13 oktober 2020

1934-10-13 1e Ronde van Gulpen

Triest weer kon succes in Ronde van Gulpen niet doen uitblijven

Gerrit van de Ruit (Rotterdam), Jef Hamal (Veldwezelt) en Jules Beckers (Maastricht) winnen allen prachtig

De 25 ronden lange strijd bij de beroepsrenners, welke van begin tot het einde spannend was, werd op keurige wijze door den Rotterdammer Gerrit v. d. Ruit gewonnen, met de jonge Cees Valentijn als uitstekende tweede. In een adem dienen verder genoemd Joseph Lambot, Cesar Bogaert, Mathieu Cardeynaels en Antoine Loncke, welke driekwart van de afstand gezamenlijk doorworsteld hebben en kranig reden. Ook de verdere prijswinnaars Marinus Valentijn, Francois Gardier en Alfred Ebeling verdienen een woord van hulde, terwijl Pierre van Wunnik, de eerste Limburger, welke de laatste en tiende prijs won er zeer zeker prat op mag gaan al zijn provinciegenoten de baas te zijn gebleven. De prijsuitdeling had na afloop plaats op ’t gemeentehuis, en werd met passende woorden vergezeld, verricht door de heer Prick, Burgemeester van Gulpen. Intussen een prachtige reclame voor onze mooie wegrensport, welke, de omstandigheden in aanmerking genomen, een waar succes is geworden, en doet vermoeden dat meerdere Ronden van Gulpen zullen volgen.

Beeld van de Ronde van Gulpen (weliswaar de Ronde van 1937)

Gulpen mag algeheel sportief genoemd worden. Dit kwam die zaterdag 13 oktober wel tot uiting. De oude sportieve garde bleek enigszins uitgestorven, aan liefhebbers uit de jongere gelederen was er geen gebrek. De donkere lucht ka de trieste aanblik niet wegvagen, eerder een ideaal begrafenisweer. Natuurlijk had de belangstelling er geweldig onder te lijden. Slechts 4 à 5000 toeschouwers hadden zich rond de route geschaard, wier geestdrift tijdens de wedstrijden buitengewoon afstak tegen het druilerige weer. De route, welke geheel afgebakend en vrijgehouden werd, was als volgt: Groote Laan Kasteel Neubourg, Schaapsweide, Molenweg, weide Loozen, Groote Laan (2.4 km), de start en finish bij kasteel Neubourg. Door de regenval bleek het traject bij gedeelten vrij zwaar, terwijl zich mede door enkele geringe wegbreedten enkele flinke valpartijen voordeden. Zoals het thans in onze wegrensport toegaat dienen we echter te roeien met de riemen welke voorhanden zijn. In ieder geval heeft graaf d”Ansembourg Gulpen de wielersport een reuze dienst bewezen door zijn wegen voor dit sportevenement af te staan.

Voorbeschouwing Limburgsch Dagblad 8 oktober 1934:

DE RONDE VAN GULPEN.

Voor wat deze wielerwedstrijd, welke op Zaterdag 13 oktober betwist wordt, betreft, kunnen wij thans het volgende mededelen. He parcours, dat om het kasteel van graaf d’Ansembourg loopt en een totale lengte heeft van 2.5 km is voor deze wedstrijd uiterst geschikt gebleken. De weinige gevaarlijke punten als bochten, zullen dermate hervormd worden, n.l. door ophogen aan de buitenzijde, dat zelfs in een zeer hoog tempo deze bochten zonder gevaar voor slippen of vallen kunnen worden genomen. Het is hier het nijvere gemeentebestuur dat er reeds geruime tijd hare mannetjes aan het werk heeft gezet, teneinde de omloop zo volmaakt mogelijk te maken. Derhalve zeer begrijpelijk dat met een dergelijke medewerking iets goeds tot stand gebracht wordt, en mochten de voortekenen niet bedriegen dan wordt het er te Gulpen een groots wielerfeest. Hoewel slechts de volledige deelnemerslijst van de nieuwelingen bekend is, kunnen we toch alreeds verklappen, dat met beroepsrenners aan onze nationale wegkampioen Cesar Bogaart, verder is met o.a. Valentijn, van Hout, van Oers, C Bogaart, v. d. Ruit, Vluggen, Koumans, Castermans, Loncke (B.), Ebeling (D.) enz. contractueel overeengekomen dat zij te Gulpen zullen starten. Om 2.30 wordt het startschot gelost voor de profs, die 30 ronden af te peddelen hebben of 75 km

Bij de amateurs starten Verheul, Pisters; Lehaen; Leistra; Kloth; Dreinen; Wollenberg; Hohnen (B.); Hermans (B.); Errens (B.); Y. Fransen (Mierlo-Hout) enz.. Om 1 uur startende amateurs die 15 ronden af te leggen hebben wat neerkomt op 37 km.

De volgende 20 nieuwelingen zijn voor deelname in aanmerking-gekomen: Linssen (Tegelen), v. d. Wal (Steyl), Bovendaert (Sittard), v. Loo (Gulpen), Martinussen (Gulpen), Lemmens (Gulpen), Sijen (Maastricht) L. Derey (Maastricht), v. Doorn (Maastricht), Beckers (Heer), Lebon (Maastricht), Gulikers (Maastricht), Willems (Maastricht), Janssen (Heer), Conertz (Gemmenich D.), Stevelmans (Geleen), De Vries (Simpelveld), Tergauw (Lutterade, Souren (Heerlen) en Pekel (Spekholzerheide). Een prachtig lot nieuwelingen derhalve, welke stuk voor stuk tot iets goeds in staat zijn. De ene helft bewees het reeds in de Ronde van Eygelshoven, het overige gedeelte deed dit door flinke prestaties op baan en weg. De nieuwelingen starten om 12 uur en rijden 10 maal de route of 25 km.

Wedstrijdverslag Limburgsch Dagblad 15 oktober 1934:

DE RONDE VAN GULPEN

Ronde van Gulpen sportief goed geslaagd, belangstelling te weinig

Gerrit v. d. Ruit wint bij de profs in 1 uur 50 min. 15 sec.

Bij de Amateurs is Jef Hamal (B.) de beste.

Juul Beckers, Maastricht, zegeviert bij de nieuwelingen.

Gezien de successen van “het Bergrennen te Vaals” en  de “1e internationale Ronde van Eygelshoven“, besloot ook Gulpen zijn Ronde te organiseren . Dit initiatief werd genomen door de nog maar kort geleden opgerichte wielerclub Gulpen. Deze club ondervond echter direct alle medewerking van het gemeentebestuur met zijn sportieve burgemeester. Tevens waren de middenstanders in Gulpen zo enthousiast, dat zij zich van een goede zijde lieten zien, door het geven van talrijke mooie prijzen.  Zo kwam “de ronde van Gulpen” tot stand, die, nu zij voorbij is, goed geslaagd mag heten, vooral wat de sportieve kant betreft. Dat er zoveel duizenden bezoekers minder waren als bij andere rondes laat zich daar het in de eerste plaats zeer laat in het seizoen is, en de koude meerdere mensen terug houdt. Verder heeft de luchtbeschermingsdienst boven Limburg zeer vele personen tot thuis blijven genoopt. Toch geloven wij dat de Ronde ook financieel zodanig geslaagd is, dat deze het volgende jaar zal worden gehouden.

Wat betreft de kwaliteit der deelnemers, stond Gulpen ver boven aan, van alle tot nog toe in het Zuiden gehouden rondes. Het keurkorps van onze allerbeste wegrenners was aanwezig, terwijl ook België zeer goed was vertegenwoordigd. Dat het de inrichters zeer zeker veel moeite zal gekost hebben om deze renners bij elkaar te krijgen staat vast. Zij hebben heel wat moeilijkheden moeten overwinnen, om deze ronde in kannen en kruiken te krijgen. Het verloop van de wedstrijd voor wat betreft het organisatorisch gedeelte was prima. Voor een groot deel is dit wel te danken aan het politie-cordon dat voor een prachtige afzetting had zorg gedragen. Daar het te rijden traject, geheel vrij gegeven kon worden hadden de wedstrijden een regelmatig en vlot verloop. Het circuit was 2.44 km lang, waarin een 6-tal bochten. De regen van ’s morgens had de wegen, die voor een klein gedeelte over weilanden liepen, nu niet direct in allerbeste conditie gebracht, zodat we konden zeggen dat het parcours buitengewoon zwaar was. Op van de eindstreep was een lang recht stuk, zodat de renners den laatste sprint zonder hindernissen en gevaar konden uitvoeren.

Zoals gewoonlijk stond ook deze ronde onder leiding  van dhr. Darmstadt, geassisteerd door de heren Moeskops, Houben en Frederix, zodat ook dit gedeelte in goede handen was.

Gulpen is een sportieve gemeente, iets dat we reeds lang wisten, maar het Zaterdag 13 oktober daadwerkelijk konden waarnemen. Voor wat de wielersportliefhebberij aldaar betreft, behoeven wij slechts de namen Lumey en Martinussen in herinnering te noemen; twee namen van oud renners welke in de Nederlandse wielerbeweging grootse daden verrichtten. Zo lang is dit reeds geleden, dat de jongere liefhebber er zich niets, of niet veel van heeft horen praten.

Toen vormde Gulpen het centrum van de Limburgse wielerbeweging. Integendeel is dit voor Gulpen geen nieuwigheid, daarvoor heeft men in deze tak van sport te grote kampioenen als Lumey en Martinussen gekend. Dit is nu niet bepaald kort geleden dat deze hun triomfen vierden. En toch hoorden we over hen praten als ware het vorig jaar, dat dit tweetal Limburg’s roem op wielergebied eer aandeden.  Als “met den slag” werden er de wielergemoederen opgefrist en werd er geredekaveld voor Lumey’s Parijs – Roubaix, en hoe schitterend wel Martinussen gereden had in Parijs – Brussel.

Lees hier de Limburger Koerier van 16 oktober 1934

De NIEUWELINGEN.

Om 12 uur verschijnen de volgende nieuweling aan de start: H. v. Loo, H. Martinussen, Lemmens, Duis, Cremers, Bovendaerd, Derez, v. Doorn, Beckers, Stevelmans, Lebon, Gulikers, Amedé, de Vries, Willems, Banken, Souren, Pekel, Janssen, Cornez, Bastings, Kramp, Bossmans, Reynaerds, Slangen, Minderman en Vossen.

In de eerste ronden zijn het vooral Martinussen en van Loo, die hier voor eigen volk rijden, telkens proberen er tussenuit te trekken hetgeen hun echter niet gelukt. Als nog 4 ronden te rijden zijn werkt Gulikers zich naar voren en zet zich aan de leiding welke hij tot 200 meter voor de eindstreep weet te behouden doch dan komt Beckers, die zich tot dan toe zeer verstandig in de wielen heeft gehouden, er onweerstaanbaar overheen en wint in een prachtspurt voor Gulikers. Met Slangen, van Doorn en Janssen op de volgende plaatsen een prachtig succes van de Maastrichtse nieuwelingen.

De uitslag van de nieuwelingen, die het traject 10 maal moesten afleggen, is als volgt:

1 Jules Beckers, Maastricht, de 25 K.M. in 50 min.
2 J. Gulikers, Maastricht
3 N. Slangen, Maastricht
4 Chris van Doorn, Maastricht
5 Martinussen, Gulpen
6 Nico Janssen, Maastricht
7 R. Pekel
8 Harie van Loo
9 Jan Banken
10 Reynaerts

Juul Beckers

De AMATEURS.

Om 1 uur worden de volgende amateurs den weg opgestuurd om 12 ronden of 28.8 K.M. af te legen: Hermans, Wollenberg, Verheul, Pisters, Lambrichs, Hermans, Le Haen, Höhnen, Driessen, Kloth, Lammerts, Joosten, Essers, L. Franssen, Kuipers, Collings, Last, Mulders, Leistra, Baggen, Goumans, Bitteraf, Brouns. v. Dongen, Veer en de belgen Hermans, Schrijnemakers, Hamal en Donnay.

Van meet af wordt er door de Belgen een flink tempo ingezet. Höhnen raakt door vallen in de derde ronde achter en geeft even later op. In de vijfde ronde valt reeds de beslissing, de Belgen Léon Donnai (Herve Battice) en Jef Hamal (Veldwezelt) hebben zich los gerukt en liggen een 15-tal meters voor het peloton. In de 8e ronde is de voorsprong reeds aangegroeid tot 32 seconden terwijl het peloton in stukken getrokken is. Schrijnemakers is hier de bewerker van en gaat alleen op zoek naar de vluchtelingen. Drie ronden lang blijft hij tussen de twee groepen hangen doch wordt in de laatste ronde door 4 renners ingelopen. De eindsprint wordt na een felle sprint gewonnen door Hamal voor Donnay, het peloton volgt op 1 min. 7 sec. en hier weet Hermans uit Amby voor zijn naamgenoot uit Hermans uit Montsen (B.), te zegevieren. Dient opgemerkt te worden dat Hamal en Donnay een prachtkoers reden en welverdiend wonnen. Ook Brouns, Lambrichs en Wollenberg dienen geluk gewenst.

Wij geven hier nog een klein overzicht van de stand na elke ronde.

1e ronde: 1 Donnay ligt 5 meter voor het peloton.
2e ronde. 1 Donnay aan de kop van het peloton.
3e ronde.: 1 Essers. 3 ronde: 1 Essers.
4e ronde: 1 Dirk Veer.
5e ronde: 1 Donnay, 2 Hamal.
6e ronde: 1 Donnay, 2 Hamal.
7e ronde: 1 Hamal, 2e Donnay.
8e ronde. 1 Donnay, 2 Hamel.
9e ronde: 1 Hamal, 2 Donnay op 45 seconden, een peloton van 6 renners.
10e ronde: 1 Hammal, 2 Donnay, op 45 sec. het peloton. De premie voor de eerst aankomende van het peloton wint Schrijnemakers.
11e ronde: 1 Hamal, 2e Donnay op 54 sec, Schrijnemakers op 1 min. 30 sec. het peloton.
12e ronde en tevens totaal uitslag:

1 Jef Hamal , Tongeren (B)de 28.8 km in 1 uur
2 Léon Donnay (Herve B) op 2 fietslengten
3 Hermans Amby op 1 min. 7 sec
4 Hermans (Montsen B)
5 Schrijnemakers (Luik B)
6 Harry Brouns, Heerlen
7 Jan Lambrichs, Bunde op 1 min 39 sec
8 Giel Hermans, Banholt
9 Wollenberg
10 Dirk Veer

Voor ongeveer elke ronde was een premie voor de eerst aankomende beschikbaar gesteld.

Lees hier het Limburgsch Dagblad van 15 oktober 1934

De PROFS en ONAFHANKELIJKEN.

Om 2 uur lost Burgemeester Prick het startschot voor de volgende Profs. C. Valentijn, Reinlander, Quax, v. Wunnik, Pex, Vluggen, Coumans, Heyenrath, Lambet, A. Loncke, Castermans, P. v. d. Horst, M. v. Oers, Renssen, Plantaz, Gardier, Ebeling, Cober, C. Bogaert, v. d. Ruit, M. Valentijn, M. Cardinaels, Berben, Dielwart, P. Snoeijers, R. Reinlander, Velraeds. Nuyts, Delhez, Damm, Cortis, Janssen, Schuman.

1e ronde: Vluggen wint de sprint voor v. d. Ruit en Coumans, terwijl het peloton op 10 meter volgt.

2e ronde. Weer gaat Vluggen het eerst over de meet.

3e ronde De premie bestaande uit een stel binnen en buitenbanden wint v. Oers voor Ebeling, op 8 seconden volgt het peloton.

4e ronde: Een premie van f 5.- wint Velraeds voor v. d. Horst. In deze ronde geeft Renzen op wegens defect aan de remmen.

5e ronde begint er enige tekening in de strijd te komen. C. Valentijn heeft zich losgerukt en ligt 10 sec. voor op het peloton. Castermans, Pex en Reinlander volgen wat op 40 seconden.

Cesar Bogaert Foto archief Jo Hendriks

6e ronde. Een premie van f 5.- wint C. Valentijn. V. d. Ruit haalt nu een mooie wip uit en komt bij Valentijn met hun tweeën zetten ze goed door en in de ze ronde is hun voorsprong reeds aangegroeid tot 25 sec. op Bogaart, Antoine Loncke en Piet Snoeijers en 28 sec. op het peloton. Vluggen is gevallen en volgt met Castermans op 1 min. 40 sec. Van Oers krijgt een lekke band en als hij met herstellen klaar is, sluit hij bij de 2 vluchtelingen aan met een ronde achterstand.

8e ronde, een premie van een regenjas wint v. d. Ruit voor C. Valentijn op 37 sec. volgen Bogaert en Loncke, terwijl het peloton reeds 50 sec. achterstand heeft. Schuman geeft op wegens vallen

9e ronde. Een premie van f 3.- wint C. Valentijn voor van Oers en v. d. Ruit. Op 1 min. 3 sec. volgt het peloton met Bogaert op kop. Quax heeft hier 1 min. 22 sec achterstand, terwijl Vluggen en Reinlander tot 2 min. 9 sec. terug gevallen zijn.

Het strijdbeeld iedere ronde weer te geven is nagenoeg ondoenlijk, temeer waar sommige achterblijvers, geen kans meer ziende om in te lopen, zich laten dubbelen, om zo mede aan de premies te kunnen mededingen.

Het was daarom zeer goed gezien van de jury, om enkele van de talrijke premies ook voor de achterblijvende pelotons ter beschikking te stellen, zodat van dit wachten op ’t hoofdpeloton maar meer matig gebruik werd gemaakt.

Beeld van de eerste Ronde van Gulpen

10e ronde. Een premie van f 5.- wint van Oers voor v. d. Ruit en Valentijn C. Op 1 min 10 sec. volgen Gardier en v. d. Horst, deze laatste heeft door een lek bandje ook een ronde verloren Op 1 min. 18 sec. volgt het peloton.

11e ronde. Een premie van f 3.- wint v. Oers voor v. d. Ruit en C. Valentijn. Bogaert heeft zich uit het peloton los gerukt en loopt in gezelschap van Lambert op de kopgroep in; het peloton volgt op 1 min. 25 sec.

12e ronde. Een premie van f 5.- wint van Oers voor v. d. Ruit en C. Valentijn, op 1 min. 35 sec. volgt het peloton. Snoeijers krijgt een lekke band. wat ook hem een ronde achterstand bezorgt; hij vertrekt weer met de kopgroep, welke nu uit vier renners bestaat, waarvan twee met een verliesronde, doch die alle pogingen in het werk stellen om ook het peloton een ronde achterstand te bezorgen, hetgeen voor de twee vluchtelingen een geweldig voordeel oplevert.

13e ronde. Een premie van een binnen- en buitenband wint v. d. Ruit voor Snoeijers. Op 1 min. 17 sec volgen Cardeynaels, Bogaert en Lambert op 1 min. 35 sec. groep Gardier op 1 min. 40 sec. het peloton.

14e ronde. Een premie van f 5.- wint Snoeijers voor v. d. Ruit, terwijl nu ook Vluggen en Castermans met een ronde achterstand in de kopgroep hebben post gevat. Op 1 min. 20 sec. volgen Bogaert, Lambert en Cardeynaels, die langzaam aan terrein verliezen; op 1 min 44 sec. het peloton met Loncke op kop. Nuyts, Cortis en Heyenrath zijn gevallen en geven op.

15e ronde. Een premie van f 3.- wint Vluggen na een felle sprint voor v. Oers. Op 1 min. 35 volgt de groep Bogaert, op 1 min. 54 sec. Loncke alleen ,op 1 min 59 sec. het peloton.

16e ronde. Een premie van f 3.- wint Snoeyers  voor v. d. Ruit. Op 1 min. 38 sec. groep Bogaert, op 1 min 57 sec. Loncke, op 2 min. 25 sec. het peloton.

17e ronde. Een premie van f 5,- wint v. Oers  voor Snoeijers, op 1 min. 40 sec. groep Bogaert, op 2 min 2 sec. Loncke, op 2 min. 58 sec. het peloton dat dus geregeld terrein verliest. Velraeds, Delhez, Janssen en Berben geven op.

18e ronde. Van Oers, Snoeijers, v. d. Ruit, C. Valentijn . Op 1 min. 42 sec. Bogaert, Lambot en Cardeynaels. Op 3 min. 15 sec het peloton met Coumans aan de leiding.

19e ronde. Snoeijers, v. d. Ruit enz, op 1 min 43 sec de groep Bogaert, op 2 min. 27 sec  Loncke, op 3 min. 46 sec, het peloton hetwelk nog uit een 6-tal renners bestaat.

20e ronde. Groep v. d. Ruit, op 1 min. 46 sec Bogaert, op 2 min 45 sec Loncke, op 4 min. 18 sec, het peloton waarvan Gardier een premie van f 4.- wint

21e ronde. De kopgroep heeft het peloton ingelopen zodat deze allen gedubbeld zijn, op 1 min. 52 Bogaert, Lambot en Cardeynaels op 3 min. 9 sec. Loncke.

22e ronde. Van Oers, v. d. Ruit en Gardier, op 9 sec de rest van de kopgroep, op 1 min. 48 sec. Bogaert en Cardeynaels die geweldig jagen en 4 seconden hebben ingelopen, op 50 meter Lambot, op 3 min 45 sec  Loncke.

23e ronde. V. d. Horst, Snoeijers enz., op 1 min 28 sec, Bogaert, Cardinaels en Lambot die dus 20 sec gewonnen hebben, op 4 min. 8 sec Loncke.

24e ronde. De hoofdgroep op 1 min. 8 sec volgt Bogaert die dus weer 20 sec. gewonnen heeft, op 30 meter volgen Cardeynaels en Lambot.

Dan komt de laatste ronde. V. d. Ruit heeft zich los gerukt en wint met 8 sec. voorsprong op Cees Valentijn. De eerste „Ronde van Gulpen” benevens een premie van f 10, welke door het Oranje-comité van Eygelshoven was beschikbaar gesteld voor de winnaar van deze wedstrijd.

Totaal uitslag:

 1. Gerrit van de Ruit de 60 K.M. in 1 uur 50 min. en 15 sec
 2. Cees Valentijn op op 8 sec.
 3. Joseph Lambot (B)
 4. Cesar Bogaert
 5. Mathieu Cardeynaels (B) op 4 min 30 sec
 6. Antoine Loncke (B) op 4 min 35 sec
 7. Marinus Valentijn
 8. Francois Gardier (B)
 9. Alfred Ebeling (D)
 10. Pierre van Wunnik

  Gerrit van de Ruit

Deze 25 rondenlange strijd, welke van begin tot het einde spannend was, werd derhalve op keurige wijze door den Rotterdammer Gerrit v. d. Ruit gewonnen, met de jonge Cees Valentijn als uitstekende tweede. In een adem dienen verder genoemd Lambet, Bogaert en Cardeynaels, welke driekwart van den afstand gezamenlijk doorworsteld hebben en kranig reden. Ook de verdere prijswinnaars Loncke, Valentijn M., Gardier en Ebeling verdienen een woord van hulde, terwijl van Wunnik, de eerste Limburger, welke de laatste en tiende prijs won er zeer zeker prat op mag gaan al zijn provinciegenoten de baas te zijn gebleven

Limbursch Dagblad 16 oktober 1934

 WIELRIJDEN

DE RONDE VAN GULPEN.

Men schrijft ons nog: Zaterdagmorgen! Onze eerste gewaarwording in den ochtend is, dat de dag druilerig nat en kil is! De kansen voor de veelbesproken ronde staan wankel. Zal het weer opklaren, zodat de ronde kan voortgaan of….. Neen; dat andere spookt in ieders gedachten, doch niemand durft het uitspreken. Een ieder hoopt en hoopt; de druilende, fijne motregen wil maar niet ophouden.

Het zou jammer zijn, want heel wat voorbereidende werkzaamheden hebben moeten plaats vinden, vóór het zo ver was. Veel is er vergaderd en beraadslaagd, veel gesproken en geschreven, en de laatste dagen bereikten de voorbereidingen het hoogtepunt. Wegen moesten verbreed en verhard, een bocht vergroot, schuttingen bij gevaarlijke punten opgetrokken. Een tribune verrees; de weg werd afgebakend. Vrijdag waren velen nog druk in de weer. En nu, Zaterdag, het motregent! Van de bomen in de grote allee kletsen dikke druppels neer op de weg. In het gras, een klein deel van de baan gaat door een weiland, is het kil-nat; op een andere plek van het parcours is het modderig; glibberig glad. Zal de ronde eerste Ronde van Gulpen voortgang vinden? Het aanvangsuur nadert snel het motregent! Een comitélid komt eens poolshoogte nemen, kijkt bedenkelijk naar de lucht, dan naar den natte grond! Het stortregent; Pluvius schijnt onvermurwbaar. En toch; als het enigszins mogelijk is, gaat de ronde door! En het gaat door! De regen is opgehouden; de lucht is wel betrokken, doch het is droog.

Om 12 uur zal de strijd aanvangen met de start der nieuwelingen. Reeds lang voor dit vastgestelde uur bevinden zich toeschouwers op het terrein. Alles wordt in gereedheid gebracht; het publiek stroomt toe. Het is reeds kwart na twaalf geweest, als de voorzitter van het comité, Dr. Delissen, het startschot lost. Na 10 ronden komt Juul Beckers uit Heer als overwinnaar uit de strijd. Even later starten de amateurs en na 12 ronden is Hamal (Tongeren, België) overwinnaar. Inmiddels hebben zich honderden en honderden bij de startlijn en langs het circuit opgesteld. De professionals verschijnen aan de start, waaronder bekende renners, als C. Bogaert, v. d. Ruit, C. en M. Valentijn, Snoeijers e.a. Voor deze strijd bestaat grote belangstelling en er worden heel wat premies uitgeloofd. Als eerste ging v. d. Ruit uit Capelle (B.) door de finish. Een gejuich volgde; Gravin de Marchant et d’Ansembourg bood bloemen aan. Jammer, dat een deel van de renners moest uitvallen wegens valpartijen. De renner Nuijts uit Eijsden was er het ergst aan toe, doch het bleek niet zo ernstig te zijn als men aanvankelijk meende. Dr. Ploem uit Vaals, op het terrein aanwezig en het Rode Kruis verleende hulp.

Rond 18 uur had in het gemeentehuis de prijsuitdeling plaats welke werd verricht door burgemeester W. Prick. Gulpen heeft zijn eerste ronde gehad; er was veel belangstelling. Na afloop was er nog geruimen tijd een hele drukte in Gulpen. Het Comité mag tevreden zijn; naast sport en ontspanning was er voor velen ook de nodige attractie, zodat de initiatiefnemers voldoening hebben van hun eerste wedstrijd. Toch viel er bij deze eerste ronde van Gulpen nog wel wat te leren. Er waren nog wel enige puntjes bij de regeling en de opzet, die verbetering behoefden. Doch dit wordt, zoals bij elke eerste wedstrijd, dan eerst goed ingezien. Wij hebben dan ook reeds vernomen, toen wij ons oor te luisteren legden, dat hierin een volgend jaar verbetering wordt gebracht. Luidsprekers, niet alleen bij de tribune, doch op verschillende punten van de baan aangelegd, zouden het volgen van de kamp door alle toeschouwers zeer bevorderen. Het circuit was zeer goed, hetgeen ook door de renners werd beaamd, al werd het rijden door de regen de laatste dagen enigszins bemoeilijkt. En dan; men zij het volgend jaar wat vroeger met de organisatie. We vernamen inmiddels, dat ook dit punt onder de ogen is gezien. De plannen bestaan om in 1935 de ronde van Gulpen te houden in Mei, hetgeen zeer juist is gezien. Moge dan het weer beter meewerken en het succes nog groter zijn. En dan hopen we zeer zeker wederom zo’n uitgelezen groep bekende renners aan de start te zien.

 

 

1 thought on “1934-10-13 1e Ronde van Gulpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.