22 mei 2024

1896-08-15 Match op de Wielerbaan Amby

1
Advertentie Limburger Koerier 14 augustus 1897
We lezen de Limburger Koerier van 17 augustus 1897:

De namen van Jaap Eden en Harie Meyers op het affiche hadden het hunne gedaan, ’t was vol op het Maastrichtse Sportterrein in Amby . De malse regenbui, die in de voormiddag op het aardrijk was neergevallen, had de warmte wat getemperd, en ’t was uitstekend weer voor een wielerwedstrijd. Zoals altijd vóór het begin van de races, gesnor van de rijwielen van racers, die zich met de baan nog eens goed wilden vertrouwd maken. Totdat de bel hen van de baan dreef en Gorla, de Italiaansche kampioen en Meyers zich bij de starter meldden.

Bij het vallen van het pistoolschot neemt Gorla direct de leiding, die hij twee banen behoudt, daarna gaat Meyers voor, bij het passeren der jurytent is de stand onveranderd. In de voorlaatste bocht gáát Meyers en tegen zijn spurt schijnt de Italiaan niet bestand te zijn, tenminste 40 meter voor de eindstreep richt bij zich op en onder daverende toejuichingen en een  „bravo Hari” komt Meyers als eerste aan. Tijd: 3 min. 52,  3/5 sec, afstand 2000 meter.

Jaap Eden

Match no. 2 was : Jaap Eden—Gorla. Daverend applaus voor Jaap, die, in de Hollandsche kleuren gedost, op de baan verschijnt. Gorla neemt wederom op zeer loyale wijze de leiding. Hij wordt in de twee ronde door Jaap, voor wie het blijkbaar niet vlug genoeg ging, afgewisseld, terwijl Eden in de 3de achter de Italiaan ligt. Bij het luiden der bel gaat Eden naar voren en we krijgen in de eindspurt een verbitterde strijd te zien, welke met klein verschil in het voordeel van Jaap eindigde. Tijd 3 min. 45 sec.

Vervolgens komt Meyers tegen Eden uit. Grote opschudding onder het publiek, aanmoedigingen voor Meyers. Jaap rijdt voor, niet te hard. Bij de tweede ronde wil niemand leiden en wordt het een echt sukkelgangetje. Meyers spant er zich echter voor. Drie kwart baan van huis af, vangt Jaap zijn spurt aan, Meyers naast hem, die met een banddikte verschil achter Eden de eindstreep overgaat. Tijd. 4 min 50, 4/5 sec. De finale van de drie-match deed ons Gorla wederom als een zeer faire rijder kennen, doordat hij van de eindstreep af 2 ronden in een vlug tempo leidde.
De uitslag was Eden 1, Meyers 2, Gorla 3.
Henri Meyers en Jaap Eden ca. 1897.  Foto Historisch centrum Limburg

Wedstrijd voor multiplets over 6000 meter.Ie Serie. de Triplet Ceysens, Maastricht tegen de Triplet Ferry, Luik.

Deze race was niet erg belangwekkend. Met een mooie spurt won de Luikse team, die een gehelen tijd leidde. Tijd 5 m. 29, 1/5 sec.IIde Serie. Quadruplet Castadot, Luik tegen de Tandem Steemans.
Gedurende 6 gehele ronden leidt de quadruplet, daarna gaat ze er vandoor en wint met 200 meter voorsprong op haar tegenstander. Tijd 4 min. 33 sec. Laatste ronde 25, 3/5 sec.IIIde Serie de Tandem Klok, Hasselt en de tandem Schenk, Maastricht.
De laatste wordt, na 5 ronden geleid te hebben, onklaar doordat een band springt. De andere tandem gaat nu alleen over de baan en legt de afstand in 6 min. 40 sec. af.Finale. 1. Quadruplet Oastadot, 2. Triplet Ferry, 3. Tandem Klok. De quadruplet had licht spel. Zij won gemakkelijk met grote voorsprong. De Tandem maakte het de triplet lastig. Beiden gingen bijna gelijktijdig over de eindstreep. Tijd 4 min. 4, 1/5 sec.
Op de wielerbaan van Amby, v.l.n.r. Xavier van Wersch, Albert Maas en Harie Meyers, foto archief Philippe van Wersch

Noot: Bijgaande foto mocht ik per email ontvangen van Philippe van Wersch “Beste Peter, wellicht kun je deze ook gebruiken”, waarvoor mijn hartelijke dank, formidabel. Philippe onderhoudt een genealogische website over de familie Van Wersch, op deze pagina is meer te lezen over de wielrenner Xavier van Wersch die 2 keer het kampioenschap van Limburg won en een keer derde was bij een nationaal kampioenschap: https://warsage.nl/levensverhalen/xavier-van-wersch 
Albert Maas, de renner in het midden trok mijn bijzondere aandacht aangezien hij afkomstig was uit Houthem, gemeente Valkenburg, zelfs woonachtig in dezelfde straat als waar ik zelf, en mijn vader Leo thans nog woonachtig is. Onderstaand meer over Albert Maas.

Als slot een wedstrijd over 25 km. tussen de amateurs Xavier van Wersch uit Maastricht en Albert Maas uit Houthem. Op het laatste ogenblik was er nog H. France uit Zeist bijgekomen. Laten wij beginnen te zeggen dat het een ongelijke strijd was. France, die ons een goed rijder toescheen, beschikte over onvoldoende gangmaking, zodat voor hem geen kans bestond, wel jammer. Albert Maas zat het eerste achter zijn gangmakers en in de zesde ronde is er tussen hem en France een halve baan, van Wersch zit tussen beide in. Vijf kilometer worden afgelegd in 7 min. 15 sec. De stand van de koers is onveranderd. In de negentiende ronde wordt France voor het eerst gelapt door Maas, van Wersch ondergaat hetzelfde lot in de 21ste ronde. Kort daarna raakt het zadel van Maas’ fiets los en moet hij van rijwiel verwisselen. Van Wersch stopt zolang. France is intussen wat bijgekomen. Maas wint de wedstrijd met 1,5 ronde voorsprong op van Wersch, die 8 ronden op France voor heeft. Maas reed met zijn kampioen scherp om. Hij voltooide 25 km in 35 min. 47, 4/5 sec, van Wersch deed er 36 min. 39 sec. over.
uit “Een halve eeuw wielersport” door George Hogenkamp, 1917

’t Was kwart na zeven toen de wedstrijden ten einde waren en ook maar goed, want anders hadden de rijders nog een nat pak gekregen. Jammer, dat bij de zo goed geslaagde wedstrijden de regeling wel wat te wensen overliet. 

Albert Maas

Ik heb enig onderzoek gedaan naar Albertus Gertrudis Christiaan Gerlachus Maas. Hij werd geboren te Houthem op 1 november 1875, hij was de zoon van Wilhelmus Gerlachus Maas en Maria Agnes Maes. Na zijn sportcarrière was hij herbergier / caféhouder te Houthem – St. Gerlach (hotel Het Geuldal) en op latere leeftijd ook vertegenwoordiger van likeurstokerij “De wildeman” Amsterdam. Hij overleed, als vrijgezel, 2 maanden na zijn moeder op 18 december 1929. Hij werd slechts 54 jaar. Ik heb inmiddels enkele uitslagen van Albert Maas terug kunnen vinden, later meer….

Rouwadvertentie Limburgsch Dagblad 20-12-1929
Bidprentje Albert Maas

 

Tenslotte nog enkele interessante vondsten m.b.t. de wielerbaan in Amby:

Aanleg wielerbaan te Amby in 1895

 

Geusseltrotonde (A2) en Geusseltpark Maastricht, beeld uit 1963, de contouren van de wielrbaan zijn naast de A2 in de weide nog zichtbaar.

 

1 thought on “1896-08-15 Match op de Wielerbaan Amby

 1. Bedankt voor de fijne informatie.

  Als jongentje van 10 jaar in 1963 heb ik daar vaak gespeeld in die omgeving.
  Steekelbaarsjes vangen in de buurt van de wielerbaan.
  Wat een fijne tijd.

  In woonde met mijn ouders en zus Jessie op de Hoofdstraat 95.
  Wij speelden elke dag op de heukelstraat en op het voetbalveld.

  Enkele vrienden.john vandenburgh ,John Aerts,John Crijns, Theo Nijsten,Pierre Ritzelveld,Peter Lonis,Harrie Crapts,John Jaegers,Gino Coumans, Arno Goyen,, Theo Mols.de laatste drie zijn niet ouder geworden als 18jaar.Heel jammer.(verkeersongevallen).

  Bedankt voor jullie werk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *