden, maar alleszins was zichtbaar, dat hij niet in goede conditie was, want hij stapte telkens af, dan voor dit, dan voor dat. Den voorsprong, dien Walters met het 18e uur had, zou Cordang niet meer hebben kunnen inlopen, wanneer deze rijder had doorgereden. Maar, in het 16e uur was reeds duidelijk te zien, dat Walters zeer moeilijk trapte, hoewel Cordang geregeld met dezelfde snelheid doorgingen gemakkelijk voort peddelde. Dat gaf hem dan ook moed genoeg om voort te gaan. Bij ’t ogenblik, dat Walters afstapte, ging Cordang er van door om den verloren afstand in te halen. Hij was overtuigd, dat hij slechts een half uur behoefde door te peddelen, dan mocht Walters weer komen, want dan was er geen kans meer voor hem. Toen Walters geheel van de baan verdween, maakte Cordang zich niet meer moe om de eenvoudige reden, dat de andere rijders hem geen kwaad konden doen.

Het laatste uur legde hij zelfs heel kalm af, iets dat anders zijne gewoonte niet is. Daarin kwam hij ook nog te vallen en wilde toen niet meer opstappen omdat het niet nodig was, daar de andere rijders hem onmogelijk meer konden inhalen. Het publiek moedigde hem evenwel zozeer aan, dat hij ten slotte weer opstapte en zonder gangmaking alsnu op zijn gemak ging toeren. Aan het applaus kwam toen geen einde. Steeds luider wordt hij toegejuicht: “Allez, de Boer”, schreeuwden de mensen. Onvermoeibaar bij die ovaties trapte hij voort, kilometer na kilometer. Eindelijk, bij zijn eindspurt als van een wedstrijd op de korte baan, rijdt hij tegen het wiel van zijn gangmaker aan, valt, en bezeert zich deerlijk. Toen nog weer wilde hij het opgeven. Maar zijn vrienden geven hem weer moed.

Als de laatste minuten aangekondigd worden spurten alle mededingers. En het laatste pistoolschot verrast het publiek, dat zijn toejuichingen niet spaart voor de in zéér goede gang eindigende strijders. En onder een uiterste opgewondenheid van het gillende, met hoeden en zakdoeken zwaaiende publiek, eindigt Cordang eerste.

Cordang, vainqueur du Bol d’Or

Cordang, de winnaar, won, maar hij heeft niet gegeven wat hij kon. Hij reed 956 K.M. 778 M. en bleef daarmee ruim 73 K.M. onder ’t geen hij verleden jaar in den Haag heeft gedaan. Men beweert, dat hij ontevreden was over zijn gangmakers. Walter, de verslagene, heeft tot het 18e uur zijn eigen records van het vorig jaar overtroffen. Cordang was achter toen Walter naar ’t gasthuis werd gebracht. Doch dat bewast niets. Cordang was toen fris en slechts 50 km achter, een klein getal op 4 uur rijden.

Een kwartier later verlaten de overwinnaars de baan, voorop Cordang met zijn legendarische grote sigaar in den mond. Het publiek brengt hun een laatste ovatie en poetst hem dadelijk naar zijn kamertje, nam een koude douche, liet zijn onbeduidende kwetsuren even verbinden, kleedde zich aan, stapte in een rijtuig, reed met zijne vrienden naar het hotel en begaf zich ter ruste. ’s Nachts belde hij de lui op en vroeg om eten. ’s Morgens te 6 uur was hij weer present en ging ene wandeling maken. Hij gevoelt zich weer springlevend en fris en is tevreden Walters te hebben geklopt. Hij zegt tenminste dat hij dezen rijder altijd op de 24 uur zal kunnen slaan, omdat de Engelsman geen krachten heeft voor dezen afstand.

De stemming van het publiek: … et ils tournaient toujours

1e Cordang met 956 K.M. 775 M.
2e Robl, 894 K.M. 775 M.;
3e Garin, 890 K.M. 275 M.;
4e Fréderick, 872 K.M. 775 M.;
5e Foureau, 844 K.M. 275 M.;
6e Walter 829 K.M. 900 M.;
7e Muller 739 K.M. 275 M.;
8e Olivier 630 K.M. 775 M.

De premies zijn:
7 fr. per kilometer voor den tweeden aangekomene; 4 fr. voor den derden; 2 fr. 50 voor den vierden; 2 fr. voor den vijfden, 1 fr. 50 voor den zesden. Walter krijgt 3000 fr., als eerste na zes, na twaalf en na achttien uur rijden.

Mathieu Cordang was professional van 1896 tot 1900. In 1897 ontging hem de winst in Parijs-Roubaix toen hij op de wielerbaan van Roubaix (Robaais) ten val kwam. De latere tourwinnaar Maurice Garin wachtte niet op de gevallen Cordang en won met twee meter voorsprong de koers. Garin was uitgeput en Cordang werd toegejuicht door het publiek. Hij rookte – zoals zo vaak – een dikke Gigerl sigaar op het middenterrein. Daaraan ontleende hij zijn bijnaam ‘Mister Tabacco’. Het hoogtepunt van zijn profcarrière kwam in hetzelfde jaar. Op de wielerbaan in Crystal Palace in Londen reed hij maar liefst vijf wereldrecords. Zo reed hij de tijdens de Bol d’Or 1900 een werelddagrecord, door (met gangmaking) in 24 uur 999 kilometer en 651 meter te fietsen. Daarna legde Cordang zich weer toe op het stayeren. In 1898 won hij de Grote Prijs van Amsterdam. Tijdens de Olympische Zomerspelen 1900 in Parijs won hij goud op de 3 kilometer, maar deze koers van professionals werd later niet officieel erkend door het IOC. Voor hij beroepsrenner werd was Cordang matroos op de grote vaart. Na zijn wielercarrière had hij een garagebedrijf in Swalmen. Hij overleed in 1942 op 72-jarige leeftijd aan een longontsteking.

Een jaar eerder, klik en lees het verslag van Cordang’s wereldrecord Den Haag 1899:

Op 17 september 1899 brak de Limburger Mathieu Cordang het wereldrecord over 24 uur achter de motortandem van John D. Diehle op de Scheveningse baan. Hij reed 1030 kilometer en 110 meter of een gemiddelde van 42 kilometer en 921 meter per uur, terwijl Diehle urenlang uit de baan moest met zijn tandem, omdat het stroomde van de regen, waarop Cordang alleen verder reed. Le record de 24 heures au chiffre colossal de 1030 kilomètres. Klik en lees verder….

Harrie Meijers

Wij menen met grote zekerheid te weten, dat Harrie Meijers met deze eeuw ook inderdaad zijn racerscarrière zal besluiten. Hij gaat bij zijn vader in de zaak, die te Maastricht een bloeiende brouwerij heeft. Men kan dus zeggen, dat Meijers — die met enige banen nog contract heeft en van wie we dus nog enkele overwinningen zullen hebben te boeken — met de Grand Prix de l’Exposition de kroon heeft gezet op al zijn overwinningen. En daarom is het hier de plaats nog even in liet kort na te gaan, wat Meijers op de baan gepresteerd heeft.

De 2e December 1879 te Maastricht geboren, begon Meijers in 1895 te racen. Hij kwam dat jaar verscheidene malen uit als amateur en niet minder dan 22 prijzen -enkel de eerste en tweede geteld- waren zijn deel. In 1896 vergrootte hij zijn collectie medailles en kunstvoorwerpen met niet weinige. Ze alle op te noemen, de overwinningen, die hij toen behaalde, het ware waarlijk ondoenlijk. Herinneren wij er slechts aan, dat hij hielp het Jaap Eden-vaandel winnen. In 1897 won Meijers het kampioenschap van Nederland en verder, tegen Kingma en Guerry, den brassard. Te Brussel klopte hij Fischer en Van den Born, te Amsterdam niemand minder dan Arend….

Harrie Meyers (1879 – 1928) wielerpionier. Limburger Harrie Meyers behoorde tot de eerste generatie van de internationaal succesvolle wielrenners uit Nederland. De Maastrichtenaar, slechts 16 jaar oud was hij toen hij professional werd. Gespecialiseerd in de sprint. In 1897 werd hij Nederlands kampioen in deze discipline en herhaalde dit nog vier keer in 1898, 1899, 1900 en 1902. In de eerste UCI Track World Championships in 1900 eindigde hij tweede in de sprint, in tandem race en werd samen met Gian Ferdinando Tomaselli wereldkampioen. In 1902 werd hij opnieuw tweede in de sprint en in 1903 eindigde hij op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Tweemaal won Harrie Meyers de Sprint Classic Grand Prix de Paris en eindigde ook twee keer 2e.

Meijers heeft op alle banen van Europa en op enige in Amerika met afwisselend geluk gestreden. In vele zeer belangrijke wedstrijden kwam hij eerste aan, in de allerbelangrijkste wist hij zich toch minstens in de finale te plaatsen. Het kampioenschap van Nederland — ce n’est pas gros jurer, toegegeven, maar we herinneren er gaarne aan om ons nog eens zijn mooie, zelf geziene eindspurten te binnen te brengen — zijn match tegen Howard, zijn rijden in den Koninginnenprijs En geen sprinter is zo groot of hij heeft wel eens het achterwiel van Meijers gezien. Nu viert Meijers straks zijn lustrum. En zijn feest zal tevens zijn vaarwel zijn aan den rensport Den 2e December wordt hij 21 jaar. Op dien dag wensen we hem een huldeblijk aan te bieden namens allen, die bewondering gevoelen voor den kranige Nederlandse renner.

Harrie Meyers (1879 – 1928) een Nederlandse wielerpionier. Hoewel de Limburger bekend stond als sprinter startte Harrie Meyers ook in de eerste zesdaagse in 1899 in New York’s “Madison Square Garden”. In de officieus verreden tandem race over 2000 meter bij de Olympische Spelen van 1900 in Parijs Meyers won de gouden medaille, samen met Tomaselli. Hij won ook de sprint voor professionals, de “Grand Prix de l’Exposition”. De prijs was 15 000 frank, dat was het grootste bedrag dat ooit, vóór de Eerste Wereldoorlog, werd betaald voor een sprintzege.

Mathieu Cordang was vooral lange-afstands renner, doch kwam ook vaak op de baan uit. Hij reed veel met levende gangmaking. Op bijgaande foto staat de Limburgse kampioen van weleer te midden van een hele groep mannen. “Allemaal gangmakers, allemaal. Het volledige Dunlop-team, dat waren veertig man, voor mij alleen! Ze reden op vier- en vijfwielers voor mij uit. Ze konden tot 57 kilometer per uur maken, de renner zelf haalde er 40. Het waren beroepslui, vast in dienst bij Dunlop. De levende gangmaking is al lang verdwenen. Ze was heel duur, want reis, verblijf en werken van die lui moest de renner allemaal betalen. Er werd toen weinig zonder gangmaking gereden.” Mathieu Cordang vertelt van de wielersport uit de achttien-negentiger jaren. “Het was een voorname sport, de fijne lui interesseerden zich ervoor. De wegen waren wel minder goed dan nu, maar er was geen druk verkeer op, dus meer veiligheid. Op de baan kon enorm veel publiek samenstromen. Ik had al voor wel 136.000 mensen gereden. Dat kon animerend zijn!” „Ik heb het fietsen in Zeeland, het was in 1894, nog geleerd op de hoge fietsen. Daarna kwamen de solitaires, met dunne massieve raderen, gevolgd door de cushions, met dikke, vaste banden, en de geplakte Dunlops, met canvas om de velgen, doch al reeds met luchtvulling..” Hoe zwaar die vehikels wel waren? „Ze waren zeker zwaar, tot 57 kg toe; de bekende Centaur woog nog maar 40 kg”. Mathieu Cordang, ooit met Jaap Eden een van de vermaardste Nederlandse renners, vertelt in korte woorden over zijn carrière. “Ik debuteerde in 1894 als amateur; op 24 juni van dat jaar behaalde ik de eerste prijs in de wegwedstrijd Amsterdam—Arnhem, later insgelijks op Leiden—Utrecht. In 1895 werd ik wereldkampioen-amateur lange afstand; het volgende jaar professional. In 1897 te Parijs en Londen. In Londen brak ik alle records tussen 4 en 24 uren en reed 1000 kilometer in 24 uur, 12 minuten en 21 seconden. In 1900 won ik in Parijs de Bol d’Or op de 24-uren-rit te Parijs en ik brak het Europees record door 39.575 km per uur zonder gangmaking te rijden”. Welke onderdeel van de wielersport ik de meest sportieve vind? „Het gewone wielrennen, op weg of baan. Voor motorgangmaking voelde Cordang minder. “Ik had het begin van de motorgangmaking beleefd en daardoor een zware val gedaan. Het rijden achter motoren was toen zeer gevaarlijk, haast al mijn concurrenten uit die dagen zijn dan ook gesneuveld. Toen zwoer ik, het was omstreeks 1900, niet meer achter die monsters te zitten en trok me uit de wielersport terug”.

1899-09-17 Mathieu Cordang: Le record de 24 heures au chiffre colossal de 1030 kilomètres.

Un formidable tombeur de records est le hollandais Cordang, depuis longtemps déjà sur la brèche et qui vient d’élever

Op 17 september 1899 brak de Limburger Mathieu Cordang het wereldrecord over 24 uur achter de motortandem van John D. Diehle op de Scheveningse baan. Hij reed 1030 kilometer en 110 meter of een gemiddelde van 42 kilometer en 921 meter per uur, terwijl Diehle urenlang uit de baan moest met zijn tandem, omdat het stroomde van de regen, waarop Cordang alleen verder reed.

Le record de 24 heures au chiffre colossal de 1030 kilomètres.

LA VIE AU GRAND AIR 15 octobre 1899

Door manipulaties van de Franse wielerbond werd het record nooit erkend. Tijdwaarnemer Viterbo zou tijdens de race in Scheveningen op de Champs Elysées in Parijs gesignaleerd zijn!
 

Cordang was woedend en reed een jaar niet meer, maar in augustus 1900 keerde hij terug met een nieuw Europees uurrecord zonder gangmaking: 39 kilometer en 982 meter op de slechte baan van Maastricht. „De baandirecties moeten niet denken, dat ik zwakker ben geworden,” verklaarde hij. Dat bleek in de Bol d’Or op de Buffalo-baan in Parijs, de belangrijkste klassieker op de piste, welke over 24 uur ging. Cordang won en legde 956 kilometer en 775 meter af. Hij verdiende als winnaar 7 frank per afgelegde kilometer of 6.697 frank plus een premie van 500 frank, omdat hij na 18 uur tweede stond. Hij klopte onder anderen Maurice Garin, die drie jaar later de eerste Tour de France won…

 

LA VIE AU GRAND AIR 15 octobre 1899: Les Grands Stayers
L’automne est la saison par excellence des stayers, c’est l’époque à laquelle ils sont au mieux de leur condition, on les rencontres entre hommes d égalé valeur sont les plus intéressantes. Les mois qui voient la chûte des feuillies voient aussi celle des records.

Un formidable tombeur de records est le hollandais Cordang, depuis longtemps déjà sur la brèche et qui vient d’élever

Cordang partant pour son record de 24 heures.  M. Frantz Netscher, anc en président de l’International Cycliste Association, (o) Chevallier manager de Cordang.

Le Sportterrein de la Haye. On aperçoit la piste cycliste, et à” l’intérieur, une seconde piste sablée, qui sert pour Concours Hippique. Les pistes pour courses hippiques, courses au trot attelées et montées, steeple-chase, sont sur gauche de la photographie. Le bâtiment comprend les bureaux de l’Administration, un café-restaurant et une super la salle des fêtes où se donnent bals, concerts, kermesses, etc.

Le record de 24 heures au chiffre colossal de 1030 kilomètres. C’est à la Haye, sur la piste du Sportterrein que cette belle performance a été accomplie. Elle a donné lieu à un incident des plus compliqués. Cordang ayant été précédemment disqualifié par l’Union Vélocipédique de France pour n’avoir pas rempli ses engagements avec le Vélodrome du Parc des Princes, son record n’a pu être reconnu. D’autre part le chronomètreur M. G. Viterbo de Paris s’esl vu suspendre de ses fonctions officielles par la commission sportive de l’Union pour avoir prêté son concours à un coureur disqualifié. Pendant plus de quinze jours les journaux spéciaux ont été remplis ‘de’discussions au sujet de cette affaire qui n’est pas encore terminée et promet de prendre des prop importantes..

La voilà bien, « l’Affaire » du monde cycliste, voilà bien !
Dimanche dernier, nous avons assisté au Parc des Princes à la rencontre de deux autres stayers, les hommes les plus redoutables sur les moyennes distances Tom Linton et Taylor. Leur rencontre sur une peut être classée parmi les events les plus importants de la saison. La valeur des deux rivaux, l’importance énorme donnée à leur match, les remises nécessaires pour cause de mauvais temps qui ont tenu le public en haleine, tout ajoutait à l’attrait de la réunion de dimanche. Le résultat n’a pas démenti l’attente.

Le départ du match Tom Linton-Taylor, sur une heure, au Parc des Princes.

Un mauvais départ de Linton qui lui a fait perdre du terrain dès le début a transformé la course en une sorte de handicap. Plus palpitante a été la lutte ; la performance peut être y a perdu, car, par suite de cet empoignage terrible des premiers kilomètres, les deux hommes n’ont pas donné ensuile ce qu’on en pouvait attendre. La distance couverte dans l’heure (52 kilog. 200) l’indique du reste.

Taylor rejoint Linton au 36e kilomètre et se prépare à le douter.

Il est juste de remarquerque l’entraînement se faisait uniquement par tandems et que le vent était assez violent. Linton comme Taylor, néanmoins, sont capables, on le sait, de faire mieux. que 52 kilomètres, même derrière des tandems. Le Gallois a résisté énergiquement à son terrible adversaire; malgré son mauvais départ, ce n’est qu’au 36” kilomètre que celui-ci a pu réussir à le doubler. Dans les cinq dernières minutes, Linton,victime
d’une crevaison, a perdu un second tour, mais alors la lutte était terminée. M. V.

Lees meer wiki: https://nl.wikipedia.org/wiki/Mathieu_Cordang

Le Journal amusant 09-09-1899

VÉLOCIPÉDIE ET AUTOMOBILE
La Commission, ayant délibéré sur le cas de la disqualification du coureur Cordang.

Et devant l’absence de règlement prévoyant le cas d’engagements antérieurs à une disqualification, a décidé d’autoriser pour cette fois Cordang à remplir ses engagements a La Haye et a Anvers, enagements contractés avant les faits qui ont motivé la mesure prise contre lui; mais elle a immédiatement apporté modification à ses règlements par l’addition d’un article jSbis au titre XIV : Disqualification !

«Tout coureur disqualifié ou suspendu le sera d’une façon absolue à dater du jour du prononcé de la peine, et tous les engagements antérieurs qu’il aurait pu contracter seront nuls de plein droit »

et au titre II : Des records, d’un article 14 bis :

« Toute tentative de record est interdite à un coureur disqualifié »

Les directeurs de vélodromes sont invités à rappeler l’article ci-dessus dans leurs contrats avec les coureurs.

Ont été homologués, les records suivants, accomplis par Baugé, le 23 août, sur la route d’Olivet à Salbris : . .

100 kilomètres en 2 h. 17 m. 15 s. 4/5 ;
100 milles en 3 h. 57 m 5 s.
Chronométreur officiel : M. Gaudicliard.

Union vélocipédique de France bulletin officiel 10-09-1899

AVIS DE LA COMMISSION SPORTIVE

La Commission Sportive, dans sa séance du 30 août 1899, a délibéré sur le cas de la disqualification du coureur Cordang.

Devant l’absence de règlement prévoyant le cas d’engagements antérieurs à une disqualification, la Commission decide d’autoriser pour cette fois Cordang à remplir ses engagements à La Haye et Anvers, engagements contractés avant les faits ayant motivé la mesure prise contre lui, mais elle a immédiatement apporté modification à ses règlements par l’addition du titre XIV « Disqualifications » d’un article 78 bis :

Tout coureur disqualilié ou suspe idu le sera d’une façon absolue à dater du jour du prononcé do la peine, et tous les engagements antérieurs qu’il au rail pu contracter seraient- nuls de plein droit. 

Et, au titre II « Des records» un article XI. V bis:

Toute tentative de record est interdite à un coureur disqualifié. 

Les directeurs de vélodromes sont invités à rappeler dans leurs contrats avec les coureurs les articles ci-dessus.

Les modifications ci-dessus, apportées aux règlements sportifs, ont été promulguées par lo Comité directeur dans sa séance du 30 août.

Le constitutionnel 18-09-1900

Recordpoging niet vermeld in de statistieken:

bron: SPORTS-BIBLIOTHÈQUE Lt: 1 CYCLISME PAR MARCEL VIOLLETTE L- 1 PETIT-BRETON, ‘l’HORNWALD ELLEGAARD LOUIS DARRAGON, GASTON RIVIERRE PAUL MEYAN, ERNEST MOUSSET PRÉFACE DE H. DESGRANGE OUVRAGE ORNÉ DE 48 PAGES D’ILLUS- TRA l’IONS PHOTOGRAPHIQUES HORS TEXTE PIERRE LAFITTE & CIE 9°, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES PARIS

Rotterdamsch nieuwsblad 01-11-1897: Cordang gehuldigd te Rotterdam. ’t Is op initiatief van „T.H.O.R.” gebeurd: Cordang, nu de held van de dag in de sportwereld als de „best man” over den langen afstand, zoo dikwijls vroeger de held in de beperkte sportwereld van onze stad hij de wedstrijden Rotterdam —Utrecht, moest eens in Rotterdam gevraagd worden om er zijn vrienden gelegenheid te geven hem te vieren en te huldigen. Lees het artikel..

Mathieu Cordang in het shirt van de Rotterdamse wielerclub THOR (Tot Heil Onzer Ribbenkasten). De foto is gemaakt bij de huldiging als “Best Man” in Rotterdam naar aanleiding van het gebroken 24 uurs record met gangmaking in Londen

Reclamefolder Dunlop:

“24 uurs wereldkampioen Mathieu Cordang, de held van een der schoonste overwinningen op rywielgebied, werd geboren te Blerik bij Venlo en is thans 27 jaar oud.

Hy is bizonder flink gebouwd, zit goed in zyn vleesch en is niet groot van gestalte, terwyl zyn breede borst en breede schouders hem nog kleiner doen schynen dan hij in werkelykheid is.

Hy begon zyn loopbaan op zee en heeft daardoor heel wat van de wereld gezien.

Ongetwyfeld heeft hy zyn sterk gestel en buitengewoon volhardingsvermogen te danken aan het harde maar gezonde leven op zee”.

Mathieu Cordang

Cordang was professional van 1896 tot 1900. In 1897 ontging hem de winst in Parijs-Roubaix toen hij op de wielerbaan van Roubaix (Robaais) ten val kwam. De latere tourwinnaar Maurice Garin wachtte niet op de gevallen Cordang en won met nog slechts twee meter voorsprong de koers. Garin was uitgeput en Cordang werd toegejuicht door het publiek. Hij rookte – zoals zo vaak – een dikke Gigerl sigaar op het middenterrein. Daaraan ontleende hij zijn bijnaam ‘Mister Tabacco‘.

Het hoogtepunt van zijn profcarrière kwam in hetzelfde jaar. Op de wielerbaan in Crystal Palace in Londen reed hij maar liefst vijf wereldrecords. Zo reed hij de tijdens de Bol d’Or 1900 een werelddagrecord, door (met gangmaking) in 24 uur 999 kilometer en 651 meter te fietsen.

Daarna legde Cordang zich weer toe op het stayeren. In 1898 won hij de Grote Prijs van Amsterdam. Tijdens de Olympische Zomerspelen 1900 in Parijs won hij goud op de 3 kilometer, maar deze koers van professionals werd later niet officieel erkend door het IOC.

Mathieu Cordang was professional van 1896 tot 1900.

Als amateur werd Cordang wereldkampioen stayeren in 1895 in Keulen. Ook won hij lange afstandswedstrijden die al lang niet meer bestaan, zoals Amsterdam-Arnhem-Amsterdam. In 1894 vestigde hij een wereldrecord op de mijl op de tandem. Een jaar later versloeg hij in een “wedstrijd” de sneltrein Maastricht-Roermond!

Mathieu Cordang (1869 – 1942) ‘Mister Tabacco’, wielerpionier

De Telegraaf 27 juli 1991, door Ron Couwenhoven: Mathieu Cordang was sneller dan de trein

Voor hij beroepsrenner werd was Cordang matroos op de grote vaart. Na zijn wielercarrière had hij een garagebedrijf in Swalmen. Hij overleed in 1942 op 72-jarige leeftijd aan een longontsteking.

Riekseweig in zwame met de garage en hoes van Cordang. Rijksweg in Swalmen, garage en woonhuis van Cordang

Limburger Koerier 27-03-1942

 

De nieuwe koerier Maas- en Roerbode 12-03-1942

De courant, Nieuws van de Dag 01-04-1942:
GLORIEJAREN VAN MATHIEU CORDANG.
Zes groote jaren.

Het krantenbericht zei het zo simpel. Mathieu Cordang te Swalmen (L.) overleden, oud-wereldkampioen, winnaar van de Bol d’Or.

De huidige sport generatie zegt dit bericht weinig of niets, den ouderen echter zal het een glorieperiode in de wielersport in de herinnering terugroepen. Mathieu Cordang vierde zijn triomfen in zes jaar, tussen 1894 en 1900. Daarna trok hij zich terug en keerde niet weer tot zijn oude liefde, zoals zijn tijdgenoten — wier evenknie, zij het op ander terrein, hij was — Jaap Eden en Harrie Meyers wel deden. Jaap Eden en Meyers waren de kampioenen op den korten afstand. Cordang was de stayer, de man van den weg,  van den langen afstand op de baan, vooral de man, die schitterde achter levende gangmaking.

Die gangmaking was in die dagen een interessant geval. Men reed achter triplets, quadruplets, quintuplets, ja zelfs een enkele maal achter een sixtuplet. Die gangmakers — drie- of viertallen — genoten ook de waardeering van het publiek en velen zullen zich nog de „quint” van Mulder herinneren:  Mulder, Slesker, v. d. Berg, v. d. Tuyn en Piet Dickentman… Goede gangmakers waren voor den renner alles waard. Toen Cordang dan ook in 1897 voor de Gladiator-fabriek de klassieke race Bordeaux—Parijs reed en te voren als overwinnaar was gedoodverfd, werd hij ondersteund door 52 man op verschillende quads en quints. Onderweg stonden 25 fietsen tot zijn beschikking en – ongekend iets – ook autogangmaking werd hem hier en daar gegeven. Dit grapje kostte de fabriek liefst  125.000 francs en in die dagen was het Franse betaalmiddel nog volwaardig. Cordang werd tweede in die rit, zeventien minuten achter den winnaar Rivierre. Hij legde 591 km in 20 uur 53 min. af.

Een jaar te voren had Cordang een stout stukje uitgehaald. In zijn geboortestreek Limburg had hij den sneltrein Maastricht—Roermond geslagen. Hij was gelijk met den trein gestart en op het 49 km lange traject in 1 uur acht min. enkele minuten vóór den trein te Roermond aangekomen. En dan te weten, dat het traject van den trein nog twee kilometer korter was!

De courant Het nieuws van den dag 01-04-1942

In 1895 – nog amateur zijnde – won Cordang het wereldkampioenschap over 100 km achter levende gangmaking te Keulen vóór Witteveen en Henie, de laatste een Noor en vader van Sonja Henie. De tijd van Cordang was 2.33.48.4.

In 1897 vestigde hij zijn wereldrecord over 24 uur in het Crystal Palace. Hij legde in een etmaal 991.651 km af. wat een verbetering van het bestaande record met 82 km betekende. Twee jaar later werd hem het record door den Engelsman Waters afhandig gemaakt (1020 977 km), doch te Scheveningen in september 1899 werd het wederom door Cordang verbeterd en op 1030.110 km gebracht. Helaas werd dit record om mysterieuze redenen nimmer gehomologeerd.

In die jaren was Cordang dè grote renner en de fabrieken vochten er om, voor wie hij zou rijden. In 1898 was De Rover de gelukkige tegen een jaargeld van f 20.000. De wielersport bloeide in dit tijdvak en de bedragen, die onze renners wisten te maken, waren haast fabelachtig. Jaap Eden kreeg f 5.000 van De Humber en f 3000 voor drie wedstrijden in Nederland. Jacquelin verdiende b.v. in 1896 f 37.500. de Amerikaan Bald zelfs ruim f 46.000.

De eeuwwisseling bracht een einde aan Cordang’s wielerloopbaan. Hij won in 1900 den beroemden Bol dOr, een 24-uurs-rit te Parijs, en besloot zijn carrière dus met een zege, welke als de grootste op het Europese continent gold. Als scheepsjongen begonnen — op zee kweekte hij zijn onverwoestbaar, sterk gestel — als wielrenner groot geworden, besloot hij zijn leven als autohandelaar in Limburg, stil en vergeten voor de massa, doch levend in de herinnering van hen, die de eerste jaren van de Nederlandsche wielersport hebben meegemaakt.